Nyhetscenter | Sverige

jan 12, 2017

Philips tillkännager ny Augmented Reality-baserad navigationsteknik utvecklad för ryggrads-, kranium- och traumaoperationer


Philips tillkännagav idag utvecklingen av en Augmented Reality–baserad navigationsteknik för ryggrads-, kranium- och traumaoperationer där optiska bilder av patientens externa anatomi kombineras med röntgenbilder av patientens interna anatomi. Syftet med tekniken är att förbättra planering och utförande av kirurgiska ingrepp. Karolinska Universitetssjukhuset är en av institutionerna som deltar i forskningsprogrammet kring den nya tekniken.

Ryggradskirurgi har traditionellt sett varit en öppen kirurgisk operation, där tillgång till ett specifikt område, och placering av implantat och pedikelskruv, har åstadkommits genom ett större snitt där kirurgen har kunnat se och röra vid patientens ryggrad. Under de senaste åren har skiftet gått snabbt mot minimalinvasiva operationer, där kirurgiska instrument har använts genom små snitt i patientens hud för att på så vis minimera blodförlust och vävnadsskador, något som i sin tur reducerar smärta efter ingreppet. På grund av kraftigt begränsad synlighet av ryggraden under denna typ av ingrepp har kirurger fått förlita sig på realtids-bilder och navigation för att styra instrument och implantat. Samma gäller för minimalinvasiva kraniumoperationer eller komplexa traumafrakturer.

Philips Surgical Navigation Technology based on Augmented-Reality

Philips utvecklar en ny Augmented Reality-baserad kirurgisk navigationsteknik som kommer att utöka funktionaliteten av företagets lågdos-röntgensystem (se figur 1). Med högupplösta kameror, fastsatta på röntgendetektorns panel (se figur 2) skapas en bild av patientens utsida. Därefter kombineras bilden av patientens utsida med den interna 3D-bilden som skapats av röntgensystemet för att slutligen frambringa en Augmented Reality 3D-bild av patientens interna och externa anatomi (se figur 3). Denna realtidsbaserade 3D-bild av patientens ryggrad, i relation till ingångssnitten i huden, syftar till att förbättra planering av ingrepp, styrning av instrument och implantatprecision, samtidigt som operationstid reduceras.

 

”Augmented Reality-tekniken är ett bra exempel på hur vi breddar vårt erbjudande med innovativa lösningar inom växande områden såsom ryggrads- neuro- och traumakirurgi. Genom samarbeten med ledare aktörer inom klinisk innovation, fortsätter vi att hitta vägar för att omvandla öppen kirurgi till minimalinvasiva behandlingar för att reducera smärta efter operation samt påskynda återhämtning”, säger Ronald Tabaksblat, ansvarig för Philips bildstyrda terapisystem.

 

Positiv prognos

Philips ligger i framkant när det kommer till lösningar inom hybrida operationssalar (Hybrid Operating Room, Hybrid OR), och har i dag över 750 Hybrid ORs installerade runt om i världen. Som en del i ett gemensamt kliniskt forskningsprogram ska tio hybrida operationssalar med den nya tekniken installeras i ett nätverk bestående av tio programdeltagare för att ytterligare förbättra tekniken. Redan nu går det att hitta lovande resultat från en förstudie till de kliniska försöken, där Philips, Karolinska Universitetssjukhuset och Cincinnatis barnsjukhus i USA har samarbetat. Resultaten har publicerats i den erkända vetenskapliga tidsskriften SPINE. Tekniken presenterades även nyligen vid North American Spine Society Annual Meeting i Boston av Dr. Adrian Elmi-Terander från Karolinska Universitetssjukhuset.  

 

Det fortsatta samarbetet kring tekniken är ett av de första som bedrivs inom ramen för det forsknings- och innovationssamarbete som Philips och Karolinska Universitetssjukhuset har etablerat genom bild- och funktionsupphandlingen för Nya Karolinska Solna. "Vi är glada att kunna presentera dessa positiva forskningsresultat som är ett konkret exempel från ett pågående innovationssamarbete mellan sjukvård och näringsliv.  Philips fokus är att ta fram meningsfulla innovationer som förbättrar livet för människor, i detta fall patienter. Genom forskning- och innovationssamarbete med sjukvården kan vi göra detta på ett mer effektivt sätt.", säger Magnus Åslund, forskningsdirektör på Philips i Sverige. 

Om Royal Philips

Royal Philips, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 112 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 23,3 miljarder euro 2013, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som rakning och grooming för män, och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press.

Läs merLäs mindre

Om Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna-projektet slutförs 2018 när hela verksamheten flyttar in den nya sjukhusbyggnaden och kommer då att heta Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Ägaren är Stockholms läns landsting

Läs merLäs mindre

Ämnen

Kontakter

Lina Faye

Lina Faye

Head of Communications

Tel: +46 708 322137

Mediatillgångar

Dela på sociala medier

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.