Sömnapné

Hur behandlas obstruktiv sömnapné?

Det vanligaste behandlingsalternativet för OSA är positivt luftvägstryck (PAP). Det är en icke invasiv behandling som kan lindra symptomen på OSA när den används enligt ordination. Mindre vanligt är behandling med operation eller orala enheter som kan fungera i vissa fall. Alla behandlingsplaner ska inkludera viktminskning vid behov, motion och att man undviker alkohol, lugnande medel och sömnmedel.

 

Läs mer om behandlingsalternativen >