Nyhetscenter | Sverige

okt 22, 2018

Oupptäckt sömnapné och livstilssjukdomar


Oupptäckt sömnapné kan leda till livsstilssjukdomar såsom högt blodtryck, depression och hjärt- och kärlsjukdomar.

Stockholm, Sverige – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA). 400 000 svenskar har sömnapné utan att veta om det. De har i många fall allvarliga följdsjukdomar och därmed frekvent kontakt med hälsovården. Icke-diagnostiserad sömnapné innebär ofta en sämre livskvalitet på grund av att privat- och arbetslivet i många fall inte fungerar optimalt. En ny omfattande undersökning som avslöjar symptom och konsekvenser av sömnapné – bland mer än 5 000 svenskar och danskar – visar att många upplever att de fått livet tillbaka efter att de har fått behandling.

Även om det är min uppfattning att sjukvården har blivit bättre på att upptäcka och identifiera sömnapné så är jag övertygad om att det finns många fler svenskar med sömnapné

Jan Hedner

professor på Department of Sleep Medicine, Respiratory Medicine and Allergology, Sahlgrenska University Hospital.

Sömnapné kan ha betydande konsekvenser: dålig nattsömn och andningsuppehåll varje natt, ständig trötthet, irritation och kardiovaskulära följdsjukdomar. Det visar en ny omfattande undersökning bland 5 398 personer i Sverige och Danmark som har sömnapné, sömnbesvär eller som har en partner med något av dessa tillstånd. Undersökningen är utförd av Philips i samarbete med bland annat Sveriges sömnapnéföreningar och ledande läkare på området. Utav de 2 762 svenskar som deltog i undersökningen har 846 diagnosen sömnapné, 1 198 har sömnbesvär och 1 355 har en partner med sömnapné eller sömnbesvär. 

Sleep Apnea

Sämre livskvalitet och risk för olyckor

Sömnapné innebär periodiska andningsstopp, ibland flera hundra per natt. Andningsuppehållen stör sömnrytmen och leder i många fall till betydande syrebrist. Dessa fenomen anses båda kunna påskynda en utveckling av högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar. Sömnstörningen leder också till kronisk sömnbrist vilket i sin tur leder till en ofta uttalad dagtidssömnighet. Personer med sömnbrist av denna typ löper ökad risk för olycksfall i trafiken eller på arbetsplatsen. Sömnigheten minskar också rörlighet och kan vara en bidragande orsak till depressionslika symtom.

 

Sömnapné kostar skjortan för samhället

”Obehandlad sömnapné har stora konsekvenser för såväl individen som för samhällekonomin i ett bredare perspektiv eftersom personer med obehandlad sömnapné oftare är arbetslösa än friska människor, oftare uppbär bidrag, oftare får medicin och konsumerar sjukvård,” säger Jan Hedner: ”Ju allvarligare dessa besvär är desto högre blir de socioekonomiska kostnaderna, men så behöver det inte vara.”

 

Den svenska sömnexperten önskar större fokus på sömnapné bland läkare så att svenskar som har sömnapné utan att veta det kan hänvisas till ett av landets sömnkliniker för att motta den rätta behandlingen.

Sleep Apnea

Bättre på att upptäcka sömnapné

Under de senaste åren har sjukvården blivit bättre på att diagnostisera och behandla sömnapné. Trots det finns det ännu många som känner trötthet om dagen och som kan ha sömnapné utan att veta om det.

 

Ställ frågor

Har du symptom på sömnapné? Ställ dig själv dessa frågor:

1) Snarkar du om natten? 2) Har du andningsuppehåll om natten? 3) Känner du dig aldrig utvilad och har du en tendens till att slumra till eller blunda när du sätter dig ner under dagens lopp? Dessa frågor bör leda tankarna mot sömnapné och ett besök hos en sömnklinik.

 

Läs mer om sömnapné här.

Källa: Undersökning bland 5 398 respondenter i Sverige och Danmark som antingen har sömnapné, sömnbesvär eller har en partner med detta – däribland 2 762 svenskar (846 med diagnosen sömnapné, 1 198 med sömnbesvär och 1 355 med en partner med sömnapné eller sömnbesvär). Undersökningen genomfördes på internet och är utarbetad av Kompas Kommunikation på vägnar av Philips under perioden december 2017 - januari 2018 i samarbete med svenska och danska patientföreningar och ledande läkare på området. Varken talespersoner eller experter har blivit honorerade för sitt deltagande i denna artikel.

About Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett ledande företag inom hälsoteknik fokuserat på att förbättra människors hälsa och att möjliggöra bättre resultat över hela hälsokedjan från en hälsosam livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och vård i hemmet. Philips avancerade teknik i kombination med kliniska kompetens såväl som konsumentinsikter gör det möjligt att leverera integrerade helhetslösningar. Philips är ledande inom bilddiagnostik, bildstyrd behandling, patientmonitorering och hälsoinformatik, såväl som inom personlig hälsa och vård i hemmet. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2017 en försäljning på 17,8 miljarder euro inom sin hälsoteknikportfölj och cirka 74 000 anställda med försäljning och tjänster i mer än 100 länder. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press.

Læs mereLæs mindre

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.