Sömnapné

Vad är obstruktiv sömnapné (OSA)?

OSA är ett tillstånd där en person slutar andas upprepade gånger under natten. Andningen upphör på grund av att strupen eller ”luftvägen” faller ihop och hindrar luften från att komma in i lungorna. Sömnmönstren rubbas, vilket leder till svår sömnighet eller trötthet under dagen.