Sömnapné

Vad ska jag göra om jag har svårt att andas ut mot det konstanta luftflödet?
Den här känslan kan förbättras med tiden allteftersom du vänjer dig vid CPAP-behandlingen. Fråga din läkare om komfortfunktioner som exempelvis trycklindringsteknik eller tvånivåbehandling som gör det lättare att andas ut mot trycket.