Nyhetscenter | Sverige

Donerad bröstmjölk till för tidigt födda barn räddar liv


Nyblivna mammor behöver ökad kunskap om möjlighet att donera


Varje år i Sverige föds närmare 6 500 barn mer än tre veckor för tidigt. I genomsnitt hamnar cirka 10 procent av alla nyfödda barn på en neonatalavdelning. De allra minsta barnen väger mindre än ett smörpaket när de föds. Eftersom de små magarna har svårt att bryta ner modersmjölksersättning är de för tidigt födda barnen i stor utsträckning beroende av donerad bröstmjölk tills moderns egen mjölkproduktion är tillräcklig. Alla landets mjölkbanker via nätverket Milknet vill minska risken för bristsituationer.

Augusti 23, 2016

– Det finns starka vetenskapliga bevis för att bröstmjölk räddar för tidigt födda barns liv genom att skydda mot både infektioner och en livshotande tarmkomplikation (nekrotiserande enterokolit). Bröstmjölk främjar också hjärnans utveckling och då den dessutom är mer lättsmält får bebisarna mindre problem med magen, vilket är viktigt för deras välbefinnande, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy, amningsspecialist, överläkare och docent i barnmedicin på Karolinska Institutet.

 

En Sifo-undersökning med över 1000 svarande mammor som gjordes under vintern 2015 visar att endast tre procent av de tillfrågade mammorna har donerat bröstmjölk. Samma undersökning visar att hälften av alla tillfrågade mammor har funderat på att donera bröstmjölk.

 

– Svenska Prematurförbundet och Philips samarbetar nu för att gemensamt uppmuntra nyblivna mammor att donera överskottet av sin bröstmjölk till för tidigt födda barn. Idag blir inte blivande och ammande mammor tillräckligt informerade om möjligheten att kunna donera och göra skillnad. Varje droppe bröstmjölk är viktig och det är inte så komplicerat att donera som man kanske tror, säger Karl Rombo, ordförande för Svenska Prematurförbundet.

 

Karl Rombo säger att målet med satsningen är att 2017 ska inget prematurt barn på neonatalavdelningar runtom i landet behöva få mjölkersättning.

 

Eftersom de mycket för tidigt födda barnen endast behöver några milliliter bröstmjölk per måltid så gör även små mängder stor skillnad. I takt med att bebisarna växer ökar mängden mjölk de behöver. En för tidigt född bebis som väger cirka ett kilogram äter runt 20 ml vid åtta tillfällen per dygn redan när den är en vecka gammal.

 

Alla landets bröstmjölksbanker, idag 28 stycken, är samlade inom det informella nätverket Milknet där varje mjölkbank ingår som en naturlig del i den lokala neonatalavdelningen. Nätverket har gemensamt tagit fram nationella riktlinjer för hur hanteringen av bröstmjölk ska bedrivas inom neonatalvården, både avseende bankmjölk (donatormjölk) och mammans egen mjölk.

 

 –  Vi lever med en latent brist på donatormjölk, och via detta nätverk har vi möjlighet att hjälpa varandra vid en bristsituation på den enskilda kliniken. Det vore av stort värde att kunna undvika dessa situationer och säkra försörjningen enligt våra ambitioner. Det finns även mera mogna nyfödda barn med olika magtarmproblem som skulle ha glädje av en ökad tillgång på bankmjölk, säger Staffan Polberger, docent vid Lunds universitet, f d överläkare vid neonatalavdelningen i Lund och ansvarig för nätverket Milknet.

 

Milknets ambition är att alla prematurer ska få enbart bröstmjölk fram till motsvarande cirka 34 graviditetsveckor, men på grund av brist kan man ibland tvingas börja med moders-mjölksersättning redan från 32 veckor hos vissa barn.

 

Informationssatsningen stöds av Lilla Barnets fond, Bröstmjölk för livet och Svenska Neonatalföreningen. Philips Foundation donerar även en större summa pengar till Lilla barnets fond, som är en stiftelse som finansierar forskning inom svensk neontalmedicin.

 

Läs mer här: http://prematurforbundet.se/doneramjolk/

För mer information, kontakta:

 

Karl Rombo, ordförande Svenska Prematurförbundet, Tel: 070-759 49 36, karl.rombo@gmail.com

 

Anna-Karin Edstedt Bonamy, amningsspecialist, överläkare och docent i barnmedicin Karolinska Institutet, Tel: 070-938 72 60, E-post: anna-Karin.Edstedt.Bonamy@ki.se

 

Staffan Polberger, docent vid Lunds universitet, f d överläkare vid neonatalavdelningen i Lund samt ansvarig för bröstmjölksnätverket Milknet, Tel: 070-309 17 21, e-post: staffan@polberger.se.

 

Matilda Åberg-Wennerholm, Academic Affairs Philips, Tel: 0709 800 740, E-post: matilda.aberg.wennerholm@philips.com

Om Svenska Prematurförbundet

Svenska Prematurförbundet är ett riksförbund sammanslutet av lokalföreningar från olika delar av Sverige. Förbundets hjärtefråga är att förbättra situationen för de för tidigt födda barnen och deras familjer och att varje barn skall ha en sammanhållen vårdkedja från födseln till skolan och genom hela livet. Förbundet har också bildats för att vara en länk och underlätta dialog mellan profession och föräldrar. Läs mer på http://prematurforbundet.se.

Om Philips Foundation

Philips Foundation är en välgörenhetsorganisation som skapats för att möjliggöra hållbar social förändring i mindre gynnade grupper genom att bidra med innovation, kompetens och resurser. Tillsammans med lokala samarbetspartners som exempelvis UNICEF identifierar Philips Foundation befintliga utmaningar och problem och skapar meningsfulla lösningar som förbättrar människors liv genom en kombination av Philips expertis och samarbetspartnerns erfarenhet. Philips Foundation arbetar med tre huvudsakliga programområden: katastrofhjälp, lokala utvecklingsprojekt och socialt entreprenörskap. Philips stiftelsens arbete stöder Royal Philips ambition att förbättra livet för tre miljarder människor om året till 2025. Läs mer på https://www.philips.com/a-w/foundation/philips-foundation.html

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.