1
Produkter

Saeco Energica Automatisk espressomaskin

Integrerad mjölkkanna och skummare, Rostfritt stål HD8852/01

Felsökning

Så här kalkar du av Saeco Energica-espressomaskinen

Avkalkning av espressomaskinen Saeco Energica bidrar till att den hålls i optimalt skick. Läs vidare och se hur enkelt du kan göra det själv.

Innan du påbörjar avkalkningen

  • Den fullständiga avkalkningen tar cirka 30 minuter och består av en avkalkningscykel och sköljningscykler
  • När avkalkningsprocessen väl har påbörjats måste den genomföras ända till slutet
  • Använd Saeco/Philips-avkalkningslösning CA7600 eller CA6701 (kalka aldrig av espressomaskinen med ättika)

Innan du börjar:

  • Töm droppbrickan
  • Ha en behållare till hands för att samla upp vattnet under avkalkningsprocessen
  • Ta ut vattenfiltret INTENZA+ ur vattentanken (i förekommande fall)
  • Ta bort Pannarello-mjölkskummaren/Cappuccinatore-mjölkskummaren/den automatiska mjölkskummaren (i förekommande fall)

Avkalkningsinstruktioner – avkalkning, steg 1‒8

1) Välj alternativet MAINTENANCE (Underhåll) i espressomaskinens meny
2) Välj DESCALING (Avkalkning) och bekräfta med OK
3) Bekräfta genom att trycka på OK-knappen
4) Ta ur vattentanken och, i förekommande fall, INTENZA+-vattenfiltret. Häll i hela innehållet av Saeco-avkalkningslösningen. 3) Fyll sedan vattentanken med rent vatten upp till MAX-markeringen. Tryck på knappen OK
5) Töm den invändiga och utvändiga droppbrickan. Tryck på knappen OK
6) Sätt i urtappningspipen för varmvatten. Tryck på knappen OK
7) Ställ en stor behållare under urtappningspipen för kaffe och varmvatten. Tryck på knappen OK
8) Espressomaskinen börjar mata avkalkningslösningen med jämna mellanrum. Stapeln i teckenfönstret visar förloppet

Avkalkningsinstruktioner – sköljning, steg 9‒19

9) Meddelandet indikerar slutet på det första steget. Vattentanken behöver sköljas ur. Fyll vattentanken med rent vatten upp till MAX-markeringen. Tryck på knappen OK
10) Töm den invändiga droppbrickan och sätt tillbaka den. Tryck sedan på knappen OK
11) Sätt i urtappningspipen för varmvatten. Tryck på knappen OK
12) Töm behållaren och sätt tillbaka den under urtappningspipen. Tryck på knappen OK
13) Sköljningscykeln är aktiverad. Indikatorn visar cykelns förlopp
14) När den mängd vatten som krävs för sköljningen har matats ut avslutar espressomaskinen avkalkningsprocessen automatiskt genom att visa denna skärm efter en kort uppvärmningsfas.
15) Ta ur och töm behållaren
16) Ta av och diska urtappningspipen för varmvatten
17) Töm den invändiga droppbrickan och sätt tillbaka den
18) Sätt tillbaka INTENZA+-vattenfiltret i vattentanken om det var installerat
19). Avkalkningen är nu slutförd

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD8852/01 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.