1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  • Fördelar med Philips Shop

  • 30 dagars returgaranti

  • 2 års garanti

  Produkter

  Saeco Avkalkningsmedel för espressomaskin

  1 avkalkningscykel CA6700/00

  Felsökning

  Så här kalkar du av Saeco Syntia-espressomaskinen

  Avkalkning av espressomaskinen Saeco Syntia bidrar till att den hålls i optimalt skick. Läs vidare och se hur enkelt du kan göra det själv.

  Innan du påbörjar avkalkningen

  • Den fullständiga avkalkningen tar cirka 30 minuter och består av en avkalkningscykel och sköljningscykler
  • När avkalkningsprocessen väl har påbörjats måste den genomföras ända till slutet
  • Använd Saeco/Philips-avkalkningslösning CA7600 eller CA6701 (kalka aldrig av espressomaskinen med ättika)

  Innan du börjar:

  • Töm droppbrickan
  • Ha en behållare till hands för att samla upp vattnet under avkalkningsprocessen
  • Ta ut vattenfiltret INTENZA+ ur vattentanken (i förekommande fall)
  • Ta bort Pannarello-mjölkskummaren/Cappuccinatore-mjölkskummaren/den automatiska mjölkskummaren (i förekommande fall)

  Avkalkningsinstruktioner – avkalkning, steg 1–4

  1) Vrid inställningsvredet till läget CENTRAL I och slå på espressomaskinen
  2) Töm vattentanken och häll all Saeco-avkalkningslösning i den. Fyll vattentanken igen med rent vatten till MAX-nivån och sätt tillbaka den i espressomaskinen.
  3) Placera en behållare under ång-/varmvattensröret och urtappningspipen
  4) Håll kaffeknappenAROMA/PRE-GROUND intryckt i cirka fem sekunder. Släpp upp knappen när startskärmen för avkalkning visas i teckenfönstret

  descalesteps1.gif

  Avkalkningsinstruktioner – avkalkning, steg 5‒8

  5) Tryck på knappen ESPRESSO för att bekräfta aktiveringen av avkalkningscykeln Obs! När avkalkningsprocessen väl har påbörjats måste den genomföras ända till slutet
  6) Espressomaskinen börjar mata avkalkningslösningen genom urtappningspipen. Detta tar ungefär 10 minuter. I teckenfönstret visas förloppet
  7) När inställningsvredessymbolen visas i teckenfönstret vrider du inställningsvredet till läget VARMVATTEN. Espressomaskinen börjar mata avkalkningslösningen genom ångröret. Detta tar ungefär 10 minuter
  8) När inställningsvredessymbolen visas i teckenfönstret vrider du inställningsvredet till läget CENTRAL I.

  descalesteps2.gif

  Avkalkningsinstruktioner – sköljning, steg 9‒12

  9) Symbolen INGET VATTEN visas i teckenfönstret. Skölj vattentanken, fyll den upp till MAX-nivån med rent vatten och sätt tillbaka den i espressomaskinen. Lampan för inget vatten släcks
  10) Placera behållaren under ång-/varmvattensröret och urtappningspipen.
  11) När inställningsvredessymbolen visas i teckenfönstret vrider du inställningsvredet till läget VARMVATTEN. Espressomaskinen börjar mata en liten mängd vatten genom ångröret
  12) När inställningsvredessymbolen visas i teckenfönstret vrider du inställningsvredet till läget CENTRAL I. Espressomaskinen börjar tappa ut vatten genom urtappningspipen

  descalesteps3.gif

  Avkalkningsinstruktioner – sköljning, steg 13‒14

  13) När inställningsvredessymbolen visas i teckenfönstret vrider du inställningsvredet till läget VARMVATTEN. Espressomaskinen börjar mata en liten mängd vatten genom ångröret
  14) När inställningsvredessymbolen visas i teckenfönstret vrider du inställningsvredet till läget CENTRAL I.

  descalesteps4.gif

  Avkalkningsinstruktioner – sköljning, steg 15‒16

  15) Symbolen INGET VATTEN visas i teckenfönstret. Skölj vattentanken, fyll den upp till MAX-nivån med rent vatten och sätt tillbaka den i espressomaskinen. Lampan för inget vatten släcks
  16) När inställningsvredessymbolen visas i teckenfönstret vrider du inställningsvredet till läget VARMVATTEN. Espressomaskinen börjar tappa ut vatten genom ångröret I teckenfönstret visas förloppet

  descalesteps5.gif

  Avkalkningsinstruktioner – sköljning, steg 11‒20

  17) När inställningsvredessymbolen visas i teckenfönstret vrider du inställningsvredet till läget CENTRAL I
  18) Symbolen INGET VATTEN visas i teckenfönstret. Skölj vattentanken, fyll den upp till MAX-nivån med rent vatten och sätt tillbaka den i espressomaskinen. Lampan för inget vatten släcks och SLUT visas i teckenfönstret
  19) Tryck på kaffeknappen AROMA/PRE-GROUND för att avsluta avkalkningen Viktigt! Om inte vattentanken fylls upp till MAX-nivån innan sköljningscyklerna visas inte symbolen SLUT. Du måste då utföra en till sköljningscykel. Upprepa steg 15 till 18 tills symbolen SLUT visas.
  20) Espressomaskinen startar automatiskt en uppvärmnings- och sköljningscykel och är nu klar för användning igen

  descalesteps6.gif

  Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: CA6700/00 , CA6701/00 , HD8839/11 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 . mer mindre

  Är detta inte det du söker efter?

  Har vi besvarat din fråga?

  Om inte, kontakta oss.