Sömnapné

Vad kan öka risken för OSA?

 - Övervikt/fetma

 - Extra vävnad eller förträngning i luftvägen