Sömnapné

Hur fungerar rampfunktionen på System One-enheterna?

Den här funktionen ger dig möjlighet att somna med ett lågt tryck. Du kan välja under hur lång tid trycket gradvis ska öka tills du når den ordinerade trycknivån.