Sömnapné

Min mask verkar läcka. Vad ska jag göra?

Kontrollera alla anslutningar. Om masken har en pannstödsarm eller justeringsfunktion försöker du i första hand justera denna för att åtgärda läckaget. Om ingen förbättring sker efter att du genomfört ovanstående steg justerar du remmarna på huvudbandet. Masken bör sitta så löst som möjligt och samtidigt sluta tätt. En mask som sitter för hårt mot ansiktet kan läcka om det uppstår veck i materialet. Tala med hemsjukvårdsleverantören om att prova en annan maskstorlek eller masktyp om så krävs.