Nyhetscenter | Sverige

Philips ingår partnerskap med Tays Hjärtsjukhus i Tammerfors för att samarbeta kring ett finskt center för hjärtsjukvård

 

  • Ett flerårigt strategiskt partnerskap för att installera och hantera integrerade bildgivande system och informatiklösningar som stöd för en effektivare och mer hållbar hjärtvård på Tays Hjärtsjukhus nya och befintliga enheter
  • Partnerskapet innefattar underhåll, uppgradering, utbildnings- och konsulttjänster som underlättar övergången till nya tekniker, procedurer och processer inom kardiologi

Maj 25, 2016

Amsterdam, Nederländerna och Tammerfors, Finland – Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) meddelade idag att de har undertecknat ett strategiskt partneravtal med Tays Hjärtsjukhus i Tammerfors, Finland, för att skapa ett innovationssamarbete inom hjärtsjukvård och ytterligare befästa Tays Hjärtsjukhus som ett europeiskt centrum för avancerad hjärtsjukvård. Det fleråriga avtalet är värt ca 19 miljoner euro och är det första strategiska partneravtalet för Philips i Finland, och det tredje i Norden.

 

För att kunna möta den växande efterfrågan på hjärtsjukvård i regionen och utanför förnyar Hjärtsjukhuset sina rutiner, bygger nya lokaler och renoverar delar av sina befintliga lokaler. Det strategiska partnerskapet med Philips innefattar ett aktivt serviceavtal inom vilket Phillips kommer att installera, integrera och hantera lösningar för hjärt- och kärlavbildning, hjärtultraljud, klinisk informatik och patientövervakning, samt tillhandahålla underhåll, utbildning och konsulttjänster under en enad betalningsstruktur. Kontraktet gick till Philips efter en offentlig europeisk anbudsprocess och är ett flerårigt avtal som sträcker sig fram till 2030. Philips kommer regelbundet att uppdatera de installerade systemen, vilket gör det lättare för sjukhuset att introducera nya tekniker, procedurer och processer, allt eftersom de blir tillgängliga.

 

Hjärtsjukhuset specialiserar sig på diagnos och behandling av hjärtsjukdomar, med anläggningar i Pirkanmaa och södra Finland, och ägs av Tammerfors Universitetssjukhus. Tays Hjärtsjukhus arbetar tillsammans med Tammerfors Universitetssjukhus och behandlar patienter i regionen som kräver hjärtsjukvård, inklusive (minimalinvasiv) kirurgi. Kvaliteten på behandlingen som erbjuds lockar även offentliga och privata patienter från hela Finland och från utlandet. Sjukhuset fokuserar strategiskt på de anställdas välmående, flexibel tillgång till vård, patientupplevelsen och partnerskap för att locka den bästa kliniska personalen och erbjuda patienterna bästa möjliga vård. En viktig del av denna strategi är att utrusta sjukhuset med uppdaterad och välfungerande utrustning, system, processer och arbetsmiljöer. Sjukhuset strävar särskilt efter att erbjuda sina patienter en helt integrerad, sömlös och personlig vårdupplevelse, något som kräver den typ av informatikbaserade, uppkopplade vårdlösningar som Philips erbjuder.

 

”Partnerskapet med Philips innebär att vi går in i ett nära och djupgående samarbete om de allra viktigaste delarna av Hjärtsjukhuset”, säger Kari Niemelä, CEO och Medical Director för Hjärtsjukhuset. ”Genom att koncentrera oss på en enskild leverantör av utrustning och service, kan vi med det här strategiska partnerskapet dra största möjliga nytta av de medicintekniska lösningarna och uppfylla våra operativa och strategiska mål.”

 

”Vårdföretag behöver en dedikerad partner som inte bara erbjuder teknik, utan också en djupgående vård- och patientexpertis, kombinerat med resurser och lösningar som kan accelerera och transformera deras organisation”, säger Jarno Eskelinen, CEO för Philips Finland. ”Vårt partnerskap med Tays Hjärtsjukhus stärker vår ledande position inom långsiktiga, strategiska samarbeten och låter sjukvårdsystemen utöka tillgången till kvalitetsvård och hantera kostnader. Det gör att de kan fokusera på det som är viktigast - att leverera bättre vård till människorna i samhället.”

 

Avtalet med Tays Hjärtsjukhus lägger stort fokus på innovation och långsiktigt samarbete för att uppnå en koordinerad, kontinuerlig och kollaborativ vård. Förutom tillgång till senaste generationens hjärtavbildningslösningar och service, t.ex. Philips hjärt- och kärlavbildnings- och informationshanteringssystem IntelliSpace, får sjukhuset även tillgång till andra avancerade informatik- och analyslösningar. Genom att leverera rätt information till rätt plats i rätt tid genom hela vårdkedjan, stöttar dessa system sjukhusets kardiologer i att göra vården mer informerad, effektiv och hållbar.

 

För att ytterligare förbättra upplevelsen för patienterna, deras familjer och sjukhuspersonalen kommer Hjärtsjukhuset att ha möjlighet att lägga till Philips Ambient Experience-lösningar. Ambient Experience integrerar teknik (dynamisk belysning, projektion och ljud), design och förbättrade arbetsflöden för att skapa en behaglig och lugnande miljö för patienterna, och en effektiv, harmonisk arbetsmiljö för sjukhuspersonalen.

För mer information, vänligen kontakta:

 

Lina Faye

Philips Nordic

Tfn: +46 708 32 21 37
E-post: lina.faye@philips.com

 

Steve Klink
Philips Group Communications
Tel: +31 6 108 888 24
E-mail: steve.klink@philips.com

 

Kari Niemelä

CEO, Medical Director Heart Hospital

E-mail: kari.niemela@sydansairaala.fi

 

Aki Haukilahti

Vice President of Tays Heart Hospital

Tfn: +358 50 526 466

E-mail: aki.haukilahti@sydansairaala.fi  

Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett ledande företag med högteknologiska produkter och tjänster inom hälsa och sjukvård. Fokus är att förbättra människors hälsa och att möjliggöra bättre resultat för hela hälsokedjan från en sund livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och vård i hemmet. Philips avancerade teknik i kombination med kliniska kompetens såväl som konsumentinsikter gör det möjligt att leverera integrerade helhetslösningar. Philips är ledande inom bilddiagnostik, behandling via avancerad bildvisualisering, patientmonitorering, e-hälsa och informationsteknologi, såväl som inom personlig hälsa och vård i hemmet. Philips helägda dotterbolag Philips Lighting är världsledande inom belysningsprodukter, system och tjänster. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2015 en försäljning på 24,2 miljarder euro, cirka 105 000 anställda och försäljning och tjänster i mer än 100 länder. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press.

Om Tays Hjärtsjukhus

Tays Hjärtsjukhus är ett komplett sjukhus som specialiserar sig på hjärtbehandlingar. Det är ett aktiebolag som ägs av Tammerfors Universitetssjukhus och är ett offentligt och privat sjukhus för patienter som kräver hjärtvård eller hjärtkirurgi. Hjärtsjukhuset ansvarar för att förse patienter i Pirkanmaa-distriktet med specialistvård. Det förser även andra kommuner, sjukhusdistrikt och vårdoperatörer med tjänster. Sjukhuset har ca 400 anställda experter, inklusive 60 läkare, och besöks årligen av över 33 000 patienter.

En multidisciplinär kompetens säkerställer att patienterna får en säker, pålitlig och avbrottsfri behandling. Hjärtsjukhuset verkar med avdelningar i Tammerfors, Valkeakoski och Helsingfors.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.