Sverige

Sekretessmeddelande för Philips OneBlade

 

Sekretesspolicyn uppdaterades senast den 1 januari 2022.

 

Philips OneBlade-appen tillhandahåller dig med anpassade tjänster inom personlig hälsa (”tjänster”). Beroende på dina val och din region kan appen behandla personuppgifter från olika Philips-produkter som har möjlighet att ansluta till appen (”produkt”).


Syftet med det här sekretessmeddelandet är att göra det enklare för dig att förstå de sekretessregler som gäller för användandet av våra tjänster, inklusive vilken information och vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem samt dina enskilda rättigheter.


Ansvarig för dina personuppgifter under det här sekretessmeddelandet är Philips Consumer Lifestyle B.V. med adressen High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Nederländerna, och alla dess dotterbolag (”Philips”, ”vår”, ”vi” eller ”oss”).


Vilken information och vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

Vi behandlar information och personuppgifter, som beskrivs i detalj nedan, när vi tillhandahåller våra tjänster, inklusive när du använder dig av, laddar ned och installerar appen eller använder våra tjänster. Vi kopplar dina personuppgifter till unika identifierare. Vi kan använda dessa personuppgifter enligt vad som anges nedan för att utföra de tjänster du önskar baserat på våra villkor för att driva, tillhandahålla, förbättra, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster utifrån vårt lagliga intresse, eller för att uppfylla en laglig skyldighet som vi kan vara ålagda att följa. Om du inte vill att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter kan du inte använda tjänsterna.

Kontodata

Du kan logga in i appen med ett Philips-konto eller via din profil på sociala medier, inklusive ditt Apple-konto. De personuppgifter vi samlar in kan omfatta ditt namn, din e-postadress, ditt land, ditt språk och ditt lösenord. Vi behandlar även information om din appanvändning, inklusive din sessions-, inloggnings- och autentiseringsinformation, vilken vi använder för att hantera ditt konto.

Om du väljer att logga in via sociala medier samlar vi bland annat in din grundläggande offentliga profil (till exempel profilbild, identifierare, kön, profil-URL, födelsedag, hemsida och plats) och din e-postadress i autentiseringssyfte. I det här fallet kan din sociala medier-leverantör komma att samla in information om det faktum att du använder appen och loggar in med ditt konto på sociala medier. Läs igenom sociala medier-leverantörens sekretessmeddelande (t.ex. Facebook, Google, Apple) för att ta reda på mer om deras sekretessregler, inklusive vilken typ av personuppgifter de samlar in, och hur de använder, bearbetar och skyddar dem.

Vi använder dina kontodata för att skapa och hantera ditt konto, tillåta dig att logga in på ditt konto på ett säkert sätt samt tillhandahålla dig med anpassade tjänster. Om du skapar ett Philips-konto för att logga in i appen skickar vi ett välkomstmeddelande via e-post för att verifiera ditt användarnamn och lösenord, för att kommunicera med dig när du har frågor, för att skicka enbart tjänsterelaterade meddelanden till dig eller för att skicka direktmarknadsföring om du har samtyckt till det. Du kan även använda ditt Philips-konto för att beställa en produkt eller tjänst från Philips, delta i en reklamkampanj eller ett spel, delta i en aktivitet i sociala medier i samband med en Philips-kampanj (till exempel genom att klicka på ”gilla” eller ”dela”) och delta i produkttester eller undersökningar.

Känsliga personuppgifter

När du använder appen kan det hända att du tillhandahåller oss med känslig information, som uppgifter om din livsstil och ditt välmående. Vi kan även komma att samla in personuppgifter från de produkter du bestämmer dig för att använda i kombination med appen. Det här avsnittet beskriver de typer av personuppgifter som samlas in baserat på de funktioner du interagerar med och de produkter som du parkopplar med appen. Vi uppdaterar det här avsnittet så snart som vi aktiverar nya produkter och funktioner.

Trimning för män. I enlighet med dina val lagrar vi dina raknings- och stylingdata på ett säkert sätt på ditt konto så att du enkelt kan återställa dem om du installerar appen på en annan enhet. Vi använder även dina uppgifter för att tillhandahålla dig med en anpassad raknings- och stylingupplevelse via exempelvis anpassade coachningsprogram och andra tjänster. De uppgifter som behandlas omfattar din(a)

 • Rakningsinformation, inklusive din rakapparats information som modell, serienummer, sessions- och användningsdata och CleanPod-vätskeanvändning, samt rakningsfrekvens och rakningsvaraktighet.
 • Hud- och ansiktsinformation, inklusive foton på hud eller ansikte som du laddar upp i appen, profil, färg och typ på din hud och ditt hår samt din hudvårdsrutin och dina hudproblem.
 • Livsstils- och välmåendeinformation som du anger i appen, bland annat rutin, stress, sömn och miljö samt dina stilinställningar.
 • Foton, inklusive profilbilder och foton på ansikte, hår och hud, när så krävs för att du ska kunna använda vissa funktioner i appen.
 • Kontoinformation, appanvändningsmönster och information om din mobila enhet.
 • Svar på dina anpassningsfrågor.


Baserat på dina inställningar kan vi komma att skicka e-post, push-meddelanden, innehåll i appen och meddelanden i appen. Vi kan även kombinera, pseudonymisera, anonymisera eller slå samman dina uppgifter i anpassningssyfte.

Förutom det som anges ovan ber vi dig att inte lämna ut några känsliga personuppgifter (t.ex. personnummer, information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller andra trosuppfattningar, hälsa, sexliv eller sexuell läggning, biometriska eller genetiska kännetecken, straffregister eller fackföreningsmedlemskap) till oss i eller via appen eller på annat sätt.

Analysdata

Beroende på dina val kan du hjälpa oss att förbättra appen och våra anslutna produkter (samt utveckla nya lösningar inom personlig hälsa för dig!) baserat på de data vi observerar och samlar in när du använder våra tjänster. Det gör vi genom att

 • bedöma hur du använder appen och hur appen fungerar på din mobila enhet, inklusive när appen kraschar för att identifiera och åtgärda problem
 • implementera och analysera ändringar eller funktioner i olika grupper för att förstå interaktioner
 • utvärdera hur appen öppnas och används och direkt länka dig till specifika appavsnitt
 • interagera med dig för att få din feedback, ge dig support när det behövs och skicka dig tjänsterelaterad kommunikation
 • bjuda in dig till att delta i undersökningar eller forskningsprojekt som organiseras av Philips-gruppen och registrera dina svar.


Vi kan även komma att använda de här insikterna för att anpassa våra tjänster ytterligare. Baserat på de data vi observerar när du använder appen och din anslutna produkt kommer vi att försöka förstå vilka användningsmönster som leder till vissa interaktioner med appen, som att läsa en specifik appartikel, köpa en produkt, interagera med appen eller utveckla villkor som är relevanta för produkten du använder. Vi använder de här insikterna till att skapa regler gällande vilket innehåll som ska visas för vilka användare, och använder den här informationen för att förbättra de algoritmer som används för att tillhandahålla anpassade tjänster. Om du loggar in på appen med ditt Philips-konto använder vi de här insikterna till att anpassa din upplevelse utifrån dina appanvändningsmönster.

De uppgifter som behandlas omfattar kontoinformation, unika identifierare, sessions- och användningsdata, operativsystem, modell, nätverksinformation och (maskerade) IP-adresser, appinformation, såsom appnamn, version, användning och händelser, besökta sidor, sessionsinformation, information för ansluten enhet, uppgifter som du matar in i appen samt uppgifter som samlas in när du interagerar med Philips digitala kanaler, till exempel dina registrerade produkter. Vi kan använda cookies, taggar eller liknande teknik, och använda tjänsteleverantörer som behandlar din information å våra vägnar och utifrån våra instruktioner. Vi kan kombinera, pseudonymisera, anonymisera eller slå samman dina uppgifter i statistik-, analys- och anpassningssyfte.

Kombinerade data

Vi kan kombinera dina personuppgifter, t.ex. kontouppgifter, cookies osv. med information som samlas in under din interaktion och användning av Philips digitala kanaler som sociala medier, webbplatser, e-postmeddelanden, appar och anslutna produkter, IP-adress, cookies, enhetsinformation, kommunikation du klickar eller trycker på, platsinformation och webbplatser som du besöker.

Vi kan analysera dina kombinerade data för att tillhandahålla dig med tjänster som personligt anpassad hudrengörings- och rakningsrutin, personliga hudrådgivnings- eller rakningsprogram, stil- och rakningsråd, personligt anpassade råd om bästa skäggstilar, raknings- och stylingtips och för att hjälpa oss att förbättra appens, enhetens och tjänsternas innehåll, funktionalitet och användbarhet samt för att utveckla nya produkter och tjänster inom grooming för män. I det här fallet anser vi att behandlingen av dina kombinerade uppgifter är baserade på Philips legitima intresse och lagenlig enligt artikel 6.1.(f) i förordning (EU) 2016/679.

Betygs- och recensionsdata

Om du skriver en recension eller betygsätter appen i appbutikerna kan vi komma att behandla sådan information för att svara på dina kommentarer och frågor, förstå hur det känns när du använder appen, bli bekant med din allmänna uppfattning om appen och vårt varumärke och använda den här informationen för att förbättra appen. Vi kan endast se ditt appbutiksanvändarnamn, dina betyg och kommentarer samt annan information som du bestämmer dig för att dela med oss eller göra offentligt tillgänglig. Såvida inte du kräver att vi gör det länkar vi inte den här informationen till dina kontoinloggningsuppgifter eller annan information vi har från dig. Om du behöver kundsupport kan vi komma att använda dina data för att följa upp ditt ärende och vägleda dig genom vår kundsupportprocess i enlighet med avsnittet Kundsupportdata längre ned.


Kundsupportdata

När du behöver kundsupport kan det hända att vi ber dig tillhandahålla oss information om din användning av våra tjänster, inklusive din interaktion med Philips, och hur vi kan kontakta dig för att ge dig den support du behöver. Vi driver och tillhandahåller våra tjänster, vilket även innefattar att tillhandahålla kundsupport och förbättra, fixa och anpassa våra tjänster. Vi använder även din information för att svara dig när du kontaktar oss.

Marknadsföringsdata

Om du samtycker till att ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer som kan vara relevanta för dig utifrån dina preferenser och ditt beteende online, kan vi skicka dig marknadsföringsmeddelanden och erbjudanden via e-post, telefon och andra digitala kanaler, som exempelvis mobilappar och sociala medier. För att kunna skräddarsy informationen efter dina preferenser och vanor och ge dig en mer relevant och personanpassad upplevelse kan vi analysera och kombinera dina personuppgifter. Du kan ta tillbaka ditt samtycke och sluta prenumerera på sådana meddelanden när som helst.

Cookies och enhetsinformation

Vi använder cookies, taggar och liknande teknik (”cookies”) och/eller samlar in information från din mobila enhet och produkt för att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå och anpassa våra tjänster. Cookies gör det möjligt för oss att identifiera din mobila enhet och associerade produkt och samla in information och dina personuppgifter, inklusive ditt unika användarenhetsnummer, din mobila enhets IP-adress, vilken typ av mobil webbläsare eller operativsystem du använder, sessions- och användningsdata och tjänsterelaterad prestandainformation, som är information om din användning av appen. Vi kan även använda den här informationen för att visa dig landsspecifikt innehåll (bland annat information på ditt lokala språk).

Godkännanden

Appen kan begära behörighet att få åtkomst till den mobila enhetens lagringsmöjligheter, sensorer eller andra funktioner. Vi kräver åtkomst där det är strikt nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna enligt vad som anges nedan.


• Bluetooth och Wi-Fi. Appen kräver Wi-Fi-anslutning för att ansluta till internet.   Appen behöver även Bluetooth/Wi-Fi för att ansluta din/dina enhet/enheter till appen.  Du kan när som helst blockera Bluetooth-/Wi-Fi-anslutningen via inställningarna på din mobila enhet.
 

• Plats. För att göra det möjligt för användare att ansluta och använda Bluetooth-enheter till sin telefon kräver Android-operativsystem att användare ger appen behörighet att få åtkomst till ungefärlig geografisk plats. På samma sätt kan iOS be användare att ge appen behörighet att få åtkomst till geografisk plats. Appen använder inte dessa behörigheter till att fastställa din plats och Philips samlar inte in dina platsdata. Du kan återkalla platsbehörigheter när som helst i inställningarna på din mobila enhet.
 

• Filer. Appen kräver åtkomst till den mobila enhetens filer för att lagra språkkonfigurationerna och andra filer som appen använder för att fungera (till exempel manualer, grafik, mediefiler och andra stora programresurser). Om du tar bort appen tas filerna bort från den mobila enheten.
 

• Foton och media. Om du laddar upp profilbilder på kontot måste appen få ditt godkännande för att få åtkomst till din mobila enhets kamera eller fotogalleri.  Android-operativsystem kan begära behörighet för videor, men appen kommer endast att använda behörigheten för att tillåta att du laddar upp din bild. 

I vissa fall kan ditt operativsystem begära behörigheter som din mobila enhet behöver av tekniska skäl, men som inte kontrolleras eller används av Philips. Vi kommer inte att samla in någon information kopplad till sådana behörigheter såvida inte det krävs för att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med det här meddelandet.

Du kan blockera eller återkalla de här behörigheterna när som helst under operativsystemets inställningar.

Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan delas med andra Philips-dotterbolag som utgör en del av Philips-gruppen. Endast personer (inom Philips) som behöver känna till informationen har tillgång till den. Philips kan lämna ut dina personuppgifter till utomstående tjänsteleverantörer, affärspartners eller annan tredje part i enlighet med den här sekretesspolicyn eller tillämpliga lagar.

Dotterbolag

Vi kan komma att dela dina uppgifter med andra Philips-enheter som utgör en del av Philips-gruppen. Vissa Philips-enheter kan exempelvis hjälpa oss att hantera appinfrastrukturen eller hantera dina frågor. Endast personer som behöver ha åtkomst för att genomföra sina jobb kommer att behandla dina uppgifter.

Tjänsteleverantörer

Vi samarbetar med utomstående tjänsteleverantörer från som hjälper oss att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster.

Vi kan dela dina personuppgifter med följande tjänsteleverantörer:

 • IT- och molntjänstleverantörer. De här tjänsteleverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster eller liknande teknik som krävs för att kunna köra appen eller tillhandahålla tjänsterna.

 • Analys- och undersökningstjänsteleverantörer. De här tjänsteleverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring eller liknande teknik som krävs för att utföra appanalyser eller genomföra undersökningar.
   

Philips kräver att deras tjänsteleverantörer tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter som liknar den nivå vi själva tillhandahåller. Vi kräver att våra leverantörer behandlar dina personuppgifter helt i enlighet med våra anvisningar och endast för de specifika syften som nämns ovan, att de har tillgång till den minsta mängden data de behöver för att leverera en viss tjänst och att de skyddar dina personuppgifter.

Annan tredje part

Philips kan även samarbeta med tredje part som behandlar dina personuppgifter för egna syften. Om Philips delar personuppgifter med tredje part som använder dina personuppgifter för egna syften kommer Philips se till att du informeras om det eller se till att få ditt godkännande i enlighet med tillämpliga lagar innan vi delar dina personuppgifter. I så fall ska du läsa deras sekretessmeddelanden noggrant där de informerar om sina sekretessregler, inklusive vilken typ av personuppgifter de samlar in och hur de använder, bearbetar och skyddar dem.

Philips säljer ibland en verksamhet eller en del av en verksamhet till ett annat företag. En sådan ägandeöverlåtelse kan omfatta överföringen av dina personuppgifter, som direkt berörs av den verksamheten, till det köpande företaget. Alla våra rättigheter och skyldigheter enligt vår sekretesspolicy kan fritt överföras av Philips till något av våra dotterbolag, i samband med sammanslagning, förvärv, ombildning eller försäljning av tillgångar, eller genom tillämpning av lagar eller något annat, och vi kan komma att överföra dina personuppgifter till något av våra dotterbolag, efterträdare eller nya ägare.

Slutligen, när så krävs enligt lag, eller för att skydda våra rättigheter, kan vi dela dina uppgifter med offentliga myndigheter.

Överföring mellan länder

Dina personuppgifter kan lagras och bearbetas i ett land där vi har anläggningar eller där vi har tjänsteleverantörer. Genom att använda tjänsterna bekräftar du (en eventuell) överföring av information till länder utanför ditt hemland, som kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från dem i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i de andra länderna ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Om du befinner dig i EES kan dina personuppgifter överföras till våra dotterbolag, tjänsteleverantörer eller tredje parter i länder utanför EES som Europeiska kommissionen bedömer har en tillräcklig nivå av dataskydd enligt EES-standard (en fullständig lista över länderna finns här).

För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses ha tillräckligt dataskydd, som USA, har vi infört lämpliga åtgärder, till exempel våra Bindande företagsregler för kund-, leverantörs- och affärspartnerdata och/eller standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att följa länken ovan eller genom att kontakta oss här.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs eller är tillåtet med tanke på de syften uppgifterna samlats in för. De kriterier vi använder för att fastställa lagringstider är (i) hur länge du använder appen och tjänsterna; (ii) om det finns lagliga skyldigheter som vi är bundna att följa eller (iii) om lagringen är lämplig med tanke på vårt rättsliga läge (t.ex. med hänsyn till gällande lagar om tidsfrister, rättstvister och tillsynsutredningar).

Dina valmöjligheter och rättigheter

Om du vill skicka en förfrågan om att få åtkomst till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot behandlingen av personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss, eller om du vill skicka en förfrågan om att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra dem till annat företag (i den mån du har rätt till flyttbara uppgifter enligt gällande lag) kan du kontakta oss här.

I din förfrågan bör du klargöra vilka personuppgifter du vill få tillgång till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot användningen av. För att skydda dig behandlar vi bara förfrågningar gällande de personuppgifter som är förknippade med ditt konto, din e-postadress eller annan kontoinformation som du använder för att skicka din förfrågan och vi kan behöva bekräfta din identitet innan din begäran behandlas. Vi försöker uppfylla din förfrågan så snart som det rimligen är möjligt.

Där vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla våra tjänster baserat på våra villkor kanske vi inte kan tillhandahålla tjänsterna om vi inte behandlar dina uppgifter. Där vi förlitar oss på vårt berättigade intresse säkerställer vi att behandlingen inte gör intrång i dina integritetsrättigheter och -intressen. Där vi förlitar oss på samtycke kan du när som helst återkalla det, utan att det påverkar hur behandlingen hanterades innan återkallandet.

Vi skyddar dina personliga uppgifter

Vi tar vår skyldighet att skydda de uppgifter du anförtror Philips mot oavsiktlig eller obehörig ändring, förlust, missbruk, spridning eller åtkomst på allvar. Philips tillämpar flera olika säkerhetstekniker samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vi använder oss därför av bland annat åtkomstkontroller, brandväggar och säkra protokoll.

Särskild information till föräldrar

Även om tjänsterna inte är avsedda för barn har Philips som policy, i enlighet med gällande lag, att följa lagen vad gäller samtycke från förälder eller förmyndare innan vi samlar in, använder eller avslöjar barns personuppgifter. Vi strävar efter att skydda barnens behov av integritet och vi uppmuntrar starkt att föräldrar och vårdnadshavare tar en aktiv del i sina barns aktiviteter och intressen online.

Om du som förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att ditt barn har försett oss med sina personuppgifter utan ditt medgivande kan du kontakta oss här. Om vi upptäcker att ett barn har gett oss personuppgifter kommer vi att ta bort hens uppgifter från våra filer.

Förändringar i det här sekretessmeddelandet

Våra tjänster kan ändras emellanåt utan föregående meddelande. Av den anledningen förbehåller vi oss rätten att ändra eller uppdatera den här sekretesspolicyn från gång till gång. När vi uppdaterar den här sekretesspolicyn uppdaterar vi även datumet högst upp i sekretesspolicyn.

Vi uppmanar dig att regelbundet granska den senaste versionen av sekretesspolicyn.

Den nya sekretesspolicyn träder i kraft så snart den har publicerats. Om du inte godkänner den reviderade versionen bör du ändra dina inställningar eller överväga att sluta använda våra tjänster. Om du fortsätter att använda våra tjänster efter att ändringarna har trätt i kraft erkänner du att du har fått information om och godkänner den reviderade versionen av sekretesspolicyn.

Kontakta oss

Om du har frågor om det här sekretessmeddelandet eller om hur Philips använder dina personuppgifter kan du kontakta Philips och vår Data Protection Officer här. Du har också rätt att framföra ett klagomål hos en tillsynsmyndighet som har befogenheter i ditt land eller din region.

Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Nederländerna

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.