Nyhetscenter | Sverige

sep 17, 2018

Nu mäts vårdens verkliga värde – Sverige står sig väl internationellt


Svensk hälso- och sjukvård står sig på många sätt mycket väl i förhållande till resten av världen. Det bekräftas i den återkommande rapporten Future Health Index, som nu har presenterat sin första delrapport för 2018.

Stockholm, Sverige – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA). Studien, som presenteras av Philips, spänner över 16 länder och bygger dels på fristående analyser av olika undersökningar, dels på Philips egna undersökningar. Future Health Index studerar de värden som skapas i vården, mätt som tillgång, nöjdhet och effektivitet. I studien jämförs sexton länder som tillsammans representerar ungefär halva jordens befolkning.
 

–  Experter är överens om att det är viktigt att lämna den volymbaserade mätningen av sjukvården och istället fokusera på värde. Future Health Index, som presenterar tre del­rapporter under året, är Philips bidrag i det arbetet, säger Philips globala medicinske chef Jan Kimpen.
 

Sverige rankas som väntat högt inom många områden i vården, nöjdhet bland vårdpersonal och befolkningen och en öppenhet för att utnyttja nya digitala vårdlösningar, både för diagnostik och behandling.
 

Positiva faktorer är hög läkartäthet, möjligheten för alla att få tillgång till adekvat vård, samt – sett i relation till snittet för de 16 undersökta länderna – en hög grad av nöjdhet, både om man ser till vad allmän­heten och professionen tycker.

Vi ska naturligtvis inte blanda ihop effektivitet och resultat. Sverige har generellt sett en sjuk­vård i absolut världsklass. Men då studien tydligt pekar på ineffektivitet finns det all anled­ning att fundera över orsaken.

Johan Folkunger

Philips Health Systems Sverigechef.

Men på en punkt hamnar Sverige långt ner i jämförelsen: Den svenska hälso- och sjukvården är relativt ineffektiv, om man räknar kostnaderna i förhållande till vårdresultatet. Här ligger länder som Indien, Italien, Spanien och Ryssland betydligt bättre till.
 

– Vi ska naturligtvis inte blanda ihop effektivitet och resultat. Sverige har generellt sett en sjuk­vård i absolut världsklass. Men då studien tydligt pekar på ineffektivitet finns det all anled­ning att fundera över orsaken, säger Philips Health Systems Sverigechef, Johan Folkunger.
 

– Vi vet att resurserna är begränsade, samtidigt som både behoven och möjligheterna ökar. Därför måste alla, såväl politiker som vårdprofessionen och vi som förser vården med kunskap och teknik, se till att pengarna verkligen används så effektivt som möjligt, säger han.
 

En bild som lyfts fram i Future Health Index är att Sverige ligger mycket bra till när det gäller teknik och infrastruktur. Internetuppkopplingsgraden är hög, liksom öppenheten för att använda kliniska beslutsstödsystem och AI (artificiell intelligens).
 

– Detta är naturligtvis mycket glädjande eftersom den tekniska utvecklingen utgör en allt starkare länk i den kedja som bygger upp vårdprocessen. Den går snabbt och skapar nya möjligheter att effektivisera vården.
 

– Så om vi utgår från Future Health Index, där vi kan konstatera att det produceras goda resultat trots ett relativt stort mått av ineffektivitet, kan vi frigöra oanvända eller felanvända resurser som – om de till exempel i högre grad tog stöd i ny medicinteknik – skulle kunna skapa helt andra värden, både för patienter och vårdens medarbetare. säger Johan Folkunger.

 

Mer om Future Health Index

Ladda ned en summering av de svenska resultaten här.

Läs hela rapporten här.

Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett ledande företag inom hälsoteknik fokuserat på att förbättra människors hälsa och att möjliggöra bättre resultat över hela hälsokedjan från en hälsosam livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och vård i hemmet. Philips avancerade teknik i kombination med kliniska kompetens såväl som konsumentinsikter gör det möjligt att leverera integrerade helhetslösningar. Philips är ledande inom bilddiagnostik, bildstyrd behandling, patientmonitorering och hälsoinformatik, såväl som inom personlig hälsa och vård i hemmet. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2017 en försäljning på 17,8 miljarder euro inom sin hälsoteknikportfölj och cirka 74 000 anställda med försäljning och tjänster i mer än 100 länder. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press.

Les merMindre informasjon

Ämnen

Kontakter

Lina Faye

Head of Communications

Tel: +46 708 32 21 37

Dela på sociala medier

Mediatillgångar

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.