Sömnapné

Slangen fylls med vatten på natten. Vad ska jag göra?

Det kan bildas kondens om rummet är kallare än luften som kommer från apparaten. Du kan förebygga kondens genom att placera slangen under täcket för att hålla den varm. Du kan även be din hemsjukvårdsleverantör om ett slangskydd.