Nyhetscenter | Sverige

maj 02, 2024

Var femte undersökt uppvisar tecken på tandköttssjukdom – vilket kan signalera ökad risk för hjärt-kärlsjukdom 


En av fem undersökta uppvisar tecken på parodontit, enligt SKaPa, Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit. Parodontit är ett av de mer allvarligare stadierna av tandköttssjukdom, och om mer uttalad har man sett en koppling till en ökad risk för hjärtinfarkt, visar forskning med stöd från Hjärt-Lungfonden. 

Vår forskning i PAROKRANK-studien har visat att det finns ett samband mellan mer svårartad tandlossningssjukdom, parodontit och hjärt-kärlsjukdom. Ett orsakssamband är dock svårt att fastställa då många riskfaktorer samvarierar. Det är vanligare med mer svår parodontit hos patienter med hjärtsjukdom, särskilt om man även har diabetes, säger Anna Norhammar, professor vid Karolinska Institutet.


Var femte undersökt patient över 20 år i Sverige uppvisar tecken på parodontit. Enligt Skapa, Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit. Det har även skett en ökning under en tioårsperiod, från ca 17 procent under datainsamlingen 2010-2012 till ca 23 procent under den senaste datainsamlingen 2020-2022. Cirka tio procent av de som undersökts och inkluderats i registret uppvisar tecken på den svårare graden av parodontit.


För att ta reda på allmänhetens kunskap om sambandet mellan tandhälsa och hjärt-kärlsjukdom beställde Hjärt-Lungfonden och Philips Sonicare en Sifo-undersökning 2023, som visar att halva befolkningen inte känner till att det finns ett samband.


- Philips är stolta över att ha samarbetat med Hjärt-Lungfonden under 2023 och vi fortsätter att stärka vårt partnerskap under 2024 för att utöka vårt hälsoerbjudande. Det är viktigt att komma ihåg att goda munvårdsvanor och övergripande hälsosamma vanor kan skörda fördelar för bättre hjärthälsa under många år framöver, säger Ruth Dolla, Media & Partnerships Lead Nordics på Philips.

 

- Parodontit orsakas av en bakteriell infektion som hos vissa särskilt känsliga personer leder till en alltför stark inflammation som i sin tur förstör de vävnader som utgör tändernas fäste, säger Anders Gustafsson, professor i parodontologi vid Karolinska Institutet.


För att minska risken för karies och parodontit rekommenderar Folktandvården egentandvård enligt 2+2+2-metoden, det vill säga borsta 2 minuter, 2 gånger om dagen, med 2 cm tandkräm samt mellanrumsrengöring.


- Det behövs ytterligare forskning på sambandet mellan parodontit hos personer med hjärtsjukdom och kopplingen till en ökad risk för hjärtinfarkt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Fakta om tandhälsa (Källa: Hjärt-Lungfonden)

För att förebygga hjärt-kärlsjukdom genom förbättrad munhälsa rekommenderar Folktandvården egentandvård enligt 2+2+2-metoden, det vill säga borsta 2 minuter, 2 gånger om dagen, med 2 cm tandkräm. Utöver detta är det bra att rengöra mellan tänderna.

 

Enligt Folktandvarden brukar det räcka med en undersökning vartannat eller vart tredje år för personer med friska tänder. Personer med gamla lagningar som behöver kontrolleras eller problem med tandlossning rekommenderas en årlig koll.

 

Särskilt utsatta riskgrupper för tandlossning kopplad till hjärt-kärlsjukdomar är rökare, personer med diabetes och personer med reumatiska sjukdomar. Där har man sett ökad förekomst av tandlossning som orsakas av inflammation och för dessa personer finns även en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom.

 

Hjärt-Lungfonden och Philips Sonicare lanserade 2023 initiativet Borsta för hjärtat. När fler känner till att det kan finnas en koppling mellan munhälsa och hjärta är förhoppningen att fler borstar tänderna enligt 2+2+2-metoden och stödjer Hjärt-Lungfondens forskning inom området.


Om Philips och Philips Sonicare

Philips är ett ledande hälsoteknikföretag fokuserat på att förbättra människors hälsa – från hälsosamt liv och prevention, till diagnos, behandling och hemvård. Genom att utnyttja avancerad teknologi och djupgående kliniska kunskaper samt konsumentförståelse samarbetar Philips med kunder för att leverera integrerade lösningar och åstadkomma förbättrad patientupplevelse, bättre hälsoresultat, förbättrad personalupplevelse och lägre vårdkostnader. Philips omsättning var 17.2 miljarder euro under 2021 och antalet anställda 78 000. Philips har försäljning och service i över 100 länder. Mer information om Philips finns på: https://www.philips.se/a-w/about/news/home.html


Med Philips Sonicare borstar du för hjärtat mer effektivt än med en vanlig manuell tandborste då du får 62 000 borststrårörelser per minut - det är fler bortstrårörelser på två minuter än en manuell tandborste gör på en hel månad. Philips Sonicares eltandborstar använder sig av sonisk teknologi som pressar vatten och tandkräm in mellan tänder och längs tandköttet för en djup och skonsam rengöring.

 

Om Hjärt-Lungfondens arbete:

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till utvald hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se


Fakta om SKaPa

SKaPa är en förkortning av Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit, vilket är ett nationellt register för tandvården.

 

De grundläggande syftena med SKaPa är att förbättra och utveckla vårdens kvalitet och behandlingsresultat för såväl sjukdomsförebyggande som sjukdomsbehandlande åtgärder avseende tandsjukdomarna karies och parodontit. SKaPa ska också bidra till vårdutveckling inom tandvården, stödja vidareutveckling av nationella riktlinjer och ge underlag för forskning.

 

Det finns en bred uppslutning för SKaPa inom såväl privat som offentligt bedriven tandvård i Sverige. Registret finansieras, i likhet med andra kvalitetsregister, av Nationella Kvalitetsregister via SKR.

 

Registret har en bred professionell förankring. De fackliga organisationerna för legitimerade yrkesgrupper inom tandvården, Sveriges Tandläkarförbund, Tjänstetandläkarföreningen, Privattandläkarna och Sveriges Tandhygienistförening stöder arbetet med registetret.

 

Samtliga tandvårdschefer i landet stöder genom Sveriges Folktandvårdsförening registret. De privata vårdbolagen Praktikertjänst, Smile tandvård och forskare vid odontologiska fakulteter inom ämnesområdena karies och parodontologi stöder registret.

 

För mer information, kontakta gärna:

Ruth Dolla, Media Lead, Nordics, Philips AB  ruth.dolla@philips.com

Daniel Edelsvärd-Wallerman, presskontakt på Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 35, daniel.edelsvard@hjart-lungfonden.se

Anna Norhammar, professor vid Karolinska Institutet, telefon, 073-362 85 84, e-post anna.norhammar@ki.se

Om Philips

Philips är ett globalt företag inom hälsoteknik fokuserat på att förbättra människors hälsa och att möjliggöra bättre resultat över hela hälsokedjan. Från en hälsosam livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och vård i hemmet. Philips är ledande inom bilddiagnostik, bildstyrd behandling, patientmonitorering och hälsoinformatik, såväl som inom personlig hälsa och vård i hemmet. 

Visa flerVisa färre

Ämnen

Kontakter

ruth dolla

Ruth Dolla

Media Lead, Nordics, Philips AB  

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Medieresurser

Philips Sonicare i nytt partnerskap med Hjärt-Lungfonden

Dela på sociala medier

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.