Lumify

Frågor om Lumify?
Vi har svaren.

 

Teknisk support: 46 0200 81 00 10

Installation och konfiguration

1. Hur hämtar jag appen Lumify?

 

Du kan hämta appen Lumify från Google Play Store på https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philips.hc.ultrasound.lumify

 

2. Hur installerar jag appen Lumify?

 

Lumify installeras automatiskt när du har laddat ner den till din smarta enhet från Google Play Store. I sällsynta fall kan säkerhetsinställningarna på enheten hindra Lumify från att installeras. Om detta inträffar ska du kontrollera enhetens säkerhetsinställningar eller kontakta den lokala IT-avdelningen för hjälp.

 

3. Kan jag använda appen Lumify med annat än Lumify-givare?

 

Nej. Appen Lumify fungerar bara med Lumify-givare. Om du ansluter en icke-Lumify-givare till enheten fungerar appen Lumify endast i demoläge.

 

4. Hur vet jag när en uppdatering till appen Lumify finns tillgänglig?

 

Du kan konfigurera enheten för att uppdatera appar individuellt eller låta dem uppdateras automatiskt. Om din Lumify-kompatibla enhet är konfigurerad att automatiskt uppdatera program, uppdateras appen Lumify automatiskt när en uppdatering finns tillgänglig, såvida inte uppdateringen innehåller en behörighetsändring. I så fall ombeds du att uppdatera Lumify-appen. Om enheten är konfigurerad för att uppdatera appar individuellt kan du hämta den senaste Lumify-uppdateringen från Google Play Store. Sök efter ”uppdatera appar” i Google Play Help för mer information.

 

5. Kan jag överföra min Lumify-app till en ny enhet?

 

Ja. Ladda ner och installera Lumify-appen från Google Play Store på din nya enhet, anslut Lumify-givaren och följ de enkla registreringsstegen. Lumify kan inte överföra patientdata mellan enheter. Du kan spara patientdata från föregående enhet till en nätverksresurs, lokalt arkiv, DICOM-server eller extern lagring.

 

6. Kan jag använda USB-kablar för att ansluta givaren till enheten?

 

Nej. Lumify-givaren är en högkvalitativ medicinsk produkt och kräver en specialkabel för att säkerställa att du uppnår högsta möjliga prestanda från Lumify-systemet. Vi garanterar endast att Lumify-systemet kommer att uppfylla specifikationerna när du använder Philips godkända Lumify-kabel med givaren.

 

7. Vad händer om jag använder en smart enhet som inte är kompatibel med enhetslistan?

 

Vi arbetar intensivt med att uppdatera en aktuell lista över kompatibla enheter www.philips.com/lumify-compatible-devices. Alla enheter på vår kompatibilitetslista har testats grundligt. Vi ber dig att välja en enhet från den här listan för att säkerställa fullständig kompatibilitet.

 

8. Vilka smarta enheter är kompatibla med Lumify?

 

En lista över smarta enheter som Philips har testat och fastställt är helt kompatibla med Lumify-appen och -givaren finns här: www.philips.com/lumify-compatible-devices

 

9. Hur säkerställer jag att de data jag lagrar på min Lumify-kompatibla enhet är säkra?

 

Operativsystemet Android och alla enhetstillverkare tillhandahåller metoder för att säkra data på enheten, till exempel datakryptering och användning av lösenord för åtkomst. Vi rekommenderar att du rådgör med lokal IT-säkerhetsavdelning för att se till att enheten implementeras i enlighet med dina specifika säkerhetskrav.

 

10. Är Lumify-produkten HIPAA-kompatibel?

 

Lumify-appen integreras med din säkerhetspolicy och använder kommunikationsprotokoll som konfigurerats av sjukhuset. Operativsystemet Android tillhandahåller skyddsmekanismer som lösenordsskydd och kryptering. Operativsystemet Android tillhandahåller även branschstandardmekanismer för att skydda data som överförs via autentisering och kryptering på företagsnivå.

 

11. Hur registrerar jag min nya Lumify-produkt?

 

Du måste ha tillgång till internet för att registrera Lumify. Anslut först enheten till ett trådlöst nät eller mobilnät. Anslut därefter Lumify-givaren till enheten och följ sedan steg-för-steg-instruktionerna som anges i Lumify-appen.

 

12. Kan jag ansluta min Lumify-givare till fler än en enhet?

 

Ja. Du kan använda en Lumify-givare på så många enheter som du vill. Du måste registrera givaren första gången du ansluter den till en ny enhet. Efter första registreringen kan du använda givaren utan att behöva registrera igen.

 

13. Varför kan jag inte hitta Lumify-appen i Google Play Store?

 

Om du inte kan hitta Lumify-appen i Google Play Store ska du se till att enheten och operativsystemet Android uppfyller kraven för Lumify-systemet och att du besöker Google Play Store från ett land där Lumify finns tillgängligt.

 

14. Hur konfigurerar jag min surfplatta för nätverksanslutning?

 

Se dokumentationen som medföljer enheten för instruktioner om hur du konfigurerar enheten för trådlös eller mobil nätverksanslutning.

 

15. Hur överför jag bilder från min enhet till ett externt arkiv?

 

Du kan exportera undersökningar och bilder till en DICOM PACS, till en nätverksresurs eller till ett lokalt arkiv. Du kan också skicka bilder med e-post. E-postprogram som kan användas är Gmail, K-9 Mail, Yahoo, Outlook och Inbox. Mer information finns i bruksanvisningen för Lumify på www.philips.com/lumify-manual

 

16. Hur tar jag bort all patientinformation från min enhet?

 

Om du vill ta bort patientinformation väljer du Inställningar och sedan Återställ databas i Patientdatabas. Återställ enheten om du vill ta bort alla data från enheten. Anvisningar finns i dokumentationen som medföljer enheten.

 

17. Kan jag uppdatera operativsystemet på min enhet?

 

Ja. Philips testar aktivt kompatibilitet med Lumify-appen när nya versioner av operativsystemen släpps.

 

18. Vad ska jag använda för att rengöra min Lumify-givare?

 

Se Lumifys bruksanvisning för en lista över godkända rengörings- och desinfektionsmedel.

 

19. Hur rengör och desinficerar jag enheten på vilken jag använder Lumify-appen?

 

Det är ditt ansvar att på lämpligt sätt rengöra och desinficera enheten i enlighet med tillverkarens instruktioner och med sjukhusets policyer för rengöring och desinficering av medicintekniska produkter. Mer information finns i dokumentationen som medföljer enheten och sjukhusets policyer för rengöring och desinficering av medicintekniska produkter.

 

20. Hur stor är Lumify-appen?

 

Lumify-appen är väldigt liten – cirka 30 MB stor, vilket är mindre än en vanlig MP3-fil.

 

21. Kan jag ansluta Lumify till en extern skärm?

 

Ja. Du kan ”sända” Android-enhetens skärm till en extern skärm via en Chromecast-dongel. Mer information finns på  https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=en

 

22. Är det möjligt att kringgå Androids viloinställningar och göra så att enheten alltid är på medan Lumify-appen är aktiv?

 

Det finns en app till Android som heter ”Stay Alive” som gör just det. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synetics.stay.alive&hl=en

 

23. Stöder Lumify Wi-Fi-säkerhet på WPA-företagsnivå?

 

Kompatibla Android-enheter stöder befintliga Wi-Fi-säkerhetsprotokoll, inklusive säkerhetscertifikat. Listan över kompatibla enheter finns tillgänglig på www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices.

 

24. Kan jag flytta fokuszonen genom att peka på skärmen och dra?

 

Nej. Lumify justerar automatiskt nummer och läge för fokuszoner baserat på förinställd tillämpning, läge för färgbox och djup. 

 

25. Var hittar jag information om hur man rengör givarna?

 

Se avsnittet om skötsel av givare i bruksanvisningen till Lumify för information om hur givarna ska skötas och för en lista över godkända rengörings- och desinfektionsmedel.

 

26. Inkluderar Lumify Autoscan?

 

Ja. Autoscan, som ibland kallas för Autogain eller Live iScan, justerar förstärkningen av varje rad på varje bild i realtid, och ser till att bildens totala ljusstyrka bibehålls. Autoscan eliminerar behovet för dig att ställa in TGC (tidsförstärkningskompensation).

 

27. Kan jag exportera bilder i PC-format från Lumify?

 

Ja. Du kan e-posta undersökningen med bilderna i PC-format, eller exportera bilderna till en lokal katalog från vilken du kan ansluta datorn. Se bruksanvisningen till Lumify för mer information.

 

28. Kan jag exportera bilder i DICOM-format från Lumify?

 

Ja. Du kan konfigurera en DICOM-destination och exportera till en DICOM PACS. IT-avdelningen kan förse dig med nätverksinformationen som behövs för att konfigurera DICOM-destinationen. Se bruksanvisningen till Lumify för mer information.

 

29. Hur konfigurerar jag Lumify för nätverksanslutning?

 

Se bruksanvisningen till Lumify-ultraljudssystemet för information om hur man konfigurerar enheten för trådlös anslutning www.philips.com/lumify-manual

 

30. Varför kan jag inte exportera undersökningar till DICOM PACS?

 

Pröva dessa felsökningstips:
• Se till att enheten har konstant trådlöst eller mobil nätverksanslutning. Information om hur du konfigurerar enheten för trådlöst eller mobilt nätverk finns i dokumentationen som medföljer enheten.
• Testa anslutningen till DICOM-PACS: Välj exportdestination och tryck på Testa. Se bruksanvisningen till Lumify för mer information.
• Arbeta med nätverksadministratören för att kontrollera att DICOM-destinationsinställningarna i Lumify är korrekta. Se bruksanvisningen till Lumify för mer information.

 

31. Hur tar jag en bild i M-Mode?

 

Du tar en bild i M-Mode genom att frysa bilden med önskad M-Mode-kurva och sedan trycka på Spara bild. Bilden läggs till i patientjournalen så som du ser den på skärmen.

Felsökning

1. Registreringen av Lumify misslyckades, vad ska jag göra?

 

Se först till att enheten finns med på listan över kompatibla enheter: www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices

 

Kontrollera sedan att givaren är ordentligt ansluten till enheten och att enheten är ansluten till ett trådlöst nätverk eller mobilnätverk under registreringsprocessen. Registreringen kan misslyckas om enheten förlorar anslutningen. Om detta inträffar kopplar du bort givaren, återupprättar anslutningen och ansluter sedan givaren igen.

 

2. Måste jag vara ansluten till ett trådlöst nätverk för att skanna med Lumify?

 

Nej. När du har registrerat Lumify behöver den inte trådlös eller mobil nätverksanslutning för att fungera. Philips rekommenderar att du har regelbunden anslutning till ett trådlöst eller mobilt nätverk för att maximera de fördelar som Lumify-tjänsten erbjuder.

 

3. Varför finns det ingen information i DICOM-loggarna?

 

Du måste aktivera DICOM-loggning innan Lumify kommer att samla in data. Se bruksanvisningen till Lumify för mer information.

 

4. Var hittar jag meddelandet om DICOM-överensstämmelse för Lumify?

 

Gå till http://www.usa.philips.com/healthcare/resources/support-documentation/dicom-ultrasound och klicka på Lumify.

 

5. Var hittar jag min givares serienummer?

 

Du hittar det sexsiffriga alfanumeriska serienumret på sidan av givaren. Alternativt ansluter du givaren till enheten och startar Lumify. Tryck på Om från sidomenyn och visa det sexsiffriga alfanumeriska serienumret.

 

6. Kan jag ta bort en server för modalitetsarbetslista från Lumify?

 

Ja. Se bruksanvisningen till Lumify för mer information.

 

7. Vad innebär ett rött X eller en grön bock bredvid min exporteringsdestination?

 

Ett rött X anger att Lumify inte kan ansluta till exportdestinationen. En grön bock anger en lyckad anslutning till exportdestinationen.

 

8. Hur får jag teknisk support?

 

Se användardokumentationen till Lumify eller sök bland dessa frågor för att se om din fråga redan har besvarats.

Om du behöver ytterligare hjälp finns det två sätt att kontakta teknisk support:

  • Ring 46 0200 81 00 10 och välj alternativ 1 för att komma till en Philips Customer Care Solutions Center-representant. Representanten kommer att ta dina uppgifter och koppla dig vidare till en fjärrsupporttekniker för att felsöka problemet.
  • Ring 46 0200 81 00 10 och välj alternativ 3 och tryck sedan på 1 vid nästa inspelning för att komma till en Philips Customer Care Solutions Center-representant. Representanten kommer att ta dina uppgifter och koppla dig vidare till en fjärrsupporttekniker för att felsöka problemet.

 

9. Vad kan jag göra om min enhet inte längre känner igen Lumify-givarna?

 

Pröva dessa felsökningstips:

  • Kontrollera att givarens USB-kontakt är ordentligt ansluten till enheten.
  • Starta om enheten och följ felsökningstipsen i kapitlet om systemunderhåll i bruksanvisningen till Lumify.
  • Kontakta teknisk support om du behöver ytterligare hjälp. Det finns två sätt att kontakta teknisk support:
    • Ring 46 0200 81 00 10 och välj alternativ 1 för att komma till en Philips Customer Care Solutions Center-representant. Representanten kommer att ta dina uppgifter och koppla dig vidare till en fjärrsupporttekniker för att felsöka problemet.
    • Ring 46 0200 81 00 10 och välj alternativ 3 och tryck sedan på 1 vid nästa inspelning för att komma till en Philips Customer Care Solutions Center-representant. Representanten kommer att ta dina uppgifter och koppla dig vidare till en fjärrsupporttekniker som kan hjälpa dig att felsöka problemet.

 

10. Varför ser jag meddelandet ”Givare stöds inte” när jag kopplar in min S4-1-givare?

 

S4-1 kräver version 1.6 av Lumify-appen. Du kontrollerar versionen
genom att gå till Lumify -> Inställningar -> Om-menyn.

Om du har version 1.2 av appen eller äldre går du till Google Play Store för att uppgradera till version 1.6.

Om du har version 1.6 av appen kontaktar du Philips Lumify Support-representanterna på 46 0200 81 00 10.

Produkterbjudande

1. Kommer ni att lägga till andra bildtagningslägen som t.ex. PW Doppler?

 

Lumify-teamet arbetar ständigt med att förbättra Lumify, inklusive nya givare, funktioner och tjänster.

 

2. Hur bra är Lumifys bildtagningsprestanda jämfört med andra system?

 

Lumify-appens bildtagningsprestanda kan jämföras med större system, utan att kompromissa med djuppenetration och vävnadsupplösning.

 

3. Hur länge kan jag använda mitt Lumify-system?

 

Skanningstiden beror på enheten, men generellt sett kan du skanna kontinuerligt under två till fyra timmar. Gå till http://www.philips.com/lumify-compatible-devices för att se uppskattad skanningstid för kompatibla enheter.

 

4. Hur mycket minne kräver Lumify?

 

Lumify-appen kräver cirka 50 MB lagringsutrymme, med ytterligare lagringsutrymme för patientdata.

 

5. Hur hållbar är Lumify-givaren?

 

Produktfamiljen med Lumify-givare har utformats och testats för att uppfylla den mobila ultraljudsmarknadens rigorösa tillförlitlighetskrav och se till att givarna klarar av den typ av slitage och påverkan som de utsätts för i den mobila ultraljudsmiljön.

 

 

6. Vad för slags utbildning eller träning erbjuds med Lumify?

 

Lumify är intuitivt och man behöver inte omfattande utbildning för att använda appen. Philips erbjuder utvalda patientnära utbildningsresurser utan kostnad, samt mer omfattande utbildningskurser mot en avgift. Besök följande webbplatser för att se alla utbildningsresurser och erbjudanden 

www.philips.com/CCEMeducation

www.philips.com/RAPMeducation

http://www.usa.philips.com/healthcare/education-resources/education-training

 

7. Vad är Lumifys bildlagringskapacitet?

 

En typisk ultraljudsundersökning med några stillbilder upptar endast cirka 10 MB. Undersökningar med några tre sekunder långa loopar upptar cirka 50 MB. Du kan lagra hundratals undersökningar på alla enheter som Lumify är kompatibel med (www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices). Faktisk lagringskapacitet beror på flera faktorer, till exempel hur mycket innehåll som lagras på din enhet.

 

8. Stöder Lumify Windows-enheter, som t.ex. Surface-surfplattan?

 

För tillfället stöder Lumify endast Android-enheter. Vi utforskar ständigt möjligheter att utöka stöd för alla plattformar.

 

9. Omfattar patientinformation i Lumify bokningsnummer?

 

Ja. Formuläret Patientinformation har ett fält för bokningsnummer. Dessutom kan det erhållas via funktionen Modalitetsarbetslista.

 

10. Kan jag använda Lumify för pediatrisk bildtagning?

 

Ja. Pediatrisk bildtagning är en användningsindikation.

 

11. Kan jag göra närfälts- och distansfältsjusteringar med Lumify?

 

Du kan justera total förstärkning med Lumify, och AutoScan (kontinuerlig iScan-förstärkningsoptimering) är alltid på för att hålla bildförstärkningen jämn från ytlig till djup.

 

12. Är loopregistrering prospektiv eller retrospektiv?

 

Lumify registrerar loopar (3–10 sekunder i längd) prospektivt. Lumify börjar registrera när du trycker på Spara loop och fortsätter att registrera tills du trycker på Stopp eller tills looplängdens angivna tid löper ut.

 

13. Är Lumify kompatibel med Samsung-telefoner (S4, S5, S6, S6 Edge)?

 

Philips rekommenderar att du använder en enhet som finns med på listan över kompatibla surfplattor: http://www.philips.com/lumify-compatible-devices

 

14. Inkluderar Lumify XRes?

 

Ja. XRes, den senaste generationen inom bildbearbetning, förbättrar bildupplösningen och gör strukturer enklare att visualisera. Philips optimerar XRes för varje klinisk tillämpning.

 

15. Inkluderar Lumify vävnadsharmonisk bildtagning (THI)?

 

Ja. Lumify använder THI baserat på den kliniska tillämpningen. På givaren C5-2 använder både applikationerna för gallblåsa och OB/GYN THI.

 

16. Inkluderar Lumify SonoCT?

 

Ja. SonoCT, som ibland kallas för spatiell förening eller flerstrålig, är aktiv på L12-4- och C5-2-givare för alla applikationer utom Lunga.

 

17. Får jag ersättning för undersökningar som utförts med Lumify?

 

Lumify är en receptbelagd medicinteknisk enhet som kan köpas av licensierade läkare (definierat som läkare eller medicine doktor – MD eller doktor i osteopatisk medicin – DO) och vårdgivare som anlitar legitimerade läkare.


Ultraljudstjänster som utförs med en ultramobil eller ett handburet ultraljudssystem redovisas med samma ultraljudskoder som lämnas in för studier utförda med kundbaserade ultraljudssystem så länge som de vanliga kraven uppfylls. Alla ultraljudsundersökningar måste uppfylla kraven för medicinsk nödvändighet som anges av betalaren, måste uppfylla kraven för fullständighet för koden som väljs, och ska dokumenteras i patientens journal, oavsett vilken typ av ultraljudsutrustning som används.

 

18. Stöder Lumify DICOM-modalitetsarbetslista (MWL)? Hur konfigurerar jag en server för modalitetsarbetslista?

 

Ja, du kan konfigurera och söka i en DICOM MWL-server. Se bruksanvisningen till Lumify för mer information.

 

19. Kan jag skapa ett tillfälligt ID när jag börjar en undersökning? Kan jag i så fall ändra det med patientinformation senare?

 

Ja. Tryck på Skanna på skärmen Skanna/Skapa patient om du vill påbörja bildtagning utan att ange patientinformation. Du kan ändra patientdata när som helst tills du slutför undersökningen.

 

20. Finns färgläge tillgängligt?

 

Ja. Två färglägen finns tillgängliga: Snabbt flöde (hög färgskala för arteriellt flöde) och Långsamt flöde (låg färgskala för venöst flöde)

 

21. Kan jag skanna eller granska bilder i helskärmsvy?

 

Ja. Du visar en bild i helskärmsvyn genom att trycka på [[full-screen view icon]] nere i bildens högra hörn. Du återställer normal vy genom att trycka på [[return to normal view icon]]

 

22. Vilka streckkodsformat stöder Lumify?

 

Se bruksanvisningen till Lumify för en komplett lista över format som stöds och för instruktioner om hur man konfigurerar streckkodsläsaren.

 

23. På vilka givare är M-Mode tillgängligt?

 

M-Mode finns tillgängligt på givarna S4-1, C5-2 och L12-4.

 

24. Kan jag använda Lumify utanför sjukhuset?

 

Lumify är ett bärbart ultraljudssystem som är avsett för användning i miljöer där vård tillhandahålls av vårdpersonal, vilket kan omfatta hem, sjukhus, kliniska eller medicinska kontor och transportmiljöer (EMT).

 

25. Vad ingår i mitt köp av Lumify?

 

När du köper Lumify direkt får du Lumify-givaren/-givarna, Lumify-appen, programvaruuppgradering och en garanti från tillverkaren. Köpet inkluderar också en bärväska för din enhet och givare.

VIKTIGT! En kompatibel smart enhet ingår inte i köpet.

 

26. Vilka betalningsmetoder kan jag använda för att köpa Lumify?

 

Du kan köpa Lumify med kreditkort eller så kan Philips fakturera en inköpsorder.

 

27. Hur lång tid tar det innan jag får min köpta Lumify-givare?

 

Din/dina Lumify-givare ska komma inom två veckor från beställningen, men den faktiska leveranstiden beror på produktens tillgänglighet. Större beställningar kan ta längre tid. Ring (844) 695-8643 om du har frågor om din beställning.

 

28. Vilken typ av garanti erbjuds med den köpta Lumify-lösningen?

 

Ditt Lumify-köp omfattas av en 5 års grundgaranti som inkluderar tillgång till supportdelen i vår Lumify-portal, tillgång till våra Philips-supportexperter och skydd för din/dina Lumify-givare mot tillverkningsbrister. www.lumify.philips.com/web/support- Premium-täckning finns tillgänglig mot en extra kostnad genom vårt Xtend Premium-erbjudande som ger dig skydd mot oavsiktliga skador.

 

29. Vilken extra servicetäckning finns tillgänglig med den inköpta Lumify-lösningen?

 

Philips erbjuder Xtend Premium, vilket är ett servicekontrakt som ger ditt Lumify-köp extra täckning. Se Villkor för mer information om Xtend Premium. http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions

 

30. Vilka villkor gäller för den köpta Lumify-garantin?

 

Garantins villkor http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions

 

31. Vilka villkor gäller för Lumify-serviceavtalet, Xtend Premium?

 

Xtend Premium ger kundens Lumify-givare täckning mot oavsiktlig skada under den period som anges i kostnadsförslaget. Kunden har rätt till utbyte av en givare som skadats oavsiktligt (ej mer än 1 givare per år). Xtend Premium är utformat för att komplettera garantitäckningen vid köp av en Lumify-givare; det omfattar inte byte av förlorade eller stulna givare. Villkoren för Philips serviceavtal gäller. Xtend Premium-erbjudande http://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions

 

32. Hur avbryter jag mitt köp av Lumify?

 

Efter ditt köp kan Lumify inte returneras eller avbrytas enligt villkoren för köpet.

 

33. Kan jag återställa bildtagningskontrollerna till förinställd förstärkning/djup? Med till exempel en ”återställningsknapp”?

 

Du kan enkelt återställa bildtagningskontrollerna till optimerade standardinställningar genom att välja förinställningen igen. Detta återställer inställningen för djup/förstärkning till optimerade standardinställningar.

Telefonikon

Kontakta oss

Teknisk support: 46 0200 81 00 10

Köp den bärbara Lumify-ultraljudsenheten

Exceptionell bildtagning, anmärkningsvärd hållbarhet, tillgänglig prissättning – gör högkvalitativt ultraljud tillgängligt för fler.

Ring 46-0200-81-00-10 eller kontakta oss för mer information om Lumify:

Lumify-app

Kontakta oss

Kontaktinformation

* Detta fält är obligatoriskt
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Föregående
Genom att specifiera anledningen till att du kontaktar oss, kan vi ge dig en bättre service
*
*
Föregående