Philips tillkännager ny Augmented Reality-baserad navigationsteknik utvecklad för ryggrads-, kranium- och traumaoperationer


Philips tillkännagav idag utvecklingen av en Augmented Reality–baserad navigationsteknik för ryggrads-, kranium- och traumaoperationer där optiska bilder av patientens externa anatomi kombineras med röntgenbilder av patientens interna anatomi. Syftet med tekniken är att förbättra planering och utförande av kirurgiska ingrepp. Karolinska Universitetssjukhuset är en av institutionerna som deltar i forskningsprogrammet kring den nya tekniken.

January 12, 2017

Ryggradskirurgi har traditionellt sett varit en öppen kirurgisk operation, där tillgång till ett specifikt område, och placering av implantat och pedikelskruv, har åstadkommits genom ett större snitt där kirurgen har kunnat se och röra vid patientens ryggrad. Under de senaste åren har skiftet gått snabbt mot minimalinvasiva operationer, där kirurgiska instrument har använts genom små snitt i patientens hud för att på så vis minimera blodförlust och vävnadsskador, något som i sin tur reducerar smärta efter ingreppet. På grund av kraftigt begränsad synlighet av ryggraden under denna typ av ingrepp har kirurger fått förlita sig på realtids-bilder och navigation för att styra instrument och implantat. Samma gäller för minimalinvasiva kraniumoperationer eller komplexa traumafrakturer.
Philips Surgical Navigation Technology based on Augmented-Reality

Philips utvecklar en ny Augmented Reality-baserad kirurgisk navigationsteknik som kommer att utöka funktionaliteten av företagets lågdos-röntgensystem (se figur 1). Med högupplösta kameror, fastsatta på röntgendetektorns panel (se figur 2) skapas en bild av patientens utsida. Därefter kombineras bilden av patientens utsida med den interna 3D-bilden som skapats av röntgensystemet för att slutligen frambringa en Augmented Reality 3D-bild av patientens interna och externa anatomi (se figur 3). Denna realtidsbaserade 3D-bild av patientens ryggrad, i relation till ingångssnitten i huden, syftar till att förbättra planering av ingrepp, styrning av instrument och implantatprecision, samtidigt som operationstid reduceras.

 

”Augmented Reality-tekniken är ett bra exempel på hur vi breddar vårt erbjudande med innovativa lösningar inom växande områden såsom ryggrads- neuro- och traumakirurgi. Genom samarbeten med ledare aktörer inom klinisk innovation, fortsätter vi att hitta vägar för att omvandla öppen kirurgi till minimalinvasiva behandlingar för att reducera smärta efter operation samt påskynda återhämtning”, säger Ronald Tabaksblat, ansvarig för Philips bildstyrda terapisystem.

 

Positiv prognos

Philips ligger i framkant när det kommer till lösningar inom hybrida operationssalar (Hybrid Operating Room, Hybrid OR), och har i dag över 750 Hybrid ORs installerade runt om i världen. Som en del i ett gemensamt kliniskt forskningsprogram ska tio hybrida operationssalar med den nya tekniken installeras i ett nätverk bestående av tio programdeltagare för att ytterligare förbättra tekniken. Redan nu går det att hitta lovande resultat från en förstudie till de kliniska försöken, där Philips, Karolinska Universitetssjukhuset och Cincinnatis barnsjukhus i USA har samarbetat. Resultaten har publicerats i den erkända vetenskapliga tidsskriften SPINE. Tekniken presenterades även nyligen vid North American Spine Society Annual Meeting i Boston av Dr. Adrian Elmi-Terander från Karolinska Universitetssjukhuset.  

 

Det fortsatta samarbetet kring tekniken är ett av de första som bedrivs inom ramen för det forsknings- och innovationssamarbete som Philips och Karolinska Universitetssjukhuset har etablerat genom bild- och funktionsupphandlingen för Nya Karolinska Solna. "Vi är glada att kunna presentera dessa positiva forskningsresultat som är ett konkret exempel från ett pågående innovationssamarbete mellan sjukvård och näringsliv.  Philips fokus är att ta fram meningsfulla innovationer som förbättrar livet för människor, i detta fall patienter. Genom forskning- och innovationssamarbete med sjukvården kan vi göra detta på ett mer effektivt sätt.", säger Magnus Åslund, forskningsdirektör på Philips i Sverige. 

För mer information, kontakta:

Lina Faye

Philips Sverige

Tel: +46 708 322137

E-mail: lina.faye@philips.com

 

Fabienne van der Feer

Philips Image Guided Therapy

Tel: +31 622698001

E-mail: fabienne.van.der.feer@philips.com

Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett ledande företag med högteknologiska produkter och tjänster inom hälsa och sjukvård. Fokus är att förbättra människors hälsa och att möjliggöra bättre resultat för hela hälsokedjan från en sund livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och vård i hemmet. Philips avancerade teknik i kombination med kliniska kompetens såväl som konsumentinsikter gör det möjligt att leverera integrerade helhetslösningar. Philips är ledande inom bilddiagnostik, behandling via avancerad bildvisualisering, patientmonitorering, e-hälsa och informationsteknologi, såväl som inom personlig hälsa och vård i hemmet. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2015 en försäljning på 16,8 miljarder euro inom sin hälsoteknikportfölj och cirka 70 000 anställda med försäljning och tjänster i mer än 100 länder. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press.

Om Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna-projektet slutförs 2018 när hela verksamheten flyttar in den nya sjukhusbyggnaden och kommer då att heta Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Ägaren är Stockholms läns landsting.