Nyhetscenter | Sverige

maj 17, 2017

Förbättrad patientvård genom partnerskap


Philips och Västerbottens läns landsting i samarbete för att utveckla nya lösningar för psykiatrisk vård

philips improved patient care L

Idag inviger Västerbottens läns landsting, tillsammans med Philips vårdavdelning 2 på psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Den nya vårdavdelningen är ett pilotprojekt som syftar till att testa nya lösningar som kan förbättra den befintliga vårdmiljön för patienter, personal och anhöriga.

 

– På Philips tror vi starkt på att involvera samtliga intressenter redan från start för att kunna utveckla lösningar som är skräddarsydda utifrån de verkliga behoven i verksamheten. Psykiatrin har länge blivit förbisedd när det gäller goda vårdmiljöer. Tillsammans med landstinget ville vi därför skapa nya lösningar i en verklig klinisk miljö för att förbättra resultaten för patienter, deras anhöriga och vårdpersonalen, säger Emilie Erhardt, Senior Consulting Manager och projektansvarig, Philips Healthcare Transformation Services.

 

Psykiatriska kliniken i Umeå byggdes på 1970-talet och investeringar i nya anläggningar har inte prioriterats. I samband med byggnationen av en helt ny psykiatrisk klinik år 2021 ville parterna skapa en testmiljö för nya lösningar i befintliga lokaler. Ett omtag och uppfräschning av den psykiatriska vårdavdelningen betraktades därför som ett viktigt pilotprojekt för det nya partnerskapet.

 

 – Renoveringen av vårdavdelning 2 är ett sätt för oss att erbjuda mer innovativa lösningar som partner, snarare än som leverantör av våra produkter och tjänster. Vi har kartlagt hur olika intressenter upplever miljön på vårdavdelningen, inklusive den fysiska omgivningen, arbetssätt och kliniska processer och definierat mätbara parametrar till förbättring. Nu kan vårdpersonal mäta och följa upp de utfallsmått som är relevanta för patienten med målet att kunna ge bättre vård till minskade kostnader, säger Emilie Erhardt.

 

Förbättrad vård inom psykiatrin

Satsningar på ny design i lokalerna ska göra vårdavdelningen mer attraktiv och lämplig för patienterna, dess anställda men också för patienternas anhöriga. Dessutom har ett nytt ljussystem installerats som ska förbättra patientens dygnsrytm. 

 

– Den nya belysningstekniken är en spännande utveckling som vi hoppas ska bidra till att patienterna tillfrisknar snabbare. Jag är imponerad över arbetet som har lagts ner på detta projekt och hur professionell processen har varit. Patientintervjuerna har varit avgörande för analys och mätning och jag ser verkligen fram emot nästa fas, säger Sara Oscarsson Hannuksela, biträdande chef för Umeås psykiatriska klinik.

 

– Det är glädjande att få se resultatet av vårt första innovationsprojekt i partnerskap med industrin. Det har varit en utmanande resa där vi tillsammans med Philips har hittat helt nya sätt att arbeta. Både partnerskapet och resultatet är unika i sitt slag, inte minst genom att alla blir vinnare, säger innovationslandstingsråd Robert Winroth.

 

Västerbottens läns landsting och Philips har med detta projekt lagt grunden för framtida partnerskapslösningar inom vården. Pilotprojektet är ett första steg mot ett vidare samarbete med syfte att förbättra den fysiska vårdmiljön och utveckla metoder och processer som är mer patientorienterade.

Om Royal Philips

Royal Philips, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 112 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 23,3 miljarder euro 2013, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som rakning och grooming för män, och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press.

Läs merLäs mindre

Ämnen

Kontakter

Lina Faye

Lina Faye

Head of Communications

Tel: +46 708 322137

Mediatillgångar

Dela på sociala medier

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.