Sömnapné

Hur fungerar Bi-Flex-tekniken i System One-enheterna?

Det här är en komfortteknik som gör både inandning och utandning bekvämare jämfört med en maskin för tvånivåbehandling av standardtyp.