Sömnapné

Hur förbereder jag min System One PAP-enhet för användning?

Placera maskinen på en hård, plan yta nära din sovplats. Anslut maskinen till ett vanligt eluttag.

  • Kontrollera luftintagsfiltret så att det sitter på plats och är fritt från damm.
  • Om du använder en luftfuktare fyller du på destillerat vatten i vattenbehållaren när den inte sitter i maskinen. Använd den sedan enligt tillverkarens instruktioner.
  • Anslut den ena änden av slangen till luftutsläppet på maskinen och den andra änden till masken (eller ventilen). Slå på maskinen, placera huvudbandet på huvudet och masken över ansiktet. Kontrollera att luft flödar kontinuerligt till masken.
  • Om masken har justerats korrekt under PAP-tryck kanske du inte behöver justera den ytterligare. Det ska inte läcka ut luft mellan ansiktet och masken. En liten mängd luft läcker dock ut från masken där utandningsportarna är placerade, vilket är normalt. Masken ska endast ha ett minimalt tryck mot ansiktet. Om du drar åt masken för hårt mot ansiktet känns det inte bara obekvämt utan det kan också orsaka läckage.