Förbättrad patientvård genom partnerskap


- Philips och Västerbottens läns landsting i samarbete för att utveckla nya lösningar för psykiatrisk vård

17 Maj, 2017

Idag inviger Västerbottens läns landsting, tillsammans med Philips vårdavdelning 2 på psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Den nya vårdavdelningen är ett pilotprojekt som syftar till att testa nya lösningar som kan förbättra den befintliga vårdmiljön för patienter, personal och anhöriga.

 

– På Philips tror vi starkt på att involvera samtliga intressenter redan från start för att kunna utveckla lösningar som är skräddarsydda utifrån de verkliga behoven i verksamheten. Psykiatrin har länge blivit förbisedd när det gäller goda vårdmiljöer. Tillsammans med landstinget ville vi därför skapa nya lösningar i en verklig klinisk miljö för att förbättra resultaten för patienter, deras anhöriga och vårdpersonalen, säger Emilie Erhardt, Senior Consulting Manager och projektansvarig, Philips Healthcare Transformation Services.

 

Psykiatriska kliniken i Umeå byggdes på 1970-talet och investeringar i nya anläggningar har inte prioriterats. I samband med byggnationen av en helt ny psykiatrisk klinik år 2021 ville parterna skapa en testmiljö för nya lösningar i befintliga lokaler. Ett omtag och uppfräschning av den psykiatriska vårdavdelningen betraktades därför som ett viktigt pilotprojekt för det nya partnerskapet.

 

 – Renoveringen av vårdavdelning 2 är ett sätt för oss att erbjuda mer innovativa lösningar som partner, snarare än som leverantör av våra produkter och tjänster. Vi har kartlagt hur olika intressenter upplever miljön på vårdavdelningen, inklusive den fysiska omgivningen, arbetssätt och kliniska processer och definierat mätbara parametrar till förbättring. Nu kan vårdpersonal mäta och följa upp de utfallsmått som är relevanta för patienten med målet att kunna ge bättre vård till minskade kostnader, säger Emilie Erhardt.

 

Förbättrad vård inom psykiatrin

Satsningar på ny design i lokalerna ska göra vårdavdelningen mer attraktiv och lämplig för patienterna, dess anställda men också för patienternas anhöriga. Dessutom har ett nytt ljussystem installerats som ska förbättra patientens dygnsrytm. 

 

– Den nya belysningstekniken är en spännande utveckling som vi hoppas ska bidra till att patienterna tillfrisknar snabbare. Jag är imponerad över arbetet som har lagts ner på detta projekt och hur professionell processen har varit. Patientintervjuerna har varit avgörande för analys och mätning och jag ser verkligen fram emot nästa fas, säger Sara Oscarsson Hannuksela, biträdande chef för Umeås psykiatriska klinik.

 

– Det är glädjande att få se resultatet av vårt första innovationsprojekt i partnerskap med industrin. Det har varit en utmanande resa där vi tillsammans med Philips har hittat helt nya sätt att arbeta. Både partnerskapet och resultatet är unika i sitt slag, inte minst genom att alla blir vinnare, säger innovationslandstingsråd Robert Winroth.

 

Västerbottens läns landsting och Philips har med detta projekt lagt grunden för framtida partnerskapslösningar inom vården. Pilotprojektet är ett första steg mot ett vidare samarbete med syfte att förbättra den fysiska vårdmiljön och utveckla metoder och processer som är mer patientorienterade.

För mer information, vänligen kontakta:

 

Lina Faye
Kommunikationschef Philips Health Systems
Mobile: +46 708 32 21 37
E-mail: lina.faye@philips.com

 

Emilie Erhardt

Senior Consulting Manager HTS, Healthcare Transformation Services Nordic
E-mail: emilie.erhardt@philips.com

Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett ledande företag med högteknologiska produkter och tjänster inom hälsa och sjukvård. Fokus är att förbättra människors hälsa och att möjliggöra bättre resultat för hela hälsokedjan från en sund livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och vård i hemmet. Philips avancerade teknik i kombination med kliniska kompetens såväl som konsumentinsikter gör det möjligt att leverera integrerade helhetslösningar. Philips är ledande inom bilddiagnostik, behandling via avancerad bildvisualisering, patientmonitorering, e-hälsa och informationsteknologi, såväl som inom personlig hälsa och vård i hemmet. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2016 en försäljning på 17,4 miljarder euro inom sin hälsoteknikportfölj och cirka 70 000 anställda med försäljning och tjänster i mer än 100 länder. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press