Philips ökar sitt engagemang för att förbättra hälsan för alla under FN:s generalförsamlingsvecka


Philips ökar sitt engagemang för att förbättra livet för 300 miljoner människor i områden med eftersatt hälsovård fram till 2025.

18 September, 2017

Amsterdam, Nederländerna  och New York, USARoyal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), en global ledare inom hälsa och sjukvård, förstärker sitt engagemang för FN:s globala mål för hållbar utveckling genom att lansera en serie globala program som ska möjliggöra och underlätta tillgången till hälsovård runt om i världen. För att kunna hålla sitt löfte, samarbetar Philips med regeringar och ideella organisationer, sjukvården, konsumenter och andra för att uppfylla företagets vision om att förbättra 3 miljarder liv varje år fram till 2025.  Dessutom har Philips utökat sitt tidigare engagemang i områden med eftersatt hälsovård, med ett nytt löfte om att förbättra livet för 300 miljoner människor årligen fram till 2025, inklusive kvinnor och barn.

 

”Vi på Philips tror att det alltid finns ett sätt att göra livet bättre”, säger Frans van Houten, VD på Royal Philips. ”Det är därför vi tänker förbättra livet för 3 miljarder människor årligen fram till 2025. Vi är redan på god väg. Förra året förbättrade vi livet för2,1 miljarder människor.  Vi är övertygande om att vi, genom att använda teknik och ansvarsfullt ledarskap, kan öka tillgången till kvalitativ hälsovård och förbättra hälsan för alla.”

 

Förstärkt löfte om ökad tillgång till hälsovård

2014 lovade Philips att stödja FN:s initiativ Every Woman Every Child, som syftar till att förbättra livet för minst 100 miljoner kvinnor och barn i Afrika och Sydostasien fram till 2025.  I år ökar Philips det engagemanget till att omfatta 300 miljoner människor i eftersatta områden, och erkänner på så sätt de kritiska behov som finns hos kvinnor och barn i många samhällen, men också den allt större bördan som ökningen av icke smittsamma sjukdomar (NCD) innebär i samhällen som redan lider av dålig tillgång till hälsovård. 

 

Konsumenter formar hälsovårdsfrågor

I går, i söndags, sponsrade Philips Social Good Summit i New York, där företaget lanserade sin plattform Better Me, Better World, där konsumenter, när de registrerar sina Philips-produkter, får möjlighet att forma vilka hälso- och hälsovårdsfrågor som Philips Foundation ska stödja under 2018.  Philips Foundation arbetar med frågor som rör allt från tillgång till hälsovård i samhället och utbildning i första hjälpen till att skapa en hälsosam livsstil hos barn, med målet att minska ojämlikheterna inom hälsa med hjälp av meningsfull innovation. Detta gör man genom att tillämpa Philips expertis, kunskap och innovationsfärdighet i kollaborativa projekt med humanitära organisationer, t.ex. Internationella Rödakorskommittén, för att skapa, anpassa och genomföra hållbara och inkluderande lösningar.

 

Breddar expertisen på lösningar inom primärvård

I morgon, på tisdag, arrangerar Philips ett högnivåmöte med Rockefeller Foundation och Devex, där man ska diskutera det kritiska ämnet allmän sjukvård för alla (UHC).  Att uppnå UHC innebär att alla människor, oavsett var de befinner sig, har tillgång till kvalitativ och grundläggande sjuk- och hälsovård utan att behöva försätta sig i ekonomisk risk.  Välfungerande primärvård i samhället är nyckeln till att uppnå UHC, och det är därför som Philips, i samarbete med FN:s befolkningsfond UNFPA och regeringen i Mandera County, Kenya, öppnade ett nytt Community Life Center (CLC) i Mandera County nu i juli. Det nyinvigda centret kommer att förse samhället med modern, högkvalitativ, integrerad hälsovård.

För mer information, vänligen kontakta:

 

Lina Faye

Philips Nordics

Mobil: +46 708 32 21 37

E-mail: lina.faye@philips.com

Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett ledande företag med högteknologiska produkter och tjänster inom hälsa och sjukvård. Fokus är att förbättra människors hälsa och att möjliggöra bättre resultat över hela hälsokedjan från en hälsosam livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och vård i hemmet. Philips avancerade teknik i kombination med kliniska kompetens såväl som konsumentinsikter gör det möjligt att leverera integrerade helhetslösningar. Philips är ledande inom bilddiagnostik, behandling via avancerad bildvisualisering, patientmonitorering, e-hälsa och informationsteknologi, såväl som inom personlig hälsa och vård i hemmet. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2016 en försäljning på 17,4 miljarder euro inom sin hälsoteknikportfölj och cirka 70 000 anställda med försäljning och tjänster i mer än 100 länder. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press.