Sekretesspolicy för Philips appen Clean Home+

Sekretesspolicyn uppdaterades senast den 3 september 2019.

Philips-appen Clean Home+ (”Appen”) gör att du kan styra, övervaka och hantera dina luftrenare och robotdammsugare från Philips (kollektivt, ”Enheter”) varifrån som helst, när som helst (”Tjänster”).
 

Appen och enheterna styrs av Philips Consumer Lifestyle B.V. eller något av dess dotterbolag ("Philips”, ”vår”, ”vi” eller ”oss”). Vi behandlar personuppgifter som samlas in från appen och/eller en enhet som du parar ihop med appen.

Den här sekretesspolicyn gäller personuppgifter som samlas in eller behandlas av enheten och/eller appen. Den här sekretesspolicyn är tänkt att göra det enklare för dig att förstå de sekretessregler som gäller när du använder appen, inklusive vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem samt dina enskilda rättigheter.
 

Läs även vårt cookie-meddelande och våra användningsvillkor.

Vilka personuppgifter samlas in och för vilka syften?

Vi tar emot och samlar in personuppgifter, som beskrivs i detalj nedan, när vi tillhandahåller våra tjänster, t.ex. när du använder dig av, hämtar och installerar appen.

account data

Kontodata

Du kan logga in i appen med ett MyPhilips-konto eller via din profil i sociala medier. Användare i Kina kan även logga in med sitt telefonnummer.



 • När du loggar in via sociala medier samlar vi bl.a. in din grundläggande offentliga profil (t.ex. profilbild, identifierare, kön, profil-URL, födelsedag, hemsida och plats) och din e-postadress. I Kina kan du logga in med ditt Wechat-konto. När du använder ditt Wechat-konto samlar vi in ditt konto-id för Wechat samt din offentliga profil, inklusive namn och profilbild. Observera att din sociala medie-leverantör kan komma att samla in information om det faktum att du använder appen och loggar in med ditt konto på sociala medier. Läs igenom din sociala medie-leverantörs sekretesspolicy (t.ex. Facebook, Google) för att lära dig mer om deras sekretessregler.
 • § När du skapar ett MyPhilips-konto kan de personuppgifter vi samlar in innehålla ditt förnamn, ditt användarnamn, din e-postadress och ditt lösenord. Vi skickar då ett välkomstmeddelande via e-post för att verifiera ditt användarnamn och lösenord, för att kommunicera med dig när du har frågor, för att skicka enbart tjänsterelaterade meddelanden till dig eller för att skicka direktmarknadsföring om du har registrerat dig för det. Du kan även använda ditt MyPhilips-konto för att beställa en produkt eller tjänst från Philips, delta i en reklamkampanj eller ett spel, delta i en aktivitet i sociala medier i samband med en Philips-kampanj (till exempel genom att klicka på ”gilla” eller ”dela”) och delta i produkttester eller enkäter.

  Vi använder dina kontouppgifter för att skapa och hantera ditt konto. Eftersom vi använder dina kontodata för att tillhandahålla tjänsterna anser vi att denna behandling är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.
Visa flerVisa färre

Data filled in by you

Enhetsdata

När du parar ihop din enhet med appen samlar vi in följande information:

 

 • Luftrenare. 

(I)   Enhetsdata, inklusive enhets-id, driftläge, ström på/av, läge, fläkthastighet, schemaläggare och styrkommandon.

(II)   Allmänna luftkvalitetsdata, inklusive allergenindex inomhus, PM2.5, temperatur, gas- och fuktighetsnivå.

 

 • Robotdammsugare.

 

(I)   Enhetsdata, inklusive enhets-id, schemaläggare, antal cykler och rengöringslängd.

 

Vi samlar även in IP-adressen till routern som ansluter till din enhet.

 

Vi använder denna information för att tillhandahålla tjänsterna, göra enheten mer medveten om sin miljö, förbättra vår enhet och våra tjänster samt låta dig engagera dig mer med enheten och dess tjänster.

Eftersom dina enhetsdata endast behandlas när du väljer att para ihop din enhet med appen för tjänsternas ändamål anser vi att denna behandling är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.

Visa flerVisa färre

Devices data

Andra tillhandahållna uppgifter

Beroende på luftrenarens modell kan appen visa dig ett litet frågeformulär gällande dina funderingar kring luftkvaliteten inomhus, hur länge det var sedan du flyttade till ditt hus/rum samt rummet där enheten är placerad. Appen använder dina svar för att ställa in det lämpligaste driftläget för din enhet.

 

Eftersom dina andra tillhandahållna uppgifter endast behandlas när du väljer att para ihop din(a) enhet(er) med appen för tjänsternas ändamål anser vi att denna behandling är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.

Visa flerVisa färre

Cookies

Cookies

Vi använder cookies, taggar och liknande teknik (”cookies”) för att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå och anpassa våra tjänster. Cookies gör det möjligt för oss att identifiera din mobilenhet och samla in dina personuppgifter, inklusive ditt unika användarenhetsnummer, din mobilenhets IP-adress, vilken typ av mobil webbläsare eller operativsystem du använder, sessions- och användningsdata och tjänsterelaterad prestandainformation, som är information om din användning av appen.

 

Innan vi använder cookies kommer vi att be om ditt medgivande. För mer information om användningen av cookies i den här appen kan du läsa vårt cookie-meddelande, som du hittar i sekretessinställningen i appen.

Visa flerVisa färre

Location data

Kundtjänst

Vi driver och tillhandahåller våra tjänster, vilket även innefattar att tillhandahålla kundsupport och förbättra, fixa och anpassa våra tjänster. När du behöver kundsupport kan du förse oss med information om din användning av tjänsterna, inklusive din interaktion med Philips, och hur vi kan kontakta dig för att ge dig den support du behöver. Vi använder även din information för att svara dig när du kontaktar oss.

 

Vi betraktar behandlingen av dina kundsupportdata som nödvändig för fullgörande av ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.

Visa flerVisa färre

Combined data

Kombinerade data

Vi kan kombinera dina personuppgifter, t.ex. kontouppgifter, enhetsdata, cookies, med information som samlas in under din interaktion och användning av Philips digitala kanaler som sociala medier, webbplatser, e-postmeddelanden, appar och anslutna produkter, IP-adress, cookies, enhetsinformation, kommunikation du klickar eller trycker på, platsinformation och webbplatser som du besöker.

 

Vi analyserar dessa kombinerade data för att ge dig anpassade tjänster. Det hjälper oss även att förbättra appens, enhetens/enheternas och tjänsternas innehåll, funktionalitet och användbarhet samt att utveckla nya produkter och tjänster. I det här fallet anser vi att behandlingen av dina kombinerade data är baserade på Philips legitima intresse och lagenlig enligt artikel 6.1. (f) i förordning (EU) 2016/679.
 

Om du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer som kan vara relevanta för dig utifrån dina preferenser och ditt beteende online, kan vi skicka dig marknadsföringsmeddelanden och erbjudanden via e-post, telefon och andra digitala kanaler, som exempelvis mobilappar och sociala medier. För att kunna skräddarsy informationen efter dina preferenser och vanor och ge dig en mer relevant och personanpassad upplevelse kan vi analysera dina kombinerade data. Innan vi skickar dig kampanjutskick kommer vi att be om ditt medgivande.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
Visa flerVisa färre

Third parties

Godkännanden

När appen behöver behörighet till din mobila enhets sensorer (t.ex. kamera, Wi-Fi, geolokalisering eller Bluetooth) eller andra data (t.ex. foton) för tjänsternas ändamål kommer vi att be om ditt medgivande. Vi använder endast sådan information när det behövs för att kunna tillhandahålla tjänsterna och endast efter att du har gett ditt godkännande.

 

1) Allmänna behörigheter

 

 • Wi-Fi. För att konfigurera enhetens/enheternas ihopparning.
 • Kamera. För att skanna QR-koden och påbörja enhetens/enheternas ihopparning.
 •  Foto. För att aktivera fotodelningsfunktionen som gör att du kan ta bilder av luftkvaliteten inomhus och utomhus och dela dem via sms/Wechat eller andra sociala kanaler.
 •  Samtal. Så att du kan ringa Philips kundtjänst via appen.
 •  Grov geografisk plats.

     -  Ihopparning av enheter. Androids operativsystem kräver en grov geografisk plats för att ansluta appen till enheten. iOS kräver tillgång till platsdata för att identifiera när appen och enheten/enheterna finns i närheten. Philips behandlar dock inte sådana uppgifter på något sätt. Uppgifterna lagras i din mobila enhet, där Philips inte har åtkomst till dem. Om du tar bort din profil eller appen tas dessa uppgifter bort från enheten.

     -  Hitta en Philips nära dig. När du aktiverar den här funktionen använder vi dina platsdata för att hänvisa dig till en butik eller kundtjänst nära dig.

 •  Filer. Appen kräver åtkomst till den mobila enhetens filer för att lagra språkkonfigurationerna och andra filer som appen använder för att fungera (t.ex. grafik, mediefiler och andra stora programresurser). Om du tar bort appen tas uppgifterna bort från den mobila enheten.
   

2) Luftrenarbehörigheter.

 

 •  Information om väder och luftkvalitet. När du aktiverar den här behörigheten delar appen dina platsdata som gjorts anonyma (ortnivå) med en tredje part att tillhandahålla dig med en platskarta med information om luftkvaliteten på appens startsida.

 

Du kan när som helst blockera dina appbehörigheter via inställningarna på din mobila enhet.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Visa flerVisa färre

Vilka personuppgifterna delas med

Vi samarbetar med utomstående tjänsteleverantörer från som hjälper oss att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster.

Location data

Tjänsteleverantörer

Vi samarbetar med utomstående tjänsteleverantörer från som hjälper oss att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster.

 

Vi kan dela dina personuppgifter med följande tjänsteleverantörer:
 

 • IT- och molntjänstleverantörer
  De här tjänsteleverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster eller liknande teknik som krävs för att kunna köra appen eller tillhandahålla tjänsterna.
   

 

Philips kräver att deras tjänsteleverantörer tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter som liknar den nivå vi själva tillhandahåller. Vi kräver att våra leverantörer behandlar dina personuppgifter helt i enlighet med våra anvisningar och endast för de specifika syften som nämns ovan, att de har tillgång till den minsta mängden data de behöver för att leverera en viss tjänst och att de skyddar dina personuppgifter.

Visa flerVisa färre

Location data

Annan tredje part

Philips kan även samarbeta med tredje part som behandlar dina personuppgifter för egna syften. Om Philips delar personuppgifter med tredje part som använder dina personuppgifter för egna syften kommer Philips se till att du informeras om det eller se till att få ditt godkännande om så krävs enligt tillämpliga lagar innan vi delar dina personuppgifter. I så fall ska du läsa deras sekretesspolicyer noggrant där de informerar om sina sekretessregler, inklusive vilken typ av personuppgifter de samlar in och hur de använder, bearbetar och skyddar dem.
 

Philips säljer ibland en verksamhet eller en del av en verksamhet till ett annat företag. En sådan ägandeöverlåtelse kan omfatta överföringen av dina personuppgifter, som direkt berörs av den verksamheten, till det köpande företaget. Alla våra rättigheter och skyldigheter enligt vår sekretesspolicy kan fritt överföras av Philips till något av våra dotterbolag, i samband med sammanslagning, förvärv, ombildning eller försäljning av tillgångar, eller genom tillämpning av lagar eller något annat, och vi kan komma att överföra dina personuppgifter till något av våra dotterbolag, efterträdare eller nya ägare.
 

Amazon Alexa

I vissa länder har vi stöd för Philips-luftrenaren. Om du aktiverar den kan du styra enheten/enheterna via Amazon Alexa. När du aktiverar Amazon Alexa tillhandahåller Amazon dig med sina egna tjänster. Vi ber dig läsa Amazon Alexas villkor och sekretesspolicy.
 

Tmall Genie

I Kina har vi stöd för Philips luftrenare i Tmall Genie-appen. Om du aktiverar denna renare kan du styra enheten via Tmall Genie. I så fall tillhandahåller Tmall Genie dig med sina egna tjänster. Vi ber dig läsa Tmall Genies villkor och sekretesspolicy.
 

Överföring mellan länder

Dina personuppgifter kan lagras och bearbetas i ett land där vi har anläggningar eller där vi har tjänsteleverantörer. Genom att använda tjänsterna bekräftar du (en eventuell) överföring av information till länder utanför ditt hemland, som kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från dem i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i de andra länderna ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter.
 

Om du befinner dig i EES kan dina personuppgifter överföras till våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer i länder utanför EES som Europeiska kommissionen bedömer har en tillräcklig nivå av dataskydd enligt EES-standard (en fullständig lista över länderna finns här http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses ha tillräckligt dataskydd, som USA, har vi infört lämpliga åtgärder, till exempel våra Bindande företagsregler för kund, leverantör och affärspartner och standardavtalsklausuler och/eller standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att följa länken ovan eller genom att kontakta privacy@philips.com.

Visa flerVisa färre

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs eller är tillåtet med tanke på de syften uppgifterna samlats in för. De kriterier vi använder för att fastställa lagringstider är (i) hur länge du använder appen och tjänsterna; (ii) om det finns lagliga skyldigheter som vi är bundna att följa eller (iii) om lagringen är lämplig med tanke på vårt rättsliga läge (t.ex. med hänsyn till gällande lagar om tidsfrister, rättstvister och tillsynsutredningar).

Special information for parents

Dina valmöjligheter och rättigheter

Om du vill skicka en förfrågan om att få åtkomst till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot behandlingen av personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss, eller om du vill skicka en förfrågan om att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra dem till ett annat företag (i den mån du har rätt till flyttbara uppgifter enligt gällande lag) kan du kontakta oss på privacy@philips.com. Vi svarar på din förfrågan i enlighet med gällande lagstiftning.

I din förfrågan bör du klargöra vilka personuppgifter du vill få tillgång till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot användningen av. För att skydda dig behandlar vi bara förfrågningar gällande de personuppgifter som är förknippade med ditt konto, din e-postadress eller annan kontoinformation som du använder för att skicka din förfrågan och vi kan behöva bekräfta din identitet innan din begäran behandlas. Vi försöker uppfylla din förfrågan så snart som det rimligen är möjligt.
 

I de fall där vi behöver ha medgivande för att samla in eller behandla dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka ditt medgivande utan att det påverkar hur behandlingen som baserades på ett medgivande hanterades innan du drog tillbaka medgivandet.
 

Observera att om du använder (vissa av) dina valmöjligheter och rättigheter kan du kanske inte längre använda våra tjänster längre, i sin helhet eller delvis.

Visa flerVisa färre

Special information for parents

Vi skyddar dina personliga uppgifter

Vi tar vår skyldighet att skydda de uppgifter du anförtror Philips mot oavsiktlig eller obehörig ändring, förlust, missbruk, spridning eller åtkomst på allvar. Philips tillämpar flera olika säkerhetstekniker samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vi använder oss därför av bland annat åtkomstkontroller, brandväggar och säkra protokoll.

Visa flerVisa färre

Special information for parents

Särskild information till föräldrar

Även om tjänsterna inte är avsedda för barn har Philips som policy, i enlighet med gällande lag, att följa lagen vad gäller samtycke från förälder eller förmyndare innan vi samlar in, använder eller avslöjar barns personuppgifter. Vi strävar efter att skydda barnens behov av integritet och vi uppmuntrar starkt att föräldrar och vårdnadshavare tar en aktiv del i sina barns aktiviteter och intressen online.
 

Om du som förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att ditt barn har försett oss med sina personuppgifter utan ditt medgivande kan du kontakta oss på privacy@philips.com. Om vi upptäcker att ett barn har gett oss personuppgifter kommer vi att ta bort hans/hennes uppgifter från våra filer.

Visa flerVisa färre

Changes to the privacy notice

Lokal specifik information: Dina sekretessrättigheter i Kalifornien (endast USA)

California Civil Code Section 1798.83 möjliggör att våra kunder som bor Kalifornien får begära och från oss en gång om året få kostnadsfri information om personuppgifter (i förekommande fall) som vi har lämnat ut till tredje part i marknadsföringssyfte under föregående kalenderår. Om så är tillämpligt ska den här informationen innehålla en förteckning över kategorier av personuppgifter som lämnades ut samt namn och adress gällande varje tredje part som vi lämnade ut information till under närmast föregående kalenderår. Om du är bosatt i Kalifornien och vill lämna in en sådan begäran kan du gå till vår sekretesswebbplats: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Visa flerVisa färre

Changes to the privacy notice

Förändringar i det här sekretessmeddelandet

Våra tjänster kan ändras emellanåt utan föregående meddelande. Av den anledningen förbehåller vi oss rätten att ändra eller uppdatera den här sekretesspolicyn från gång till gång. När vi uppdaterar den här sekretesspolicyn uppdaterar vi även datumet högst upp i sekretesspolicyn.
 

Vi uppmanar dig att regelbundet granska den senaste versionen av sekretesspolicyn.
 

Den nya sekretesspolicyn träder i kraft så snart den har publicerats. Om du inte godkänner den reviderade versionen bör du ändra dina inställningar eller överväga att sluta använda våra tjänster. Om du fortsätter att använda våra tjänster efter att ändringarna har trätt i kraft erkänner du att du har fått information om och godkänner den reviderade versionen av sekretesspolicyn.

Visa flerVisa färre

Contact

Kontakta oss

Om du har frågor om den här sekretesspolicyn eller om hur Philips använder dina personuppgifter kan du kontakta vår Data Protection Officer på privacy@philips.com. Du har också rätt att framföra ett klagomål hos en tillsynsmyndighet som har befogenheter i ditt land eller din region.

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Nederländerna

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.