Sömnapné

Vilken roll har slangen som används tillsammans med behandlingsutrustningen?

Slangen används för att föra över luften från behandlingsutrustningen till masken. Du bör rengöra och inspektera slangen minst en gång i veckan för att se till att den är ren, smidig och fri från slitage. Om du tror att slangen behöver bytas ut kontaktar du din hemsjukvårdsleverantör.