Nyhetscenter | Sverige

Varannan nybliven mamma har problem med sin amning och nästan hälften vänder sig till BVC för hjälp


Viktigt att MVC och BVC även informerar om de hjälpmedel som finns

Maj 09, 2016

Ny SIFO-undersökning bland ammande svenska kvinnor visar att sju av tio behöver använda bröstpump som komplement till sin amning. Främsta anledningen är problem som mjölkstockning, såriga bröstvårtor eller trög mjölkproduktion. En växande grupp, främst i storstäderna, vill även kunna få avlastning och känna större frihet genom att kunna dela på matningsansvaret. Mödravårdscentraler (MVC) och Barnavårdscentraler (BVC) behöver därför informera på ett bättre sätt än idag om de hjälpmedel som finns.

Philips breathfeeding

– En fungerande amning är väldigt viktig för den nya familjens välmående. Det är viktigt att ge ett professionellt individuellt stöd utifrån de behov som önskas, vilket kan variera över tid. Om kvinnan behöver hjälpmedel som stöd för amningen ska de nyblivna föräldrarna bli informerade om vilka möjligheter som finns, säger Anette Ekström Leg Barnmorska och professor i omvårdnad på Högskolan i Skövde.

 

Anette Ekströms nya forskning visar att när vårdpersonal hade genomgått en utbildning i att erbjuda kvinnor och deras partners stöd under barnafödande och amning, visade resultatet att kvinnor upplevde ett bättre stöd, starkare känslor och relation till barnet. Dessutom fungerade amningen bättre.

 

Undersökningen visar att 51 % av de tillfrågade ammande svenska kvinnorna någon gång har upplevt problem med amningen, såsom att brösten blivit ömma av själva amningen, att man fått mjölkstockning och har såriga bröstvårtor eller haft en för trög mjölkproduktion som inte kommit igång eller är tillräcklig. Även de som inte upplevt amningsproblem tycker att bröstpumpen ger dem en möjlighet till avlastning och att kunna komma ifrån matningsansvaret för en stund. Enligt professionen är de vanligaste problemen med amning såriga bröstvårtor samt oro att mjölken inte ska räcka till.

 

Hälften av kvinnorna tycker inte att de fått tillräckligt med information om amning under sin graviditet. De kvinnor som har amningsproblem söker främst hjälp genom att vända sig till närmaste barnavårdscentral (48 %), söker själv information på internet (44 %) eller går till närmaste amningsmottagning (34 %). Endast nio procent av de som upplevt problem har inte vänt sig någonstans för att få hjälp. Samma undersökning visar att merparten av landets BVC-mottagningar endast informerar en av fyra mammor om hjälpmedlet bröstpumpar och dess funktion och att nästan två av tre av BVC-sköterskorna inte har tillgång till en bröstpump för att kunna visa hur de fungerar.

 

Varför bröstpump

Det finns många anledningar till att använda en bröstpump. Är bröstvårtorna såriga och ömma kan det vara skönt med avlastning från bebisens sugande, samtidigt som mjölkproduktionen fortsätter att stimuleras. Genom att pumpa ut bröstmjölken kan mamman även få en paus och ökad frihet att göra annat, medan partnern kan vara mer delaktig. Om det nyfödda barnet har svårt att få grepp (för att brösten är spända) kan pumpning hjälpa till att få mjölken att "rinna till".

 

Det snabbaste och lättaste sättet att pumpa mjölk är antingen med en elektronisk eller manuell bröstpump.

 

 – För oss är det viktigt att kunna fungera som en bro mellan sjukvård och patient och att belysa ämnesområden som är relevanta för båda parter, därav att vi gjort denna undersökning, säger Matilda Åberg-Wennerholm, Academic Affairs på Philips Personal Health.

 

Om undersökningen

På uppdrag av Philips har TNS SIFO intervjuat 142 sjuksköterskor och barnmorskor som kommer i kontakt med nyförlösta och ammande kvinnor, mestadels från BVC men även från amningscentraler och neonatalavdelningar. De personer som intervjuats arbetar i tre svenska regioner; Stockholm, Västra Götaland och Skåne. De 142 intervjuade fördelar sig så här; BVC (n=97), amningsmottagning (n=18), BB/förlossning (n=11) och neonatal (n=16).

 

Parallellt har TNS Sifo frågat ut över 1000 ammande kvinnor i åldern 20-45 år och med barn under 3 år i Sverige kring deras erfarenhet av amning. De båda undersökningarna finns tillgängliga.

För mer information, vänligen kontakta:

 

Anette Ekström

Leg barnmorska och professor Högskolan i Skövde

Tel: 076 626 39 75

E-post: anette.ekstrom@his.se

 

Lina Faye

Kommunikationsansvarig Philips

Tel: 0708 32 21 3,7

E-post: lina.faye@philips.com

Om Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett ledande företag med högteknologiska produkter och tjänster inom hälsa och sjukvård. Fokus är att förbättra människors hälsa och att möjliggöra bättre resultat för hela hälsokedjan från en sund livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och vård i hemmet. Philips Avent har över 30 års erfarenhet av att stödja mammor och föräldrar med innovativa hjälpmedel som främjar barnets utveckling och hälsa. Philips avancerade teknik i kombination med klinisk kompetens såväl som konsumentinsikt gör det möjligt att leverera integrerade helhetslösningar. Philips är ledande inom bilddiagnostik, behandling via avancerad bildvisualisering, patientmonitorering, e-hälsa och informations-teknologi, såväl som inom personlig hälsa och vård i hemmet. Philips Avent har över 30 års erfarenhet av att stödja mammor och föräldrar med innovativa hjälpmedel som främjar barnets utveckling och hälsa. Philips helägda dotterbolag Philips Lighting är världsledande inom belysningsprodukter, system och tjänster. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2015 en försäljning på 24,2 miljarder euro, cirka 104 000 anställda och försäljning och tjänster i mer än 100 länder. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.