Sömnapné

Kan jag använda SleepMapper med ett modem?

Ja. Om du vill göra det anger du behandlingsutrustningens serienummer, modemets serienummer och din e-postadress i dataanslutningssektionen i SleepMapper-inställningarna.