Sömnapné

Hur fungerar A-Flex-tekniken i System One-enheterna?

Det här är en unik teknik som ger en mjukare tryckövergång från inandning till utandning för att förbättra komforten. A-Flex-tekniken gör andningen mer naturlig jämfört med en PAP-behandlingsenhet (PAP=Positive Airway Pressure) av standardtyp.