Sömnapné

Det känns inte som att luftflödet är tillräckligt. Vad ska jag göra?

Kontrollera att behandlingsutrustningen blåser ut luft. Kontrollera sedan om luftintaget och filtret är tilltäppt eller om det samlats damm i det. Kontrollera om slangen blivit punkterad. Om du fortfarande har problem bör du be din hemsjukvårdsleverantör eller läkare om hjälp.