Philips på plats i Almedalen för diskussioner och möten kring framtidens hälso- och sjukvård

19 juni, 2017

Philips team at Almedalen

Stockholm, Sverige – Philips finns på plats under Almedalsveckan för att i möten och seminarier diskutera och debattera framtidens hälso- och sjukvård. Kontakta oss gärna för ett personligt möte!

 

Friskare vård, friskare människa – färre sjuka och bättre vård tack vare medicinteknik

Datum: 5/7 2017 08:00 - 08:45

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen 

 

När vårdbehoven ökar ställs hälso- och sjukvården inför stora utmaningar. Samtidigt kan tekniska lösningar bidra till att fler är friskare längre och ges bättre vård när de blir sjuka. Hur går Sverige från ord till handling?

För mer information och deltagare, se Almedalsprogrammet

 

Vården måste digitaliseras för att skapa en hållbar sjukvård – hur går vi från vision till verkstad?

Datum: 5 juli 2017 15:30 - 16:15

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen 

 

Om vi vill förbättra vårdkvalitén i Sverige, öka effektiviteten i vården och förbättra patientupplevelsen behöver sjukvården digitaliseras. Vad behöver göras för att gå mot ett hållbart sjukvårdssystem som funkar för både patienter och vårdgivare? Hur hur går vi från ord till handling?

 

Dagens sjukvård har svårt att klara av att förbättra vårdkvalitén, öka effektiviteten i vården eller förbättra patientupplevelsen. En stor brist är att digitaliseringen av sjukvården går alldeles för långsamt. Digitaliseringen handlar inte om teknik, utan möjligheter till förändring från system till människor. Det behövs i svensk sjukvård i form av förändrade arbetssätt och verktyg som kan göra vården mer integrerad, där data delas mellan olika vårdgivare och mellan patient och vårdgivare. Rundabordssamtal politiker, experter och publik ska utmynna i konkreta förslag på åtgärder för en bättre sjukvård, som beslutsfattare inom vården kan använda. Förändringen behöver ske nu – Sverige har inte råd att vänta med att digitalisera svensk sjukvård.

 

Medverkande:

Leif Tüll, Ansvarig för e-hälsa och digitalisering, Philips Health Systems

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, (S), Sveriges Kommuner och Landsting

Jonas Andersson, Regionråd, (L), Västra Götalandsregionen

Sara Riggare, Doktorand i egenvård för Parkinsons sjukdom, Karolinska Institutet

Anna Starbrink, Landstingsråd, (L), Stockholms Läns Landsting

Peter Graf, VD, Vårdbolaget Tiohundra

 

Kontaktperson:

Lina Faye, Philips Health Systems, 0708-322137, lina.faye@philips.com

 

Se även Almedalsprogrammet.

 

Vårt team på plats i Almedalen:

Vi har en båt i gästhamnen (se karta här) för personliga möten. Tveka inte att kontakta oss så ses vi i Almedalen!

 

Johan Folkunger, Sverigechef, Philips Health Systems, Johan.Folkunger@philips.com

Magnus Gink, Partner HTS, Healthcare Transformation Services Nordics, magnus.gink@philips.com

Leif Tüll, Ansvarig för digitalisering, Philips Health Systems Nordics, leif.tull@philips.com

Emelie Håkansson, Management Consultant, Healthcare Transformation Services, emelie.hakansson@philips.com

Peo Lisén, Senior Consultant, Healthcare Transformation peo.lisen@philips.com

Presskontakt och allmänna förfrågningar på plats i Almedalen:

 

Lina Faye 
Head of External Communications Philips Nordic

Tel: 0708 32 21 37

E-mail: lina.faye@philips.com

Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett ledande företag med högteknologiska produkter och tjänster inom hälsa och sjukvård. Fokus är att förbättra människors hälsa och att möjliggöra bättre resultat för hela hälsokedjan från en sund livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och vård i hemmet. Philips avancerade teknik i kombination med kliniska kompetens såväl som konsumentinsikter gör det möjligt att leverera integrerade helhetslösningar. Philips är ledande inom bilddiagnostik, behandling via avancerad bildvisualisering, patientmonitorering, e-hälsa och informationsteknologi, såväl som inom personlig hälsa och vård i hemmet. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2016 en försäljning på 17,4 miljarder euro inom sin hälsoteknikportfölj och cirka 70 000 anställda med försäljning och tjänster i mer än 100 länder. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press.