1

 

 

Dålig andedräkt

Behandla dålig andedräkt

motivation-patients

Dålig andedräkt

 

Om dina patienter lider av dålig andedräkt så söker de förmodligen desperat efter en lösning. De flyktiga svavelföreningarna som frigörs när gramnegativa bakterier omsätter föda luktar väldigt illa. Detta vanliga men fortfarande genanta problem kan vara svårt att bli av med. Att bara dölja det fungerar inte.

Angrip källan


Lösningen är att minska mängden gramnegativa bakterier för att begränsa den dåliga lukten i munnen. Ett munvårdsprogram som inbegriper tungskrapning och sköljning kan vara mycket effektiv för att angripa biofilmen. Produkter som kan döda de luktorsakande bakterierna och neutralisera dålig lukt behandlar både orsaken och symtomen för dålig andedräkt. Kliniskt sett hyser parodontala fickor som är större än 4 mm gramnegativ flora – se till att inkludera den informationen vid parodontala besök.