1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  • Fördelar med Philips Shop

  • 30 dagars returgaranti

  • 2 års garanti

  Produkter

  Saeco Minuto Automatisk espressomaskin

  Brygger 2 kaffevarianter, Automatisk mjölkskummare, Svart, Kvarn med 5 justerbara steg HD8662/01

  Felsökning

  Så här kalkar du av Saeco Minuto espressobryggaren

  Att avkalka Saeco Minuto espressobryggaren bidrar till att den hålls i optimalt skick. Läs vidare och se hur enkelt du kan göra det själv.

  Vilken avkalkningsprocess som ska följas

  Det finns olika typer av Saeco Minuto-modeller på marknaden.

  • Om Saeco Minuto espressobryggaren har ett teckenfönster följer du Avkalkningsinstruktioner för Minuto med teckenfönster
  • Om Saeco Minuto espressobryggaren inte har ett teckenfönster följer du Avkalkningsinstruktioner för Minuto utan teckenfönster

  Här finns en allmän film om avkalkning av de flesta Saeco Minuto-modellerna som vägleder dig genom processen.

  • I maskinens användarhandbok finns det alltid tydliga stegvisa instruktioner om hur avkalkningen går till

  Innan du påbörjar avkalkningen

  • Den fullständiga avkalkningen tar cirka 30 minuter och består av en avkalkningscykel och sköljcykler
  • När avkalkningsprocessen väl har påbörjats måste den genomföras ända till slutet
  • Använd Saeco/Philips avkalkningslösning CA7600 eller CA6701, avkalka aldrig maskinen med ättika

  Innan du börjar:

  • Töm droppbrickan
  • Ha en behållare till hands för att samla upp vattnet under avkalkningsprocessen
  • Ta bort vattenfiltret INTENZA+ från vattentanken (i förekommande fall)
  • Ta bort Pannarello-/Cappuccinatore-/den automatiska mjölkskummaren (i förekommande fall)
  • För maskiner med en mjölkkanna: Sätt in mjölkkannan fylld med rent vatten upp till MIN-nivån

  Allmän film om avkalkning av Saeco Minuto

  Play Pause

  Avkalkningsinstruktioner för Minuto **med** teckenfönster

  1) Tryck på knappen MENU och välj symbolen AVKALKNING. Tryck på knappen ESPRESSO för att starta avkalkningen. För maskiner som saknar Menu-knapp: Tryck på knappen CALC CLEAN, välj CALC CLEAN och tryck på knappen ESPRESSO för att starta avkalkningen.
  2) Symbolen för avkalkning visas i teckenfönstret. För maskiner med en mjölkkanna: Först påminner maskinen dig om att sätta in mjölkkannan fylld med rent vatten upp till MIN-nivån (kom ihåg att dra ut mjölkkannas urtappningsrör till höger ångsymbol).
  3) Ta bort vattentanken. Häll hela flaskan med Saeco avkalkningslösning i vattentanken.
  4) Fyll vattentanken med rent kranvatten till symbolen AVKALKNING eller MAX-nivån.
  5) Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen.
  6) Ställ en skål under kaffeurtappningsröret och röret för ånga/varmvatten/mjölk (beroende på om maskinen har en mjölkkanna eller inte).
  7) Tryck på rätt knapp för att starta avkalkningen. Beroende på modellen kan det vara knappen AROMA/PRE GROUND eller CAPPUCCINO. I teckenfönstret ser du vilken du ska välja.
  8) Maskinen börjar mata avkalkningslösningen med jämna mellanrum. Stapeln i teckenfönstret visar förloppet. Detta tar ungefär 25 minuter.

  9) När blandningen av avkalkningslösning och vatten har tagit slut visas symbolen INGET VATTEN i teckenfönstret.
  10) Skölj vattentanken, fyll den med rent vatten till MAX-nivån och sätt tillbaka den. Symbolen för starta sköljning visas i teckenfönstret.
  11) För maskiner med en mjölkkanna: Skölj mjölkkannan, fyll den med rent vatten upp till MIN-nivån och sätt in den i maskinen. Dra ut mjölkkannans urtappningsrör till höger (ångsymbolen).
  12) Sätt tillbaka skålen.
  13) Tryck på rätt knapp för att starta sköljcykeln. Beroende på modellen kan det vara knappen AROMA/PRE GROUND eller CAPPUCCINO. I teckenfönstret ser du vilken du ska välja.
  14) När symbolen KLAR visas i teckenfönstret har sköljningen slutförts.
  Obs! Om symbolen INGET VATTEN visas i teckenfönstret i stället för symbolen KLAR ska du upprepa steg 10–13 tills symbolen KLAR visas.
  Du kan behöva upprepa flera gånger.

  15) Tryck på rätt knapp för att stänga menyn. Beroende på modellen kan det vara knappen ESPRESSO/STEAM/SPECIAL DRINKS. I teckenfönstret ser du vilken du ska välja.
  16) Maskinen värmer upp och genomför den automatiska sköljcykeln.
  17) Töm droppbrickan och sätt tillbaka den. För maskiner med en mjölkkanna: Skölj mjölkkannan.
  18) Maskinen är klar att användas.

  Avkalkningsinstruktioner för Minuto **utan** teckenfönster

  1) Ta bort vattentanken. Häll hela flaskan med Saeco avkalkningslösning i vattentanken.
  2) Fyll på vattentanken med rent kranvatten till MAX-linjen. (Tänk på att fylla ända till MAX-linjen, eftersom det annars krävs ytterligare sköljning.) Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen.
  3) Placera en skål under urtappningsröret.
  4) Håll knappen CALC CLEAN intryckt (i minst tre sekunder) tills knappen börjar blinka. Maskinen startar avkalkningsprocessen.
  Obs! Knappen CALC CLEAN fortsätter att blinka tills avkalkningsprocessen har slutförts.

  5) Maskinen matar nu ut avkalkningslösningen med jämna mellanrum. Det tar cirka 25 min. Under den här tiden tänds avkalkningscykelns lampa.
  6) Om lampan för inget vatten lyser med ett fast sken är vattentanken tom.
  7) Töm skålen och sätt tillbaka den. Ta bort vattentanken, skölj den och fyll den till MAX-nivån med rent vatten. Sätt tillbaka den i maskinen. Lamporna för sköljcykel tänds.
  8) När knappen ESPRESSO blinkar trycker du på den för att starta sköljningen.
  9) När lampan för inget vatten lyser med ett fast sken är vattentanken tom.
  10) Ta bort vattentanken, skölj den och fyll den till MAX-nivån med rent vatten. Sätt tillbaka den i maskinen.
  11) Knappen CALC CLEAN släcks. Knappen ESPRESSO lyser med ett fast sken och utropsteckenlampan såväl som lampan för inget vatten börjar blinka.
  Obs! Om symbolen SKÖLJNINGSCYKEL tänds igen fyller du på vattentanken med vatten upp till MAX-nivån och upprepar steg 7–10 tills lampan för inget vatten och utropsteckenlampan börjar blinka. Du kan behöva upprepa flera gånger.

  12) Tryck på knappen ESPRESSO för att förbereda kretsen.
  13) Knapparna ESPRESSO och COFFEE börjar blinka samtidigt och maskinen utför en sköljning automatiskt.
  14) Töm droppbrickan och sätt tillbaka den.
  15) Maskinen är nu klar att användas.

  Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD8662/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , CA6700/00 . mer mindre

  Är detta inte det du söker efter?

  Har vi besvarat din fråga?

  Om inte, kontakta oss.