Nyhetscenter | Sverige

mar 28, 2017

Prematurförbundet firar för tidig Midsommarafton för att säkra tillgången till donerad bröstmjölk


Alternativa egna lösningar från mammor kan ge smittad mjölk


Donerad bröstmjölk till för tidigt födda barn räddar liv. När barnen föds för tidigt har mammans mjölkproduktion ännu inte kommit igång och bebisarna är ofta inte mogna eller är för trötta för att kunna suga. Ändå är kapaciteten på landets bröstmjölksbanker för låg i förhållande till behovet av lagrad bröstmjölk, vilket medför att nyblivna mammor som vill bidra avvisas. På sista tiden har det därför blivit allt mer vanligt att nyblivna mammor skänker bort överbliven otestad bröstmjölk via Facebook. Detta uppmärksammade Svenska Prematurförbundet på Mynttorget igår genom att fira Midsommar i kallt marsväder.

I går samlades ett sällskap med luttrade föräldrar till för tidigt födda barn och från Svenska Prematurförbundet på Mynttorget nära Riksdagshuset för att symboliskt fira Midsommar tre månader för tidigt.

 

– Det blir inte alltid som man vill eller tror att det ska bli. I år kom Midsommar tidigare än tänkt, och det kommer även 6 500 barn att göra. Lika konstigt och chockartat som det kan vara att behöva fira Midsommarafton i kyla och lera, lika överrumplande och chockartat är det att få ett för tidigt fött barn med allt som det innebär. Med denna aktion vill vi informera om vikten av säker tillgång till donerad bröstmjölk som kan säkerställa att Midsommar kan firas rätt nästa år, säger Karl Rombo, ordförande för Svenska Prematurförbundet.

 

Varje år föds närmare 6 500 barn i Sverige mer än tre veckor för tidigt. I genomsnitt hamnar cirka 10 procent av alla nyfödda barn på en neonatalavdelning. De allra minsta barnen väger mindre än ett smörpaket när de föds. Eftersom de små magarna har svårt att bryta ner modersmjölksersättning är de för tidigt födda barnen i stor utsträckning beroende av donerad bröstmjölk tills moderns egen mjölkproduktion är tillräcklig. Bröstmjölken främjar även hjärnans utveckling.

 

När donatorerna är för få ökar risken för akut mjölkbrist, vilket ofta uppstår hos landets olika bröstmjölkcentraler.

 

Brist på donatormjölk är vanligt på neonatalavdelningarna i Sverige. Genom nätverket Milknet har vi möjlighet att hjälpa varandra vid bristsituationer. Det vore såklart av stort värde att undvika tillfällen då det är brist på donatormjölk och att vi kan säkra att försörjningen räcker. Det finns även mera mogna, fullgångna nyfödda barn som är i behov av donatorsmjölk och då i stora mängder. Det är viktigt att underlätta för kvinnor att lämna bröstmjölk och att informera om att det behövs bröstmjölk till nyfödda, säger Josefin Lundström, överläkare och Neonatolog på Sachsska barn-sjukhuset samt ansvarig för nätverket Milknet.

Milknets ambition är att alla prematurer ska få enbart bröstmjölk fram till motsvarande cirka 34 graviditetsveckor, men på grund av brist kan man ibland tvingas börja med modersmjölksersättning redan från 32 veckor hos vissa barn.

 

Trots detta har det visat sig att mammor som vill donera bröstmjölk blivit nekade vid dörren då mjölkcentralen inte har tillräckligt med lagringskapacitet. De senaste månaderna har nyblivna mammor därför tagit saken i egna händer och skapat slutna grupper på facebook där de skänker bort överbliven bröstmjölk. Detta är dock inget säkert alternativ då bröstmjölk behöver kontrolleras noga först.

Svenska Prematurförbundets krav för att säkerställa att för tidigt födda barn har en god tillgång till donerad bröstmjölk är: 

 

  • Förbättrad kunskap om vikten av fungerande amning och möjlighet till donation. De nyblivna mammorna behöver få mer amningsstöd för att få igång sin amning eftersom det är en förutsättning för god tillgång av så kallad bankmjölk. Kunskapen om mjölkdonation är ofta otillräcklig inom mödravården, förlossningsvården och BVC. Redan under graviditeten behöver mammorna få veta att de kan donera sitt överskott.
  • Att landets 28 bröstmjölksbanker får större lagringskapacitet i form av medicinskt godkända frysskåp då all donerad bröstmjölk förvaras nedfrusen för att kunna tas fram vid behov.
  • Gemensamma system för effektiv samordning mellan landets 28 mjölkbanker. I dag finns det inget gemensamt system som möjliggör donation oavsett var givaren befinner sig. Det måste även bli enklare att hämta upp donerad mjölk och att de olika mjölkbankerna enkelt kan förse varandra med bankmjölk när behovet är akut.

 

Informationssatsningen stöds av Lilla Barnets fond, Bröstmjölk för livet, Svenska Neonatalföreningen och Philips Foundation.
Se http://prematurforbundet.se/donerabrostmjolk/  för mer information.

Om Royal Philips

Royal Philips, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 112 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 23,3 miljarder euro 2013, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som rakning och grooming för män, och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press.

Läs merLäs mindre

Om Svenska Prematurförbundet

Svenska Prematurförbundet är ett riksförbund sammanslutet av lokalföreningar från olika delar av Sverige. Förbundets hjärtefråga är att förbättra situationen för de för tidigt födda barnen och deras familjer och att varje barn skall ha en sammanhållen vårdkedja från födseln till skolan och genom hela livet. Förbundet har också bildats för att vara en länk och underlätta dialog mellan profession och föräldrar. Läs mer på http://prematurforbundet.se.

Läs merLäs mindre

Om Milknet

Alla landets bröstmjölksbanker, idag 28 stycken, är samlade inom det informella nätverket Milknet där varje mjölkbank ingår som en naturlig del i den lokala neonatalavdelningen. Nätverket har gemensamt tagit fram nationella riktlinjer för hur hanteringen av bröstmjölk ska bedrivas inom neonatalvården, både avseende bankmjölk (donatormjölk) och mammans egen mjölk.

Läs merLäs mindre

Om Philips Foundation

Philips Foundation är en välgörenhetsorganisation som skapats för att möjliggöra hållbar social förändring i mindre gynnade grupper genom att bidra med innovation, kompetens och resurser. Tillsammans med lokala samarbetspartners som exempelvis UNICEF identifierar Philips Foundation befintliga utmaningar och problem och skapar meningsfulla lösningar som förbättrar människors liv genom en kombination av Philips expertis och samarbetspartnerns erfarenhet. Philips Foundation arbetar med tre huvudsakliga programområden: katastrofhjälp, lokala utvecklingsprojekt och socialt entreprenörskap. Philips stiftelsens arbete stöder Royal Philips ambition att förbättra livet för tre miljarder människor om året till 2025. Läs mer på https://www.philips.com/a-w/foundation/philips-foundation.html

Läs merLäs mindre

Ämnen

Kontakter

Lina Faye

Lina Faye

Head of Communications

Tel: +46 708 322137

Dela på sociala medier

Downloads

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.