Sverige

SleepMapper integritetskyddsmeddelande

Det här integritetsskyddsmeddelandet var senast uppdaterat 11 juni 2018.

Mobilapplikationen SleepMapper (”appen”) tillhandahåller information och styr din SmartSleep-enhet och SmartSleep Sleep & Wake-up Light-enhet och tillhandahåller andra tjänster (”tjänster”). Integritetsskyddsmeddelandet är avsett att hjälpa dig förstå vår integritetspraxis när du använder våra tjänster, bland annat vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem samt dina enskilda rättigheter.

 

SleepMapper använder personliga uppgifter som samlas in eller bearbetas av enheterna SmartSleep och SmartSleep Sleep & Wake-up Light (”enhet”) och/eller mobilapplikationen SleepMapper (”appen”).

 

Det här integritetsskyddsmeddelandet gäller personuppgifter som inhämtas av enheten och/eller appen som styrs av Koninklijke Philips N.V. eller något av dess dotterbolag (”Philips”, ”vår”, ”vi” eller ”oss”).

 

Läs även vårt meddelade om cookies (som du kan få tillgång till i appen) och våra användarvillkor, som beskriver de villkor som gäller när du använder våra tjänster.

 

Vilka personuppgifter samlas in och i vilket syfte

 

Vi tar emot eller samlar in personuppgifter, som beskrivs närmare nedan, när vi tillhandahåller våra tjänster, bland annat när du använder, hämtar eller installerar enheten eller appen eller använder våra tjänster. Enligt avtalet kan vi använda dessa personuppgifter att tillhandahålla de önskade tjänsterna för att driva, tillhandahålla, förbättra, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster baserat på vårt lagliga intresse, eller för att efterleva juridiska krav. Om du inte vill att vi ska samla in och bearbeta dina personuppgifter kanske du inte kan använda alla tjänster som finns i appen.

 

Känsliga uppgifter

 

Vi meddelar dig och ber om ditt uttryckliga godkännande innan vi samlar in känsliga uppgifter. Känsliga uppgifter i appen innefattar sömnmönster samt sömnparametrar, som vilken tid du somnar, när du vaknar, total sömntid, djupsömnsaktivitet, toner som appen levererar, längd för tonerna som levereras, sömnstadier, hur många gånger du vaknar per natt och hur länge du är vaken. Dessutom samlas omgivningsuppgifter för sensorn in, såsom temperatur, fuktighet, ljusnivå och ljudtryck, om du använder SmartSleep Sleep & Wake-up Light-apparaten. Du kan ta tillbaka ditt godkännande när som helst, utan att det påverkar lagenligheten för den uppgiftsbehandling som utfördes innan du tog tillbaka godkännandet.

 

Känsliga personuppgifter

 

Vi ber dig att inte skicka eller lämna ut känsliga personuppgifter (t.ex. personnummer, etnicitet, politiska åsikter, religion eller annan tro, hälsa, biometri eller genetiska egenskaper, brottsregister eller fackmedlemskap) till oss i eller genom appen eller på annat sätt.

 

Kontouppgifter

 

Vi samlar in dina personuppgifter när du skapar ett konto. Du kan logga in i appen med ett MyPhilips-konto eller skapa ett nytt Philips-konto. Personuppgifterna vi samlar in innefattar ditt användarnamn, namn, adress, land, språk och lösenord.

 

  • Uppgifterna används för att skapa och hantera ditt appkonto. Du kan använda kontot för att logga in säkert i appen. Ditt konto används för att skicka ett välkomstmeddelande som bekräftar din e-postadress, för att kommunicera med dig om du har frågor och för att skicka tjänstrelaterade meddelanden, t.ex. om vår tjänst är tillfälligt otillgänglig på grund av underhåll. Ditt konto används för att identifiera dig så att vi kan tillhandahålla information som är relaterad till ditt användandet av dina apparater och din sömninformation. Vi använder apparatens serienummer och CTN-produktnummer för att identifiera vilken typ av apparat du använder när du ringer kundsupport om du behöver produktsupport eller har frågor. Vi använder registreringsuppgifterna för att skapa och hantera ditt konto eller registrera ditt köp, eller för att beställa en produkt eller tjänst.

 

Andra uppgifter

 

Dessa uppgifter inkluderar information som du tillhandahåller. Uppgifter som du anger i appen är bland annat kön, födelsedatum (månad/år), genomsnittlig sömntid och din målsömntid.

 

  • Uppgifterna som samlas in används för att beräkna dina personliga sömnpoäng. Det hjälper dig att förbättra dina vanor för när du lägger dig, sover och vaknar och gör att du kan göra ändringar för att hjälpa dig att uppnå dina sömnmål och förbättra dina sovvanor. När du mäter din målutveckling och tillhandahåller information, t.ex. om när du lägger dig, sover och vaknar, kan du få rekommendationer om hur du ska uppfylla dina mål.

 

Apparatuppgifter

 

Vi kan samla in apparatspecifik information när du installerar, sätter på eller använder apparaten. Det gäller bland annat information om apparaten, t.ex. det unika apparatnumret. Vi samlar även in uppgifter om sessioner och användning som är relaterade till din användning av apparaten.

 

Om du använder SmartSleep Deep Sleep Headband-apparaten registrerar apparaten sömnmönster, signal och impedans samt sömnparametrar såsom: vilken tid du somnar, när du vaknar, total sömntid, djupsömnsaktivitet, toner som appen levererar, längd för tonerna som levereras, sömnstadier, hur många gånger du vaknar per natt och hur länge du är vaken och synkar dem med appen. Dessa uppgifter innefattar även det unika apparatnumret, uppgifter om sessioner och användning, som är information om din användning av apparaten.

 

  • Uppgifterna som samlas in används för att ge dig och Philips information som är relaterad till din apparatanvändning. Appen kan använda dessa uppgifter för att visa om du förbättrar din sömn under en tid genom att spåra och visualisera dina sömnresultat eller för att visa omgivningsuppgifter och sömnrelaterade händelser. Philips använder dessa uppgifter för att förbättra din upplevelse av dessa produkter (t.ex. deras kvalitet och funktionalitet) och andra Philips-produkter. Vi använder även dessa uppgifter för att ge dig relevanta tips och för att göra undersökningar så att vi kan utveckla och förbättra din upplevelse av dessa produkter och förnya och förbättra produkterna.

 

Om du använder SmartSleep Sleep & Wake-up Light-apparaten registrerar apparaten inställningar och sensoruppgifter för omgivningen, såsom temperatur, fuktighet, ljusnivå och ljudtryck och överför dessa till appen. Dessa uppgifter innefattar även det unika apparatnumret samt sessions- och användningsdata, som är information om din användning av enheterna

 

  • Uppgifterna som samlas in registrerar de inställningar du har aktiverat, såsom larm, avslappnad andning, skymningsfunktion (t.ex. vilken tid larmet är inställt på, vald ljuskurva och ljud), nattlampa och tid du lägger dig. De registrerar även sensoruppgifter för omgivningen, såsom temperatur, fuktighet, ljusnivå och ljudtryck. SmartSleep Sleep & Wake-up Light spårar även ditt unika apparatnummer, uppgifter om sessioner och användning (t.ex. ljus, ljud, skärm och funktionsanvändning), uppdatering av fast programvara, enhetsåterställningar, plats, tidszon och wifi-signalstyrka som ger oss information om hur du använder apparaten. De insamlade uppgifterna synkroniseras via wifi med appen och/eller annan datalagring.

 

Cookies

 

Vi använder cookies, taggar eller liknande teknik för att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå och anpassa våra tjänster. Med hjälp av cookies kan vi känna igen din mobilenhet och samla in personuppgifter, bland annat ditt unika apparatnummer, mobilenhetens IP-adress, vilken internetläsare eller vilket operativsystem du använder på mobilenheten, uppgifter om sessioner och användning eller tjänstrelaterad prestandainformation, som är information om hur du använder appen.

 

Ytterligare information om appens användning av cookies och liknande teknik finns i vårt meddelande om cookies, som finns under integritetsinställningarna i appen.

 

Platsuppgifter

 

När du tillåter tillgång till platsuppgifter kan vi samla in uppgifter om var mobilenheten befinner sig. Du kan när som helst blockera insamling av platsuppgifter i appens eller mobilenhetens inställningar.

 

  • Enhetens platsuppgifter används för att aktivera Bluetooth-tjänster (endast för Android).

 

Kundsupport

 

Du kan tillhandahålla information som är relaterad till din användning av våra tjänster, bland annat din kontakt med Philips och hur vi kan kontakta dig så att vi kan ge dig kundsupport. Vi driver och tillhandahåller våra tjänster, som innefattar att tillhandahålla kundsupport och förbättra, fixa och anpassa våra tjänster. Vi använder även din information för att svara dig när du kontaktar oss.

 

Sammanställda uppgifter

 

Vi kan sammanställa dina personuppgifter, inklusive kontouppgifter, andra uppgifter som du anger, apparatuppgifter, cookies, platsuppgifter, uppgifter som samlas i vid e-postkontakt, appar och anslutna produkter, IP-adress, cookies, apparatinformation, meddelanden som du klickar på och platsinformation. Vi sammanställer och använder anonymiserade uppgifter för att förbättra innehåll, funktionalitet och användbarhet hos appen, våra produkter och våra tjänster och för att utveckla nya produkter och tjänster.

 

  • Vi kan sammanställa och använda anonymiserade uppgifter som samlas in från apparaten och appen och dela dessa med andra företag i Philips-koncernen och med betrodda tredje parter.

 

  • Vi kan sammanställa och använda anonymiserade uppgifter för att främja vetenskapliga undersökningar vad gäller sömn, både för klinisk användning och vetenskapliga publikationer, såsom facktidskrifter, vitböcker eller expertsymposier, som kan användas i marknadsföringsmeddelanden för produkter.

 

Om du köper ytterligare Philips-anslutna apparater kan vi endast sammanställa uppgifter från enheterna i appen för att förbättra dina sömnupplevelser och appens funktionalitet efter att du har gett oss godkännande att göra det.

 

Marknadsföring

 

Om du väljer att få marknadsföringsmeddelanden om Philips produkter, tjänster, händelser och kampanjer som kan vara relevanta för dig kan vi skicka marknadsföringsmaterial via e-post. Du kan välja bort detta och säga upp prenumerationen på sådant material när som helst.

 

Tillstånd

 

Appen kan be om ditt tillstånd att komma åt din telefon eller sensorer (t.ex. kamera, wifi, plats eller Bluetooth) eller andra uppgifter (t.ex. foton, kalender eller kontakter) på din mobila enhet.

 

  • Vi använder endast sådana uppgifter när de behövs för att tillhandahålla tjänsten och endast efter att du har givit ditt uttryckliga godkännande. Vi använder tidsrelaterade uppgifter för att presentera dina sömnuppgifter så de stämmer med din mobilenhet.

 

Ibland är tillståndet en teknisk inställning i operativsystemet i mobilenheten. I sådana fall kan appen be om ditt tillstånd om att få tillgång till sensorerna och uppgifterna. Vi samlar dock inte in sådana uppgifter, förutom när det krävs för att tillhandahålla apptjänsten och endast efter att du godkänt det.

 

Vilka tar del av personuppgifterna?

 

Philips kan lämna ut dina personuppgifter till tredjeparts tjänsteleverantörer, affärspartner eller andra tredje parter i enlighet med detta integritetsskyddsmeddelande och/eller gällande lagar.

 

Tjänsteleverantörer

 

Vi arbetar med tredjeparts tjänsteleverantörer för att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, ge support och marknadsföra våra tjänster.

 

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande tjänsteleverantörer:

 

  • IT- och molnleverantörer

Sådana tjänsteleverantörer tillhandahåller erforderliga tjänster som rör maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktioner och/eller tillhörande teknik som behövs för att köra appen eller tillhandahålla tjänsten.

 

  • Analystjänsteleverantörer

Dessa leverantörer tillhandahåller specifika tjänster för Adobe Analytics och Apptentive, såsom marknadsföringsanalyser och rapporteringsverktyg.

 

Philips kräver att dess tjänsteleverantörer har en fullgod skyddsnivå, liknande den vi har, för dina personuppgifter. Vi kräver att tjänsteleverantörerna endast bearbetar dina personuppgifter enligt våra instruktioner och endast i de specifika syften som anges ovan och har åtkomst till den minsta datamängd som behövs för att utföra en viss tjänst samt skyddar säkerheten hos dina personuppgifter.

 

Övriga tredje parter

 

Philips kan även arbeta med tredje parter som bearbetar dina personuppgifter för egna syften. Läs deras integritetsskyddsmeddelanden noggrant eftersom dessa innehåller information om integritetsrutiner, bland annat vilken typ av personuppgifter de samlar in samt hur de använder, bearbetar och skyddar dem.

 

Om Philips lämnar ut personuppgifter till en tredje part som använder dina personuppgifter för egna syften ser Philips till att meddela dig och/eller få ditt godkännande i enlighet med gällande lagar innan vi lämnar ut dina personuppgifter.

 

Det kan hända att Philips säljer ett dotterbolag eller en del av ett bolag till ett annat företag. Ett sådant ändrat ägarförhållande kan innebära att dina personuppgifter som direkt rör det köpta bolaget överförs till köparen. Alla våra rättigheter och skyldigheter under vårt integritetsskydd tilldelas fritt av Philips till alla våra dotterbolag i samband med sammanslagning, förvärv, omstrukturering och tillgångsförsäljning eller genom gällande lagar eller på andra sätt. Vi kan överföra dina personuppgifter till något av våra dotterbolag, efterföljande enheter eller nya ägare.

 

Överföring till andra länder

 

Dina personuppgifter kan lagras och bearbetas i något av de länder där vi har kontor eller i länder där vi har tjänsteleverantörer och genom att använda tjänsterna godkänner du att information eventuellt kan överföras till andra länder än ditt hemland. Dessa länder kan ha andra dataskyddslagar än de ditt hemland har. I vissa fall kan domstolar, ordningsmakten, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i dessa andra länder ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

 

Om du befinner dig i EES kan dina personuppgifter överföras till våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer i länder som inte är med i EES men som Europeiska kommissionen anser har en fullgod dataskyddsnivå enligt EES-standarder (en komplett lista över dessa länder finns här [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]). Vid överföringar från EES till länder som Europeiska kommissionen inte anser har fullgott skydd, som till exempel USA, har vi vidtagit tillräckliga åtgärder, såsom vårt dokument Binding Corporate Rules for Customer, Supplier and Business Partner Data (bindande företagsregler för kunders, leverantörers och affärspartners data) och/eller Europeiska kommissionens standardparagrafer i våra avtal, för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder via länken ovan eller genom att kontakta privacy@philips.com.

 

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

 

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs eller tillåts för de syften som uppgifterna har samlats in. De kriterier vi använder för att avgöra hur länge de behålls är bland annat: (i) hur lång tid du använder appen och tjänsterna, (ii) om det finns några juridiska skyldigheter vi måste följa och (iii) om det är rekommenderat att behålla uppgifterna med hänsyn till vår juridiska position (t.ex. avseende gällande preskriptionslagar, rättstvist eller lagstadgade utredningar).

 

Dina val och rättigheter

 

Om du vill begära tillgång till, korrigera, ta bort, begränsa eller invända mot bearbetning av personuppgifter som du tidigare har tillhandahållit oss, eller om du vill ha en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att lämna den till ett annat företag (i den utsträckning du har rätt att överföra data enligt gällande lagar) kan du kontakta oss på privacy@philips.com. Vi svarar på din begäran i enlighet med gällande lagar.

 

I din begäran ska du tydliggöra vilka personuppgifter du vill få tillgång till, korrigera, ta bort, begränsa eller invända mot bearbetning av. För att skydda dig kanske vi endast uppfyller begäranden som avser personuppgifter som är kopplade till ditt konto, din e-postadress eller annan kontoinformation, som du använder för att skicka din begäran. Vi kan behöva verifiera din identitet innan vi behandlar din begäran. Vi försöker genomföra din begäran så snart det är rimligt möjligt.

 

Observera att om du utnyttjar dina val och rättigheter kanske du inte kan använda alla eller delar av våra tjänster längre.

 

Vi skyddar dina personuppgifter

 

Vi värnar om din integritet och ansvarar för att skydda dina uppgifter från oavsiktlig eller obehörig ändring, förlust, missbruk, röjande och åtkomst. Philips använder en rad olika säkerhetstekniker, tekniska och organisatoriska åtgärder som hjälper oss att skydda dina uppgifter. I detta syfte tillämpar vi bland annat åtkomstkontroller, brandväggar och säkra protokoll.

 

Särskild information för föräldrar

 

Tjänsten riktar sig inte till barn, såsom barn definieras enligt gällande lag, men Philips följer gällande lagstiftning i de fall när det krävs samtycke från en förälder eller vårdnadshavare för att samla in, använda eller lämna ut personuppgifter som tillhör barn. Vi åtar oss att skydda integriteten hos barn och vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att ha en aktiv roll i barnens onlineaktiviteter och -intressen.

 

Om du som förälder eller vårdnadshavare får veta att barnet har försett oss med sina personuppgifter utan ditt godkännande ska du kontakta oss på privacy@philips.com. Om vi får reda på att ett barn har försett oss med personuppgifter raderar vi uppgifterna från våra arkiv.

 

Platsspecifik information: Integritetsrättigheter i Kalifornien (endast USA)

 

California Civil Code Section 1798.83 ger våra kunder som bor i Kalifornien rätt att kostnadsfritt och årligen begära, och få, information om de eventuella personuppgifter vi har lämnat ut till tredje parter under det föregående kalenderåret för direkta marknadsföringssyften. Om tillämpligt innehåller denna information en lista över kategorier av personuppgifter som har lämnats ut och namn och adress för alla tredje parter som vi har delat ut uppgifterna till under direkt föregående kalenderår. Om du bor i Kalifornien och vill begära denna information ska du besöka vår integritetswebbplats: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

 

Ändringar i det här integritetsskyddsmeddelandet

 

Våra tjänster kan komma att ändras från tid till annan, utan att du meddelas i förväg. På grund av detta förbehåller vi oss rättigheten att ändra eller uppdatera detta integritetsskyddsmeddelande när som helst. När vi uppdaterar detta integritetsskyddsmeddelande uppdaterar vi även datumet högst upp på integritetsskyddsmeddelandet.

 

Vi uppmanar dig att regelbundet läsa den senaste versionen av detta integritetsskyddsmeddelande.

 

Det nya integritetsskyddsmeddelandet blir gällande omedelbart när det publiceras. Om du inte samtycker till det reviderade meddelandet ska du ändra dina inställningar eller överväga att sluta använda våra tjänster. Genom att fortsätta att ha åtkomst till och använda våra tjänster efter att dessa ändringar träder i kraft bekräftar du att du har informerats och samtycker till det ändrade integritetsskyddsmeddelandet.

 

Kontakta oss

 

Om du har frågor om detta integritetsskyddsmeddelande eller de sätt som Philips använder dina personuppgifter på kan du kontakta vår dataskyddsansvariga på privacy@philips.com. Annars har du rätt att lämna ett klagomål hos den reglerande myndigheten i ditt land eller din region.

 

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Nederländerna

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.