Sverige

Sekretesspolicy för uGrow


Sekretesspolicyn uppdaterades senast den 10 april 2018.

UGrow ger en inblick i barnets utveckling, anpassade meddelanden, tips och andra tjänster (”tjänster”) till användare över hela världen. Den här sekretesspolicyn är tänkt att göra det enklare för dig att förstå de sekretessregler som gäller för användandet av våra tjänster, inklusive vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem samt dina enskilda rättigheter.

 

uGrow använder personuppgifter som samlas in eller behandlas av uGrow-babyvakten och uGrow-örontermometern (”enheter”) eller den mobila uGrow-appen (”app”).

 

Den här sekretesspolicyn gäller personuppgifter som samlas in eller behandlas av enheten eller appen och som regleras av eller kontrolleras av Koninklijke Philips N.V. eller något av dess dotterbolag (”Philips”, ”vår”, ”vi” eller ”oss”).

 

Läs även vårt cookie-meddelande och våra användningsvillkor, som beskriver de villkor som gäller för användandet av våra tjänster.

Vilka personuppgifter samlas in och för vilka syften?


Vi tar emot och samlar in personuppgifter, som beskrivs i detalj nedan, när vi tillhandahåller våra tjänster, inklusive när du använder dig av, hämtar, installerar enheter eller appen eller använder våra tjänster. Vi kan använda personuppgifterna för att utföra de tjänster du önskar som en kontraktsenlig nödvändighet, för att driva, tillhandahålla, förbättra, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster utifrån vårt lagliga intresse, eller för att uppfylla en laglig skyldighet som vi kan vara ålagda att följa. Om du inte vill att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter kan du inte använda tjänsterna.

account data

Känsliga personuppgifter

Innan vi samlar in känsliga personuppgifter informerar vi dig om det och ber om ditt uttryckliga godkännande. Informationen innehåller foton, vikt, längd, amningsinformation (tid och sida), flaskmatningsinformation (tid och mängd), pumpningsinformation (mängd, tid och sida), blöjinformation (tid och tillstånd (ren, våt eller smutsig)), sömndata (tid och plats), gråt (tid), kroppstemperatur, förväntat födelsedatum och om det är ditt första barn eller inte. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande utan att det påverkar hur behandlingen som baserades på ett godkännande hanterades innan du drog tillbaka godkännandet.

 

Känsliga personuppgifter

Vi ber att du inte skickar och inte avslöjar några känsliga personuppgifter för oss (t.ex. personnummer, information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller andra trosuppfattningar, hälsa, biometriska eller genetiska kännetecken, brottslig bakgrund eller medlemskap i fackförening) i eller via appen eller på annat sätt.

Visa flerVisa färre

Kontodata

Vi samlar in dina personuppgifter när du skapar ett konto. Du kan logga in i appen med ett MyPhilips-konto eller via din profil i sociala medier. De personuppgifter vi samlar in kan vara användarnamn, profilbild, namn, e-postadress, kön, födelsedag/ålder, land, språk, senaste tweet, profil-URL, profil i sociala medier, plats och lösenord.


  • De personuppgifter som samlas in används för att skapa och hantera ditt konto. Du kan använda ditt konto för att logga in i appen på ett säkert sätt. Om du skapar ett MyPhilips-konto för att logga in i appen, skickar vi ett välkomstmeddelande via e-post för att verifiera ditt användarnamn och lösenord, för att kommunicera med dig när du har frågor, för att skicka enbart tjänsterelaterade meddelanden till dig eller för att skicka direktmarknadsföring om du har registrerat dig för det. Du kan även använda ditt MyPhilips-konto för att beställa en produkt eller tjänst från Philips, delta i en reklamkampanj eller ett spel, delta i en aktivitet i sociala medier i samband med en Philips-kampanj (till exempel genom att klicka på ”gilla” eller ”dela”) och delta i produkttester eller enkäter.
Visa flerVisa färre

Data filled in by you

Andra tillhandahållna uppgifter

Informationen innehåller foton, vikt, längd, amningsinformation (tid och sida), flaskmatningsinformation (tid och mängd), pumpningsinformation (mängd, tid och sida), blöjinformation (tid och tillstånd (ren, våt eller smutsig)), sömndata (tid och plats), gråt (tid), kroppstemperatur, förväntat födelsedatum, om det är ditt första barn eller inte, anteckningar, födelsedatum, barnets namn och relation till barnet (mamma eller pappa).

 

  • Informationen som samlas in används för att ge dig kunskaper om barnets utveckling och anpassade meddelanden och tips. Vi gör detta genom att skicka e-post, push-meddelanden och meddelanden i appen.

Enhetsdata

Vi kan samla in enhetsspecifik information när du installerar, får tillgång till eller använder enheten. Det innefattar information om enheten, inklusive det unika användarenhetsnumret. Vi samlar också in sessions- och användningsdata i samband med att du använder enheten.

 

Om du använder uGrow smart babyvakt registrerar den rumstemperatur och luftfuktighet och strömmar det till appen. Den här informationen omfattar även det unika användarenhetsnumret och sessions- och användningsdata, som är information om din användning av enheten/enheterna.

 

  • Informationen som samlas in används för att ge dig kunskaper om barnets utveckling och anpassade meddelanden och tips.

 

Om du använder uGrow smart örontermometer registrerar den barnets kroppstemperatur och strömmar det till appen.

Den här informationen omfattar även det unika användarenhetsnumret och sessions- och användningsdata, som är information om din användning av enheten/enheterna.

 

  • Informationen som samlas in används för att ge dig kunskaper om barnets utveckling och anpassade meddelanden och tips.
Visa flerVisa färre

Cookies

Cookies

Vi använder cookies, taggar och liknande teknik för att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå och anpassa våra tjänster. Cookies gör det möjligt för oss att identifiera din mobilenhet och samla in dina personuppgifter, inklusive ditt unika användarenhetsnummer, din mobilenhets IP-adress, vilken typ av mobil webbläsare eller operativsystem du använder, sessions- och användningsdata och tjänsterelaterad prestandainformation, som är information om din användning av appen.

 

För mer information om användningen av cookies och andra liknande tekniker som nyttjas i den här appen kan du läsa vårt cookie-meddelande, som du hittar i sekretessinställningen i appen.

Visa flerVisa färre

Location data

Platsdata

När du tillåter åtkomst till platsdata samlar vi in den geografiska platsen för din mobila enhet. Du kan när som helst blockera insamlingen av geolokalisering via inställningarna i din app eller mobilenhet.

 

  • När du använder funktionen ”Hitta Philips nära dig” på supportsidan uppmanas du att dela platsinformation med Philips. Om du använder våra platsfunktioner styrs du, baserat på din platsinformation, till en butik i närheten eller till information om kundtjänsten i ditt land.

Information om transaktioner

Om du betalar för våra tjänster kan vi få information och bekräftelser, som betalningskvittenser, även från appbutiker eller annan tredje part som behandlar din betalning.

 

Kundtjänst

Du kan förse oss med information om din användning av våra tjänster, inklusive din interaktion med Philips, och hur vi kan kontakta dig för att ge dig kundsupport. Vi driver och tillhandahåller våra tjänster, vilket även innefattar att tillhandahålla kundsupport och förbättra, fixa och anpassa våra tjänster. Vi använder även din information för att svara dig när du kontaktar oss.

Combined data

Kombinerade data

Vi kan kombinera dina personuppgifter, inklusive kontouppgifter, andra uppgifter som tillhandahålls av dig, enhetsdata, cookies, platsinformation, information som samlas in under din interaktion och användning av Philips digitala kanaler som sociala medier, webbplatser, e-postmeddelanden, appar och anslutna produkter, IP-adress, cookies, enhetsinformation, kommunikation du klickar eller trycker på, platsinformation och webbplatser som du besöker.

 

De kombinerade uppgifterna analyseras och används för att förse dig med tjänster såsom kunskaper om barnets utveckling och anpassade meddelanden och tips, och hjälper oss att förbättra innehållet, funktionaliteten och användbarheten i appen, enheten och tjänsterna samt att utveckla nya produkter och tjänster.

 

Om du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer som kan vara relevanta för dig utifrån dina preferenser och ditt beteende online, kan vi skicka dig marknadsföringsmeddelanden och erbjudanden via e-post, telefon och andra digitala kanaler, som exempelvis mobilappar och sociala medier. För att kunna skräddarsy informationen efter dina preferenser och vanor och ge dig en mer relevant och personanpassad upplevelse kan vi analysera och kombinera dina personuppgifter. Du kan avanmäla dig och sluta prenumerera på sådana meddelanden när som helst.

Visa flerVisa färre

Godkännanden

Appen kan begära ditt godkännande för att få tillgång till din telefon eller dina sensorer (t.ex. kamera, Wi-Fi, geolokalisering eller Bluetooth) eller annan information (t.ex. foton, kalender eller kontakter) på din mobilenhet.


  • Vi använder endast sådan information när det behövs för att kunna tillhandahålla tjänsterna och endast efter att du har gett ditt uttryckliga godkännande.
  • Ibland är godkännandet ett tekniskt krav i din mobilenhets operativsystem. I sådana fall kan appen be om ditt godkännande för att få tillgång till sådana sensorer eller data, men vi samlar inte in sådana uppgifter om det inte är så att det krävs för att kunna tillhandahålla apptjänsten och endast efter att du gett ditt godkännande.
Visa flerVisa färre

Third parties

Vem delas personuppgifterna med?


Philips kan lämna ut dina personuppgifter till utomstående tjänsteleverantörer, affärspartners eller annan tredje part i enlighet med den här sekretesspolicyn eller tillämpliga lagar.

Tjänsteleverantörer

Vi samarbetar med utomstående tjänsteleverantörer från som hjälper oss att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster.

 

Vi kan dela dina personuppgifter med följande tjänsteleverantörer:

 

  •  IT- och molntjänstleverantörer

De här tjänsteleverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster eller liknande teknik som krävs för att kunna köra appen eller tillhandahålla tjänsterna.

 

Philips kräver att deras tjänsteleverantörer tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter som liknar den nivå vi själva tillhandahåller. Vi kräver att våra leverantörer behandlar dina personuppgifter helt i enlighet med våra anvisningar och endast för de specifika syften som nämns ovan, att de har tillgång till den minsta mängden data de behöver för att leverera en viss tjänst och att de skyddar dina personuppgifter.

 

Annan tredje part

Philips kan även samarbeta med tredje part som behandlar dina personuppgifter för egna syften. Läs deras sekretesspolicyer noggrant där de informerar om sina sekretessregler, inklusive vilken typ av personuppgifter de samlar in och hur de använder, bearbetar och skyddar dem.

 

Om Philips delar personuppgifter med tredje part som använder dina personuppgifter för egna syften kommer Philips se till att du informeras om det eller se till att få ditt godkännande i enlighet med tillämpliga lagar innan vi delar dina personuppgifter.

 

Philips säljer ibland en verksamhet eller en del av en verksamhet till ett annat företag. En sådan ägandeöverlåtelse kan omfatta överföringen av dina personuppgifter, som direkt berörs av den verksamheten, till det köpande företaget. Alla våra rättigheter och skyldigheter enligt vår sekretesspolicy kan fritt överföras av Philips till något av våra dotterbolag, i samband med sammanslagning, förvärv, ombildning eller försäljning av tillgångar, eller genom tillämpning av lagar eller något annat, och vi kan komma att överföra dina personuppgifter till något av våra dotterbolag, efterträdare eller nya ägare.

 

Vi kan dela dina personuppgifter med följande tredje part:

 

  • Tredje part

De här tredje parterna kan tillhandahålla dig sina egna tjänster. Vi kan dela dina personuppgifter med American Well på din begäran eller i enlighet med tillämpliga lagar.

 

Överföring mellan länder

Dina personuppgifter kan lagras och bearbetas i ett land där vi har anläggningar eller där vi har tjänsteleverantörer. Genom att använda tjänsterna samtycker du till (en eventuell) överföring av information till länder utanför ditt hemland, som kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från dem i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i de andra länderna ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

 

Om du befinner dig i EES kan dina personuppgifter överföras till våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer i länder utanför EES som Europeiska kommissionen bedömer har en tillräcklig nivå av dataskydd enligt EES-standard (en fullständig lista över länderna finns här. För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses ha tillräckligt dataskydd, som USA, har vi infört lämpliga åtgärder, till exempel våra Bindande företagsregler för kund, leverantör och affärspartner och standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att följa länken ovan eller genom att kontakta privacy@philips.com.

 

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs eller är tillåtet med tanke på de syften uppgifterna samlats in för. De kriterier vi använder för att fastställa lagringstider är (i) hur länge du använder appen och tjänsterna; (ii) om det finns lagliga skyldigheter som vi är bundna att följa eller (iii) om lagringen är lämplig med tanke på vårt rättsliga läge (t.ex. med hänsyn till gällande lagar om tidsfrister, rättstvister och tillsynsutredningar).

We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Visa flerVisa färre

Choices and rights

Dina valmöjligheter och rättigheter

Om du vill skicka en förfrågan om att få åtkomst till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot behandlingen av personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss, eller om du vill skicka en förfrågan om att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra dem till annat företag (i den mån du har rätt till flyttbara uppgifter enligt gällande lag) kan du kontakta oss på privacy@philips.com. Vi svarar på din förfrågan i enlighet med gällande lagstiftning.

 

I din förfrågan bör du klargöra vilka personuppgifter du vill få tillgång till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot användningen av. För att skydda dig behandlar vi bara förfrågningar gällande de personuppgifter som är förknippade med ditt konto, din e-postadress eller annan kontoinformation som du använder för att skicka din förfrågan och vi kan behöva bekräfta din identitet innan din begäran behandlas. Vi försöker uppfylla din förfrågan så snart som det rimligen är möjligt.

 

Observera att om du använder (vissa av) dina valmöjligheter och rättigheter kan du kanske inte längre använda våra tjänster längre, i sin helhet eller delvis.

Visa flerVisa färre

We protect your personal data

Vi skyddar dina personliga uppgifter

Vi tar vår skyldighet att skydda de uppgifter du anförtror Philips mot oavsiktlig eller obehörig ändring, förlust, missbruk, spridning eller åtkomst på allvar. Philips tillämpar flera olika säkerhetstekniker samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vi använder oss därför av bland annat åtkomstkontroller, brandväggar och säkra protokoll.

Visa flerVisa färre

Special information for parents

Särskild information till föräldrar

Även om tjänsterna inte är avsedda för barn har Philips som policy, i enlighet med gällande lag, att följa lagen vad gäller samtycke från förälder eller förmyndare innan vi samlar in, använder eller avslöjar barns personuppgifter. Vi strävar efter att skydda barnens behov av integritet och vi uppmuntrar starkt att föräldrar och vårdnadshavare tar en aktiv del i sina barns aktiviteter och intressen online.

 

Om du som förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att ditt barn har försett oss med sina personuppgifter utan ditt medgivande kan du kontakta oss på privacy@philips.com. Om vi upptäcker att ett barn har gett oss personuppgifter kommer vi att ta bort hans/hennes uppgifter från våra filer.

Visa flerVisa färre

Local specific information

Lokal specifik information: Dina sekretessrättigheter i Kalifornien (endast USA)

California Civil Code Section 1798.83 möjliggör att våra kunder som bor Kalifornien får begära och från oss en gång om året få kostnadsfri information om personuppgifter (i förekommande fall) som vi har lämnat ut till tredje part i marknadsföringssyfte under föregående kalenderår. Om så är tillämpligt ska den här informationen innehålla en förteckning över kategorier av personuppgifter som lämnades ut samt namn och adress gällande varje tredje part som vi lämnade ut information till under närmast föregående kalenderår. Om du är bosatt i Kalifornien och vill lämna in en sådan begäran kan du gå till vår sekretesswebbplats: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html.

Visa flerVisa färre

Changes to the privacy notice

Förändringar i det här sekretessmeddelandet

Våra tjänster kan ändras emellanåt utan föregående meddelande. Av den anledningen förbehåller vi oss rätten att ändra eller uppdatera den här sekretesspolicyn från gång till gång. När vi uppdaterar den här sekretesspolicyn uppdaterar vi även datumet högst upp i sekretesspolicyn.

 

Vi uppmanar dig att regelbundet granska den senaste versionen av sekretesspolicyn.

 

Den nya sekretesspolicyn träder i kraft så snart den har publicerats. Om du inte godkänner den reviderade versionen bör du ändra dina inställningar eller överväga att sluta använda våra tjänster. Om du fortsätter att använda våra tjänster efter att ändringarna har trätt i kraft erkänner du att du har fått information om och godkänner den reviderade versionen av sekretesspolicyn.

Visa flerVisa färre

Contact

Kontakta oss

Om du har frågor om den här sekretesspolicyn eller om hur Philips använder dina personuppgifter kan du kontakta vår Data Protection Officer på privacy@philips.com. Du har också rätt att framföra ett klagomål hos en tillsynsmyndighet som har befogenheter i ditt land eller din region.

 

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE Eindhoven

Nederländerna

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.