Nyhetscenter | Sverige

Renare inomhusluft hjälper pollenallergiker


Luftrenare för hemmabruk kan lindra pollensymtom
 

Maj 17, 2016

Var femte svensk beräknas lida av pollenallergier. Nu i maj blommar björken vars pollen anses drabba allergiker mest och när gräset börjar växa i mitten av maj blir det än mer besvärligt. De drabbade håller sig ofta inne för att skydda sig. Få känner till att inomhusluften vanligtvis är betydligt mer förorenad än utomhusluften och känsliga grupper som exempelvis allergiker och barn är extra utsatta. Med en luftrenare i hemmet tas upp till 99,97 % av de vanligaste luftburna allergener och 99,9 % av luftburna bakterier och vissa virus som cirkulerar genom renaren bort, vilket lindrar besvären för allergikänsliga. Hemmet behöver vara en plats där man kan hämta kraft och tillfriskna.

Philips indoor air cleaner

”Trots att man är noggrann och har dörrar och fönster stängda så kan pollen komma in genom att vi bär med det på kläder och skor, och t ex via pälsen på hunden som varit ute. Pollen kan också komma in genom ventilationen. Det finns forskningsstudier som visar att pollenallergen även existerar i uteluften som fragment av pollenkorn och som är små nog att delvis ta sig igenom ventilationsfilter och därmed hamna i inneluften. Känsliga pollenallergiker kan troligen känna av detta och de skulle i sådana fall kunna vara behjälpta av kompletterande fristående luftrenare inomhus, vilka renar luften på luftburna partiklar”, säger Magnus Mattsson, teknologie doktor Innemiljö & Energi på Gävle Högskola.

 

Högskolan i Gävle har tidigare gjort experiment där luftrenare provades i skolor som redan har filtrerad ventilationsluft. Pollenkänsliga elever upplevde då något mindre besvär när luftrenarna var aktiverade. ”Det kan tänkas att effekten är större i hemmet, där man vistas en större del av sin tid och ventilationsluften kan vara sämre filtrerad”, säger Magnus Mattsson.

 

I våra hem finns föroreningar som allergener (pollen), kvalster, luftburet damm, bakterier, virus, hår- och djuravfällningar, levande ljus, matos, färg på väggar, rengöringsmedel och kemikalier samt partiklar och gaser från inredningen. Dessa ämnen cirkulerar runt i luften i våra hem där vi till stor del vistas.

 

I slutet av april började björken blomma, vilket pollenallergiker brukar reagera mest på. I år är det dessutom en större blomning då det var en bra sommar för björken förra året och då vintern var mild. När gräset sedan börjar växa i mitten av maj blir det än mer besvärligt för allergiker. De vanligaste symptomen vid pollenallergi är vattnig snuva och nästäppa, röda kliande ögon som rinner, nysningar och klåda i näsan, rethosta och överhängande trötthet och hängighet.

 

Symtomen lindras under den tid som den med allergiska besvär vistas hemma då en luftrenare aktivt tar bort 99,97% av luftburna allergener och 99,9% av luftburna bakterier, vissa virus och skadliga inomhusgaser som cirkulerar genom renaren.1 Luftrenaren reducerar förekomsten av symptom från pollenallergi såsom nysningar, rinnsnuva, tårar, röda ögon, klåda i näsan, kliande hud och rinnsnuva.2

 

Philips Luftrenare som nu introduceras på den svenska marknaden är noggrant testad och certifierad av Europeiska centrumet för allergiforskning (ECARF), och speciellt framtagen och designad för hemmabruk.

 

Luftrenaren har en pedagogisk numerisk display och en ljusindikator som med olika färger påvisar rummets luftkvalité. Sensorn känner av när luften är förorenad och ställer in luftrenaren automatiskt för optimal luftrening.

 

– Denna nya kategori av luftrenare är ett led i Philips ambition att bli än starkare inom HealthTech där vi förenar vår kunskap inom den professionella vården med vår stora erfarenhet av välfungerande konsumentprodukter som bidrar till ett mer hälsosamt liv, säger Johan Lindwall, marknadschef på Philips Air.

 

1 Tar bort 99.9% av bakterier. Testad av Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology (SIMT) i en 30m3 testkammare enligt GB21551.3-2010, (Staphylococcus albsp) 8032 som test av bakterier. Tar bort 99.9% virus (H1N1 testad av Airmid). Mikrobiellt reduceringsnivåtest utfört av Airmid Healthgroup Ltd. Testad I en 28.5m3 testkammare förorenat med luftburen influensavirus A(H1N1).

 

2 Kliniskt test på Philips luftrenare AC4012 med gräspollen. Enligt testresultatet förväntas samma effekt för likvärdiga produkter som AC3256 och AC4080 (Bergmann, december 2015).

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Magus Mattsson

teknologie doktor Innemiljö & Energi på Gävle Högskola

Tel: 073- 460 7691

e-post: Magnus.Mattsson@hig.se

 

Lina Faye

Kommunikationsansvarig Philips

Tel: 0708 32 21 3,7

E-post: lina.faye@philips.com


Om Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett ledande företag med högteknologiska produkter och tjänster inom hälsa och sjukvård. Fokus är att förbättra människors hälsa och att möjliggöra bättre resultat för hela hälsokedjan från en sund livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och vård i hemmet. Philips avancerade teknik i kombination med klinisk kompetens såväl som konsumentinsikt gör det möjligt att leverera integrerade helhetslösningar. Philips är ledande inom bilddiagnostik, behandling via avancerad bildvisualisering, patientmonitorering, e-hälsa och informationsteknologi, såväl som inom personlig hälsa och vård i hemmet.

Philips helägda dotterbolag Philips Lighting är världsledande inom belysningsprodukter, system och tjänster. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2015 en försäljning på 24,2 miljarder euro, cirka 104 000 anställda och försäljning och tjänster i mer än 100 länder. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.