Sömnapné

Hur fungerar C-Flex-tekniken i System One-enheterna?

Det här är en teknik som bidrar till att minska trycket när du andas ut och gör utandningen bekvämare jämfört med en standard-PAP-enhet.