Sömnapné

Ska jag ta med mig utrustningen och fortsätta använda den på natten om jag av någon anledning läggs in på sjukhus?

Ja. Det är dessutom viktigt att du meddelar kirurgen och narkosläkaren att du använder CPAP hemma om du ska genomgå en operation. Du bör även informera läkaren som ansvarar för behandlingen av din sömnapné om att du läggs in på sjukhus.