Sömnapné

Vilka är symtomen på OSA dagtid?

 - Huvudvärk tidigt på morgonen

 - Svår trötthet under dagen

 - Dålig koncentration

 - Depression eller irritabilitet

 - Insomning under rutinaktiviteter