Sömnapné

Vad är en System One-enhet för tvånivåbehandling?

Tvånivåenheter är inställda på att ge två trycknivåer under natten – ett lägre tryck när du andas ut och ett högre tryck när du andas in. De här enheterna ordineras ofta till patienter som har problem med att klara av ett konstant tryck från en CPAP-maskin. De flesta är utrustade med olika funktioner som kan bidra till att göra behandlingen bekvämare.