1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Få exakt den support du behöver
  Letar du efter en särskild lösning för din produkt?

  Jag kan inte sätta i bryggruppen i Philips-espressomaskinen

  Uppdaterades 2022-06-17
  Om du inte kan sätta i bryggruppen i Philips-espressomaskin kanske bryggruppen inte är i neutralläge. Nedan hittar du tips om hur du sätter tillbaka den.
  Play Pause

  Placera bryggruppen i neutralt läge

  För att kunna sätta i bryggruppen kontrollerar du att bryggruppen är korrekt inställd i neutralläge och att maskinen är klar.
  Bryggruppen är i neutralläget när pilen på den gula cylindern på bryggruppens sida är i linje med den svarta pilen och ”N”. Sedan måste även den gula kroken på sidan ställas in i upprätt läge (se bilden nedan för referens eller titta på filmen).

  Följ instruktionerna nedan för att sätta i bryggruppen i maskinen:
  1.    Ta ut bryggruppen och stäng serviceluckan. Sätt tillbaka alla andra delar i maskinen (droppbricka/behållare för malet kaffe, vattenbehållare).
  2.    Stäng av maskinen genom att trycka på knappen ON/OFF. Vänta tills du inte hör något ljud (det kan ta 15–20 sekunder).
  3.    Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på maskinen igen. Gör ingenting förrän maskinen har slutat att ge ifrån sig ljud. Om du öppnar serviceluckan/tar bort droppbrickan/vattenbehållaren innan maskinen är klar att använda kan utrustningen i maskinen vara i fel läge för isättning av bryggruppen.
  4.    Placera bryggruppen i ett neutralt läge innan du sätter in den. Ställ in bryggruppen i neutralläget genom att först trycka ned spaken tills den är i kontakt med bryggruppens bas (se bild 1), och kontrollera sedan om den gula kroken är i det översta läget. Är den inte det trycker du den uppåt (se bild 2)
  5.    Öppna serviceluckan och skjut in bryggruppen i maskinen längs spåren tills den låses på plats.
  6.    Stäng serviceluckan, stäng av maskinen och slå sedan på den igen.

  Obs!: Instruktionerna kan skilja sig beroende på din specifika espressomaskinmodell. Mer exakta stegvisa instruktioner finns i användarhandboken.
   
  Philips-espressomaskinens bryggrupp
  Play Pause

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.