Philips ingår nytt samarbete med World Heart Federation

September 29, 2016

Stockholm, Sverige – För att uppmärksamma World Heart Day den 29 september presenterar Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), ett av världens ledande hälsoteknikföretag, sitt partnerskap med World Heart Federation, som är initiativtagare till denna dag. Syftet med samarbetet är att hjälpa människor att bättre kunna ta hand om sina hjärtan, och målet för Philips är att uppmuntra alla att ta ansvar för sin hälsa och öka medvetenheten kring hjärt- och kärlsjukdomar.

 

Kardiovaskulära sjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i hela världen. 2015 resulterade dessa sjukdomar i fler än 17,5 miljoner dödsfall1 och de står även för mer ekonomiska kostnader än någon annan kronisk sjukdom. I Future Health Index, en undersökning som gjorts på uppdrag av Philips, framkommer att bara drygt var tredje tillfrågad vårdpersonal inom kardiologi tror att deras patienter har de verktyg som krävs för att bättre hantera sin egen hjärthälsa effektivt. Med sin ledande position i att förebygga, diagnostisera och behandla hjärt-kärlsjukdom anser Philips att ge människor information, för att kunna göra hälsosamma val och inrätta sundare vanor, är nyckeln till klappande friska hjärtan.

 

”Philips strävar efter att erbjuda erbjuda personliga integrerade produkt- och behandlingslösningar för hjärta och kärl med fokus på förebyggande, diagnostisering och behandling. Vårt nya partnerskap med World Heart Federation är en viktig del av vårt engagemang för att driva förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar genom att tydliggöra de riskfaktorer som är förknippade med hjärt-kärlsjukdom och för att hjälpa människor att göra bättre val och utveckla sundare vanor för livet”, säger Johan Folkunger, Sverigechef på Philips Health Systems.

 

För att uppmärksamma World Heart Day lanserar Philips myheartisunique.com  som syftar till att skapa uppmärksamhet kring hur man kan förebygga hjärt- och kärlsjukdomar genom en sund livsstil. På hemsidan finns det intervjuer med experter; frågor patienter kan ställa till sin kardiolog; information om att leva med hjärt- kärlsjukdom samt tidiga varningstecken; och annan livsstilsrelaterad information som hälsosamma recept och träningstips.

 

”Alla kan tänka på hur personliga val i vardagen påverkar hjärthälsan. På Philips fokuserar vi även bland annat på att fortsätta hjärtsäkra Sverige. I vintras presenterades Arlanda som numera en hjärtsäker zon, detta efter installering av flera nya hjärtstartare vilket gör att de offentliga ytorna nu omfattas av totalt 31 stycken hjärtstartare. Bara under 2015 inträffade fem hjärtstopp på flygplatsen då defibrillatorerna kom till användning”, fortsätter Johan Folkunger.

 

Tidigare denna månad firade Philips 20-års jubileum för deras HeartStart defibrillator. Då bedrevs också en upplysningskampanj för plötsliga hjärtstopp och den viktiga roll alla vardagshjältar spelar för att rädda liv. Kampanjen belyste enkelheten i att använda defibrillatorer och syftade också till att stärka gemene man i att våga hjälpa till. Idag finns Philips HeartStart bland annat installerade på alla nationella och regionala tåg i Sverige. Även Stockholms central är utrustad med hjärtstartare.

 

För att läsa mer om Philips kampanj för att uppmärksamma hjärtstartare och deras Heartstart-produkter, besök: https://www.usa.philips.com/healthcare/solutions/emergency-care-resuscitation/automated-external-defibrillators#HeartStart AEDs.

 

För mer information om Philips partnerskap med World Heart Federation, besök: http://www.myheartisunique.com/news/better-together-philips-and-world-heart-federation.

 

[1] World Health Organisation. Noncommunicable Diseases. 2015. Tillgänglig: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/ Besökt september 2016.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Lina Faye

Senior Communications manager

Philips Nordic

Mobil: +46 708 32 21 37

E-mail : lina.faye@philips.com

 

Kathy O’Reilly

Philips Group Communications

Tel.: +1 978-659-2638

E-mail: Kathy.Oreilly@philips.com

Twitter: @kathyoreilly

Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett ledande företag med högteknologiska produkter och tjänster inom hälsa och sjukvård. Fokus är att förbättra människors hälsa och att möjliggöra bättre resultat för hela hälsokedjan från en sund livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och vård i hemmet. Philips avancerade teknik i kombination med kliniska kompetens såväl som konsumentinsikter gör det möjligt att leverera integrerade helhetslösningar. Philips är ledande inom bilddiagnostik, behandling via avancerad bildvisualisering, patientmonitorering, e-hälsa och informationsteknologi, såväl som inom personlig hälsa och vård i hemmet. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2015 en försäljning på 16,8 miljarder euro inom sin hälsoteknikportfölj och cirka 69 000 anställda med försäljning och tjänster i mer än 100 länder. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press.

Om Future Health Index

I samarbete med ett externt internationellt marknadsföringsföretag genomfördes en enkät under perioden 24 februari till 8 april 2016 i 13 länder (Australien, Brasilien, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Kina, Japan, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sverige, Tyskland och USA) på deras officiella språk. I Sverige deltog 2 013 patienter och 202 vårdanställda. Med en konfidensnivå på 95 procent var felmarginalen för samtliga länder +/- 2,2 procentenheter för patientpopulationen och +/- 6,9 procentenheter för vårdpersonalspopulationen.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.