Sömnapné

Hur vet jag om min mask är utsliten?

Eftersom maskerna är avsedda för engångsbruk måste de bytas ut regelbundet när de uppvisar tecken på slitage. Kontrollera om masken känns stel eller är sprucken eller sliten. Fråga också hemsjukvårdsleverantören vilka utbytesalternativ du har genom din försäkringspremie.