Sömnapné

Vad är en System One CPAP-behandlingsenhet?

CPAP-enheter (CPAP står för Continuous Positive Airway Pressure, dvs. kontinuerligt positivt luftvägstryck) tillför ett stabilt och långsamt luftflöde under natten och är en mycket effektiv behandling av sömnapné. Din läkare ordinerar behandlingstrycket som behövs för att öppna din luftväg och maskinen ställs in på att tillföra detta tryck natten igenom. Enheterna är utrustade med olika funktioner som bidrar till att göra behandlingen bekvämare.