PN

Sekretessmeddelande för
Philips luftrenaråtgärd

Sekretesspolicyn uppdaterades senast i oktober 2020.

Philips Consumer Lifestyle BV, med adressen High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Nederländerna, (”Philips”, ”vår”, ”vi” eller ”oss”) vill att du känner till hur vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter.

 

Med Philips luftrenaråtgärd kan du styra dina Philips-anslutna produkter och få information om luftkvaliteten via Google Assistent. Det här sekretessmeddelandet gäller den information och de personuppgifter som vi behandlar när du använder denna åtgärd.

1. Vilken information och vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

Vi samlar in personuppgifter när du använder denna åtgärd enligt vad som anges nedan. Vi kopplar dina personuppgifter till unika identifierare.

account data

Dina registreringsuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter när du skapar ett konto. Du kan logga in på åtgärden med ett MyPhilips-konto eller via din profil i sociala medier, inklusive ditt Apple-konto.

 

  • De personuppgifter vi samlar in kan omfatta ditt namn, din e-postadress, ditt land, ditt språk och ditt lösenord. Vi behandlar även sessions-, inloggnings- och autentiseringsinformation, vilken vi använder för att hantera ditt konto.

 

  • Om du loggar in via sociala medier samlar vi bl.a. in din grundläggande offentliga profil (t.ex. fullständigt/kort namn, profilbild, identifierare, kön, profil-URL, födelsedag, hemsida och plats) och din e-postadress, som vi använder i autentiseringssyfte. I det här fallet kan din sociala medier-leverantör komma att samla in information om det faktum att du använder åtgärden och loggar in med ditt konto på sociala medier. Läs igenom sociala medier-leverantörens sekretessmeddelande (t.ex. Facebook, Google, Apple) för att ta reda på mer om deras sekretessregler, inklusive vilken typ av personuppgifter de samlar in, och hur de använder, bearbetar och skyddar dem.

 

  • Vi använder dina kontouppgifter för att skapa och hantera ditt konto och tillhandahålla anpassade tjänster. Du kan använda ditt konto för att logga in på åtgärden på ett säkert sätt. Om du skapar ett MyPhilips-konto för att logga in på åtgärden, skickar vi ett välkomstmeddelande via e-post för att verifiera ditt användarnamn och lösenord, för att kommunicera med dig när du har frågor, för att skicka enbart tjänsterelaterade meddelanden till dig eller för att skicka direktmarknadsföring om du har registrerat dig för det. Du kan även använda ditt MyPhilips-konto för att beställa en produkt eller tjänst från Philips, delta i en reklamkampanj eller ett spel, delta i en aktivitet i sociala medier i samband med en Philips-kampanj (till exempel genom att klicka på ”gilla” eller ”dela”) och delta i produkttester eller enkäter.
Visa flerVisa färre

Devices data

Dina  åtgärdskommandodata

När du aktiverar åtgärden tillåter vi att du ansluter ditt Google-konto till det Philips-konto du använder för att logga in på dina Philips-appar. Philips delar kontoidentifierare med Google för att kunna identifiera dig och dirigera dina kommandon.

 

När du pratar med Google Assistent skickar Google en skriftlig version av dina röstkommandon till Philips tillsammans med en unik identifierare. Vi behandlar den här informationen för att utföra dina kommandon och utfärda ett svar i enlighet med det här sekretessmeddelandet. Vi delar vårt skriftliga svar med Google så att Google kan informera dig om resultatet av ditt kommando i enlighet med Googles sekretessmeddelande och användarvillkor. Philips och Google utbyter även information på de enheter du bestämmer dig för att styra via åtgärden, inklusive när du uppdaterar, ändrar eller tar bort en enhet.

 

Du är införstådd med att dina kommandon och de svar som Philips delar med Google är liktydiga med personuppgifter. Du är även införstådd med att Google tillhandahåller sina egna rösttjänster till dig och genom att ge ditt samtycke instruerar du oss att dela dina personuppgifter med Google. Google kan behandla dina personuppgifter i länder utanför ditt hemland som eventuellt inte tillhandahåller tillräckligt skydd av personuppgifter. Läs Googles sekretessmeddelande [länk] och användarvillkor [länk] för ytterligare information.

 

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom att inaktivera åtgärden. 

Visa flerVisa färre

Combined data

Dina kundsupportuppgifter

Vi driver och tillhandahåller våra åtgärdstjänster, vilket även innefattar att tillhandahålla kundsupport och förbättra, fixa och anpassa våra tjänster. Du kan förse oss med information om din användning av åtgärden, inklusive din interaktion med Philips, och hur vi kan kontakta dig för att ge dig kundsupport. Vi använder även din information för att svara dig när du kontaktar oss.

Permissions

De rättsliga grunder som används för att behandla dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån ditt uttryckliga medgivande, eller för att fullfölja ett avtal som du ingår i när vi tillhandahåller våra tjänster. Vi kan även komma att behandla dina uppgifter för Philips berättigade intresse att tillhandahålla kundsupport. Vi kommer endast att behandla dina uppgifter för Philips berättigade intresse när vi har konkluderat att behandlingen inte gör intrång i dina sekretessrättigheter och -intressen. Vi kan även komma att behandla dina uppgifter för att efterleva lagar eller bestämmelser som Philips lyder under, till exempel om vi ombeds av en myndighet att lämna ut dina uppgifter i granskningssyfte eller när du bestämmer dig för att utöva dina valmöjligheter och/eller rättigheter.

With whom are Personal Data shared?

2. Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Philips kan lämna ut dina personuppgifter till utomstående tjänsteleverantörer, affärspartners eller annan tredje part i enlighet med den här sekretesspolicyn eller tillämpliga lagar.

 

Tjänsteleverantörer

Vi samarbetar med utomstående tjänsteleverantörer från som hjälper oss att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster. Vi kan dela dina personuppgifter med följande tjänsteleverantörer:

 

  • IT- och molntjänstleverantörer

De här tjänsteleverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster eller liknande teknik som krävs för att kunna köra appen eller tillhandahålla tjänsterna.

 

Philips kräver att deras tjänsteleverantörer tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter som liknar den nivå vi själva tillhandahåller. Vi kräver att våra leverantörer behandlar dina personuppgifter helt i enlighet med våra anvisningar och endast för de specifika syften som nämns ovan, att de har tillgång till den minsta mängden data de behöver för att leverera en viss tjänst och att de skyddar dina personuppgifter.

 

Annan tredje part

Philips kan även samarbeta med tredje part som behandlar dina personuppgifter för egna syften. Läs deras sekretesspolicyer noggrant där de informerar om sina sekretessregler, inklusive vilken typ av personuppgifter de samlar in och hur de använder, bearbetar och skyddar dem.

 

Om Philips delar personuppgifter med tredje part som använder dina personuppgifter för egna syften kommer Philips se till att du informeras om det eller se till att få ditt godkännande i enlighet med tillämpliga lagar innan vi delar dina personuppgifter.

 

Philips säljer ibland en verksamhet eller en del av en verksamhet till ett annat företag. En sådan ägandeöverlåtelse kan omfatta överföringen av dina personuppgifter, som direkt berörs av den verksamheten, till det köpande företaget. Alla våra rättigheter och skyldigheter enligt vår sekretesspolicy kan fritt överföras av Philips till något av våra dotterbolag, i samband med sammanslagning, förvärv, ombildning eller försäljning av tillgångar, eller genom tillämpning av lagar eller något annat, och vi kan komma att överföra dina personuppgifter till något av våra dotterbolag, efterträdare eller nya ägare.

 

Vi kan dela dina personuppgifter med följande tredje part:

 

  • Tredje parter. Google Assistent, i enlighet med det här sekretessmeddelandet.

De här tredje parterna kan tillhandahålla dig sina egna tjänster. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter på din begäran eller i enlighet med tillämpliga lagar.

 

Överföring mellan länder

Dina personuppgifter kan lagras och bearbetas i ett land där vi har anläggningar eller där vi har tjänsteleverantörer. Genom att använda tjänsterna samtycker du till (en eventuell) överföring av information till länder utanför ditt hemland, som kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från dem i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i de andra länderna ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

 

Om du befinner dig i EES kan dina personuppgifter överföras till våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer i länder utanför EES som Europeiska kommissionen bedömer har en tillräcklig nivå av dataskydd enligt EES-standard (en fullständig lista över länderna finns här [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]. För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses ha tillräckligt dataskydd, som USA, har vi infört lämpliga åtgärder, till exempel våra Bindande företagsregler för kund, leverantör och affärspartner och standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att följa länken ovan eller genom att kontakta oss här.

 

Du är införstådd med att Google tillhandahåller sina egna rösttjänster till dig och genom att ge ditt samtycke instruerar du oss att dela dina personuppgifter med Google. Google kan behandla dina personuppgifter i länder utanför ditt hemland som eventuellt inte tillhandahåller tillräckligt skydd av personuppgifter. Läs Googles sekretessmeddelande [länk] och användarvillkor [länk] för ytterligare information.

Visa flerVisa färre

Amazon Alexa

3. Hur länge behåller vi dina uppgifter?

 

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs eller är tillåtet med tanke på de syften uppgifterna samlats in för. De kriterier vi använder för att fastställa lagringstider är (i) hur länge du använder appen och tjänsterna; (ii) om det finns lagliga skyldigheter som vi är bundna att följa eller (iii) om lagringen är lämplig med tanke på vårt rättsliga läge (t.ex. med hänsyn till gällande lagar om tidsfrister, rättstvister och tillsynsutredningar).

Visa flerVisa färre

Special information for parents

4. Vilka rättigheter och valmöjligheter har du?

Om du vill skicka en förfrågan om att få åtkomst till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot behandlingen av personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss, eller om du vill skicka en förfrågan om att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra dem till annat företag (i den mån du har rätt till flyttbara uppgifter enligt gällande lag) kan du kontakta oss här. Vi svarar på din förfrågan i enlighet med gällande lagstiftning.

 

I din förfrågan bör du klargöra vilka personuppgifter du vill få tillgång till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot användningen av. För att skydda dig behandlar vi bara förfrågningar gällande de personuppgifter som är förknippade med ditt konto, din e-postadress eller annan kontoinformation som du använder för att skicka din förfrågan och vi kan behöva bekräfta din identitet innan din begäran behandlas. Vi försöker uppfylla din förfrågan så snart som det rimligen är möjligt.

 

I de fall där vi behöver ha medgivande för att samla in eller behandla dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka ditt medgivande utan att det påverkar hur behandlingen som baserades på ett medgivande hanterades innan du drog tillbaka medgivandet.

 

Vi försöker uppfylla din förfrågan/dina förfrågningar så snart som det rimligen är möjligt.

Visa flerVisa färre

Contact

5. Så här kontaktar du oss

 

 Om du har frågor om den här sekretesspolicyn eller om hur Philips använder dina personuppgifter kan du kontakta oss (inklusive vår Data Protection Officer) här. Du har också rätt att framföra ett klagomål hos en tillsynsmyndighet som har befogenheter i ditt land eller din region.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.