Nyhetscenter | Sverige

apr 16, 2018

Philips innovationer ska minska fallskador i Skånevården.


Region Skåne tar hjälp av Philips för att minska antalet fallskador på sjukhusen.

Fall prevention

Stockholm, Sweden  – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) - Region Skåne och Philips går in i ett innovations- och utvecklingssamarbete, där Philips både bidrar med teknik och kunskap om de orsaker som kan leda till fallskador. Syftet är att ta hjälp av innovativa lösningar och utveckla arbetsmetoder så att färre patienter faller och skadas.

 

I ett första skede kommer två avdelningar på Skånes Universitetssjukhus i Malmö att utveckla sitt arbete med fallprevention. Men tanken är att resultatet av innovationssamarbetet i framtiden ska kunna användas för att minska fallskadorna på många andra vårdavdelningar. Fallskador är ett mycket stort problem inom hälso- och sjukvården. År 2015 föll närmare 4 000 patienter när de vårdades i Region Skånes slutenvård. Skadorna varierar naturligtvis, men många drabbas av svårläkta skador. Förutom lidandet för olyckorna även med sig mycket stora kostnader; Region Skåne räknar med ungefär 400 miljoner kronor per år.

 

Därför bjöd Regionen in till en så kallad innovationsupphandling, som Philips vann i hård konkurrens. Målet sattes högt: Fallolyckorna ska minska med minst en femtedel.

 

”Det samarbete som vi nu går in i består av många viktiga delar: Analys, utveckling och innovation på en mycket hög nivå och ett nära samarbete med regionen. Och allt pekar mot målet att bidra till verklig nytta, både för enskilda patienter och för sjukvården i Region Skåne”, säger Johan Folkunger, Sverigechef Philips Health Systems.
 

Philips närmar sig utmaningen genom att kombinera avancerad teknik och en utveckling av arbetsrutiner och processer. Det utpräglat individuella – där man tar hänsyn till varje enskild patients situation – kombineras med generell kunskap om vilka faktorer som påverkar risken att falla. Utvecklingsarbetet ska bland annat hitta former för att samla in patientspecifika uppgifter som kan ligga till grund för en riskbedömning.

 

Regionen ser även att Philips, genom sin erfarenhet inom lösningar för patientövervakning, kan komma att bidra med kunskap, processer och teknik kring arbetet med vitala parametrar. På så sätt kan projektet bidra till att behandlingen, vid till exempel begynnande blodförgiftning, Sepsis eller hjärtstopp, kommer igång snabbare.
 

”Vi vet genom studier att antalet oönskade händelser kan minskas. Därmed minskar också risken för till exempel hjärtstopp och dödlighet”, säger Johan Folkunger.


Den tekniska plattformen, sensorer och notifieringar är en förutsättning för att upptäcka om det finns risk för fall. Men Philips vinnande lösning bygger minst lika mycket på att se och förstå ”mjuka värden”, utbilda vårdpersonal samt utveckla arbetsrutiner och processer.

 

”Den bästa vården skapas ofta genom en kombination mellan kvalificerad och innovativ teknik och en utveckling av vårdpersonalens professionella arbetssätt och rutiner. Framgången ligger i samarbetet, där experter på teknik, arbetssätt och metoder ser och förstår vårdens vardag och arbetar tillsammans med vårdprofessionerna för att utveckla de verkliga vinsterna – färre skador och en mer patientvänlig hälso- och sjukvård”, avslutar Johan Folkunger.

Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett ledande företag inom hälsoteknik fokuserat på att förbättra människors hälsa och att möjliggöra bättre resultat över hela hälsokedjan från en hälsosam livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och vård i hemmet. Philips avancerade teknik i kombination med kliniska kompetens såväl som konsumentinsikter gör det möjligt att leverera integrerade helhetslösningar. Philips är ledande inom bilddiagnostik, bildstyrd behandling, patientmonitorering och hälsoinformatik, såväl som inom personlig hälsa och vård i hemmet. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2017 en försäljning på 17,8 miljarder euro inom sin hälsoteknikportfölj och cirka 74 000 anställda med försäljning och tjänster i mer än 100 länder. Nyheter från Philips återfinns på http://www.philips.se/press.

Les merMindre informasjon

Temaer

Kontakter

Lina Faye

Head of Communications

Tel: +46 708 32 21 37

Del på sosiale medier

Mediatillgångar

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.