Recycling passports

Recycling passports
Nuclear Medicine - SPECT

Kontaktinformation

* Detta fält är obligatoriskt
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Föregående
Genom att specifiera anledningen till att du kontaktar oss, kan vi ge dig en bättre service
*
*
*
Föregående

Please find herewith the recycling passports for Nuclear Medicine SPECT products.
 

Precedence 2169-3000A, 2169-3001A, 2169-3002A, 2169-3003A
SKYLight Gamma Camera System 2160-3000A, 2160-3000B, 2160-3001A, 2160-3001B, 2161-3000A, 2161-3000B, 2161-3001A, 2161-3001B
BrightView Gamma Camera System 2170-3000A, 2170-3001A, 2170-3002A, 3170-3003A
Forte Gamma Camera System 
2155-3006B, 2155-3004B, 2155-3005B, 2159-3000A 2159-3001A, 2159-3000B, 2159-3001B