Sömnapné

Vad ska jag göra om masken irriterar min hud?

Din mask kan sitta för hårt. Om din mask har en pannstödsarm eller en justeringsfunktion försöker du först justera masken med hjälp av denna. Prova sedan vid behov att justera remmarna på huvudbandet. Om du drar åt huvudbandet för mycket kan det kännas obekvämt och läckage kan uppstå. Kom ihåg att allt läckage inte behöver korrigeras och att masken inte behöver vara helt lufttät.