Sömnapné

Jag verkar inte kunna vänja mig vid CPAP-behandlingen. Vad ska jag göra?

De flesta vänjer sig vid CPAP-behandlingen efter en till två veckor. Ibland kan det ta lite längre tid, till exempel om du är mycket känslig för hur masken känns mot ansiktet eller för ljudet från utrustningen. Ring din hemsjukvårdsleverantör eller den ansvariga läkaren om du fortfarande har problem efter mer än två veckor. Fråga om det är möjligt att prova en tvånivå- eller autojusterande maskin.