Sverige

Philips Lumea IPL-appen
Sekretessmeddelande


Sekretessmeddelandet uppdaterades senast den 18 oktober 2022

Philips Lumea IPL-appen hjälper dig att hantera dina hårborttagningsbehandlingar och mål när du använder din Lumea IPL-enhet (”enhet”) och ger dig anpassade skönhets- och hårborttagningsråd (”tjänster”).


Den här sekretesspolicyn är tänkt att göra det enklare för dig att förstå de sekretessregler som gäller för användandet av våra tjänster, inklusive vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem samt dina enskilda rättigheter.


Det här sekretessmeddelandet gäller personuppgifter som behandlas av appen, som kontrolleras av Philips Consumer Lifestyle B.V. eller något av dess dotterbolag (”Philips”, ”vår”, ”vi” eller ”oss”).

Vilken information och vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?


Vi behandlar information och personuppgifter, som beskrivs nedan, när vi tillhandahåller våra tjänster, t.ex. när du använder dig av, laddar ned och installerar appen. Vi kan behandla personuppgifterna utifrån ditt medgivande eller enligt ditt önskemål som en kontraktsenlig nödvändighet, eller för att driva, tillhandahålla, förbättra, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster utifrån vårt berättigade intresse, eller för att uppfylla en laglig skyldighet som vi kan vara ålagda att följa. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter kan du inte använda tjänsterna.
 
 • Känsliga personuppgifter
 • Kontodata
 • Analysdata
 • Cookiedata
 • Marknadsföringsdata
 • Undersöknings- och forskningsdata
 • Feedbackdata
 • Kundsupportdata
 • Kombinerade data
 • Betygs- och recensionsdata
 • Godkännanden
 • Utlämnande av dina personliga uppgifter till andra
 • Överföring mellan länder
 • Hur länge behåller vi dina uppgifter?
 • Dina valmöjligheter och rättigheter
 • Vi skyddar dina personliga uppgifter
 • Särskild information till föräldrar
 • Förändringar i sekretesspolicyn
 • Kontakta oss

 

Känsliga personuppgifter


Innan vi samlar in känsliga personuppgifter informerar vi dig om det och ber om ditt uttryckliga godkännande. I enlighet med dina val tillåter vi dig att på ett säkert sätt lagra din skönhets- och hårborttagningsinformation i ditt konto så att du enkelt kan lagra dem på nytt om du installerar appen på en annan enhet.

Vi använder även dina uppgifter för att tillhandahålla dig med en anpassad skönhets- och hårborttagningsupplevelse via exempelvis anpassade coachningsprogram, påminnelser och andra tjänster, där vi förlitar oss på avtalet för att tillhandahålla dig med de tjänster som begärts av dig. Eftersom dessa personuppgifter är känsliga kan vi endast tillhandahålla dig dessa tjänster baserat på ditt uttryckliga medgivande som gör att vi får behandla dessa uppgifter. De uppgifter som behandlas omfattar din(a)
 
 • inställningar och svar på våra anpassningsfrågor
 • information om din hårborttagningsenhet, bland annat unika identifierare och användningsdata
 • behandlingsinformation, bland annat behandlingsscheman, resultat och status
 • hudtons- och hårinformation, bland annat hudton, hårfärg och typ samt din hud- och hårborttagningsrutin och eventuella problem
 • ljudinspelningar, där dessa behövs för att du ska kunna använda vissa funktioner i appen
 • foton, inklusive bilder på kroppsdelar, hår och hud, när så krävs för att du ska kunna använda vissa funktioner i appen
 • livsstils- och välmåendeinformation som du anger i appen, bland annat rutin, stress, sömn och miljö
 • appanvändningsmönster och information om din mobila enhet.

Baserat på dina inställningar kan vi komma att skicka e-post, push-meddelanden, innehåll i appen och meddelden i appen. Vi kan även kombinera, pseudonymisera, anonymisera eller slå samman dina uppgifter i anpassningssyfte.


För att kunna tillhandahålla dig med vissa av anpassningstjänsterna i appen förlitar vi oss på maskininlärningsalgoritmer/artificiell intelligens. Det är vår etiska plikt att säkerställa att de tjänster som utförs av algoritmerna fungerar så korrekt som möjligt, vilket begränsar eventuella felaktigheter, fördomar, diskriminering eller andra risker som dina rättigheter och friheter kan utsättas för. För att kunna göra det måste vi eventuellt behandla en del av de personuppgifter som tillhandahålls av dig för att kunna lära om och förbättra effektiviteten, korrektheten och prestandan på de algoritmer som används i dessa tjänster. Vi kommer alltid att pseudonymisera, slå samman eller anonymisera dina uppgifter innan vi använder dem i omlärningssyfte, där vi i så fall kommer att förlita oss på vårt berättigade intresse för att genomföra vetenskapliga undersökningar för att förbättra algoritmerna, samtidigt som vi säkerställer att ett sådant intresse inte gör intrång i eller påverkar dina rättigheter och friheter. I de fall där vi inte kan pseudonymisera dina personuppgifter på ett tillräckligt sätt aviserar vi dig och erhåller ditt uttryckliga samtycke innan vi använder dina personuppgifter i sådana omlärnings- och förbättringssyften.

Kontodata


Vi samlar in dina personuppgifter när du skapar ett konto. Du kan logga in i appen med ett Philips-konto eller via din profil i sociala medier, inklusive ditt Apple-konto.


De personuppgifter vi samlar in kan omfatta ditt användarnamn, ditt namn, din e-postadress, ditt land, ditt språk, ditt lösenord samt demografisk information som kön (valfritt). Vi behandlar även information om din appanvändning, inklusive din sessions-, inloggnings- och autentiseringsinformation, vilken vi använder för att hantera ditt konto.
 

Om du väljer att logga in via sociala medier samlar vi bland annat in din grundläggande offentliga profil (till exempel profilbild, identifierare, kön, profil-URL, födelsedag, hemsida och plats) och din e-postadress i autentiseringssyfte. I det här fallet kan din sociala medier-leverantör komma att samla in information om det faktum att du använder appen och loggar in med ditt konto på sociala medier. Läs igenom din sociala medier-leverantörs sekretessmeddelande (t.ex. Facebook, Google, Apple) för att ta reda på mer om deras sekretessregler.


Tidigare versioner av appen gjorde det möjligt för dig att använda Facebook SDK för inloggning, vilket gör det möjligt för Facebook att behandla följande information:

 

 • Konfigurationsdata. När en användare har loggat in gör Facebook regelbundna bakgrundsförfrågningar för att hantera åtkomsttoken automatiskt.
 • Felinformation. Facebook hämtar in felinformation, inklusive vid initiering av inloggningen, som kan inkludera ett användar-ID för personer som är inloggade på Facebook.
 • Korttidsdata. Facebook mäter viss användaraktivitet i syfte att hantera bedrägerier och missbruk. Dessa uppgifter behålls endast under en mycket kort period för dem som inte är inloggade på Facebook.
   

Du kan ta reda på mer om hur Facebook använder information genom att läsa deras sekretesspolicy. Facebook kan behandla sådan information i länder utanför ditt hemland, vilka kanske inte tillhandahåller tillräckligt skydd av personuppgifter i linje med förordning (EU) 2016/679.


Vi använder dina kontouppgifter för att skapa och hantera ditt konto och tillhandahålla anpassade tjänster. Du kan använda ditt konto för att logga in i appen på ett säkert sätt. Om du skapar ett Philips-konto för att logga in i appen skickar vi ett välkomstmeddelande via e-post för att verifiera ditt användarnamn och lösenord, för att kommunicera med dig när du har frågor, för att skicka enbart tjänsterelaterade meddelanden till dig eller för att skicka direktmarknadsföring om du har samtyckt till det. Du kan även använda ditt Philips-konto för att beställa eller registrera en produkt eller tjänst från Philips, delta i en reklamkampanj eller ett spel, delta i en aktivitet i sociala medier i samband med en Philips-kampanj (till exempel genom att klicka på ”gilla” eller ”dela”) och delta i produkttester eller undersökningar.

más informaciónLeer menos

Analysdata

 

Om du ger ditt samtycke hjälper du oss att förbättra appen och våra anslutna produkter (samt utveckla nya lösningar inom personlig hälsa för dig!) baserat på de data vi observerar och samlar in när du använder våra tjänster. Vi kan även komma att använda de här insikterna för att anpassa våra tjänster ytterligare. De uppgifter som behandlas omfattar de uppgifter du tillhandahåller när du använder appen, identifierare för mobila enheter, sessions- och användningsdata, operativsystem, modell, nätverksinformation och (maskerade) IP-adresser samt appinformation, som appnamn, version, användning och händelser, besökta sidor och sessionsinformation. Vi kan använda cookies, taggar eller liknande teknik, och använda tjänsteleverantörer som behandlar din information å våra vägnar och utifrån våra instruktioner. Vi kan kombinera, pseudonymisera, anonymisera eller slå samman dina uppgifter i statistik-, analys- och anpassningssyfte. Du hittar mer information under appinställningarna.

Cookiedata


Vi behandlar information från din mobila enhet och använder cookies, taggar, pixlar eller liknande teknik (”cookies”) för att tillhandahålla våra tjänster. Våra cookies gör att vi kan identifiera din mobila enhet och samla in information och personuppgifter i enlighet med det här meddelandet. Den information vi behandlar kan omfatta information om din mobila enhet (till exempel unika identifierare, sessions- och användningsdata, operativsystem, modell, operatör, nätverksinformation och IP-adresser) samt appinformation ( till exempel appnamn, version, användning och händelser, besökta sidor och sessionsinformation). Vi kan även använda den här informationen för att visa dig landsspecifikt innehåll (bland annat information på ditt lokala språk).

Marknadsföringsdata

 

Om du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer som kan vara relevanta för dig utifrån dina preferenser och ditt beteende online, kan vi skicka dig marknadsföringsmeddelanden och erbjudanden via e-post, telefon och andra digitala kanaler, som mobilappar och sociala medier. För att kunna skräddarsy informationen efter dina preferenser och vanor och ge dig en mer relevant och personanpassad upplevelse kan vi analysera och kombinera dina personuppgifter. Du kan avanmäla dig och sluta prenumerera på sådana meddelanden när som helst.

Undersöknings- och forskningsdata


Vi kan bjuda in dig att delta i undersökningar eller forskningsstudier. De personuppgifter vi samlar in omfattar dina svar, som kan relatera till dina åsikter och din upplevelse när du interagerar med våra tjänster eller tjänster från tredje part samt information om dina skönhets- och hårborttagningsrutiner eller om några andra ämnen inom personlig hälsa. Vi kan behandla dina undersökningsdata i kombination med analysinformationen vi samlar in när du använder appen. Vi använder dessa data för att förstå våra användare och använder de här insikterna för att förbättra våra appar och tjänster inom Philips skönhetsområde. För att göra det analyserar och sammanslår vi din information och dina svar. Vi kan köra några av de här projekten på anonym basis, och kommer i så fall inte samla in några personuppgifter. När du deltar i de här projekten kommer du alltid att få kompletterande information om hur dina uppgifter kommer att hanteras.

Feedbackdata


Vi kan komma att be om feedback om din Lumea-upplevelse. I vissa fall ber vi om ditt godkännande att publicera ditt namn och din feedback i appen för att hjälpa andra användare. Om inget annat anges ber vid dig att inte lämna ut några känsliga personuppgifter till oss, som personnummer, information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller andra trosuppfattningar, hälsa, sexliv eller sexuell läggning, biometriska eller genetiska kännetecken, straffregister eller fackföreningsmedlemskap. Du kan alltid begära att vi tar bort din feedback när som helst.

Kundsupportdata


Du kan förse oss med information om din användning av våra tjänster, inklusive din interaktion med Philips, och hur vi kan kontakta dig för att ge dig kundsupport. Vi driver och tillhandahåller våra tjänster, vilket även innefattar att tillhandahålla kundsupport och förbättra, fixa och anpassa våra tjänster. Vi använder även din information för att svara dig när du kontaktar oss.

Kombinerade data


Vi kan kombinera dina personuppgifter, inklusive kontouppgifter, andra uppgifter som tillhandahålls av dig, enhetsdata, cookies, platsinformation, information som samlas in under din interaktion och användning av Philips digitala kanaler som sociala medier, webbplatser, e-postmeddelanden, appar och anslutna produkter, IP-adress, cookies, enhetsinformation, kommunikation du klickar eller trycker på, platsinformation och webbplatser som du besöker. I enlighet med dina val kan vi analysera dina kombinerade data för att tillhandahålla dig med tjänsterna, såsom att ge dig statistik om dina hårborttagningsbehandlingar och leverera anpassat innehåll, meddelanden och tips i enlighet med det här meddelandet. Vi kan även använda dessa data för att förbättra appens och tjänsternas innehåll, funktionalitet och användbarhet samt för att utveckla nya produkter och tjänster inom skönhet.

Betygs- och recensionsdata


Om du skriver en recension eller betygsätter appen i appbutikerna kan vi komma att behandla sådan information för att svara på dina kommentarer och frågor, förstå hur det känns när du använder appen, bli bekant med din allmänna uppfattning om appen och vårt varumärke och använda den här informationen för att förbättra appen. Vi kan endast se ditt appbutiksanvändarnamn, dina betyg och kommentarer samt annan information som du bestämmer dig för att dela med oss eller göra offentligt tillgänglig. Såvida inte du kräver att vi gör det länkar vi inte den här informationen till dina kontoinloggningsuppgifter eller annan information vi har från dig. Om du behöver kundsupport kan vi komma att använda din information för att följa upp ditt ärende och vägleda dig genom vår kundsupportprocess i enlighet med det här meddelandet.

Godkännanden


Appen kan begära behörighet att få åtkomst till den mobila enhetens lagringsmöjligheter, sensorer eller andra funktioner. Vi kräver åtkomst där det är strikt nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna enligt vad som anges nedan.


 • Kamera eller fotogalleri. Om du laddar upp bilder till appen för att använda våra tjänster kommer appen att kräva ditt godkännande. Appen kommer även att be om behörighet när den låter dig skanna enhetens streckkod för att få åtkomst till produktens information. Vi lagrar inte några streckkodsdata.
 • Samtal. Om du bestämmer dig för att ringa Philips kundtjänst via appen ber appen om behörighet att få åtkomst till samtalsfunktionen på den mobila enheten.
 • Filer. Appen kräver åtkomst till den mobila enhetens filer för att lagra språkkonfigurationerna och andra filer som appen använder för att fungera (till exempel manualer, grafik, mediefiler och andra stora programresurser). Om du tar bort appen tas filerna bort från den mobila enheten.
 • Mikrofon eller ljudinspelning. Du kan använda vissa appfunktioner eller delta i forskningsprojekt som låter appen räkna antal blinkningar på enheten baserat på de ljud den avger när den blinkar. I så fall kräver appen ditt godkännande för att få åtkomst till enhetens mikrofon eller inspelningsmöjligheter. Såvida inte vi får ditt uttryckliga godkännande kommer vi inte att lagra eller öppna någon ljudinspelning. Informationen behandlas och förblir kvar på den mobila enheten.
 • Wi-Fi. Appen kräver Wi-Fi-anslutning för att ansluta till internet.   Du kan när som helst blockera Wi-Fi-anslutningen via inställningarna på din mobila enhet.
   

I vissa fall kan ditt operativsystem begära behörigheter som din mobila enhet behöver av tekniska skäl, men som inte kontrolleras eller används av Philips. Vi kommer inte att samla in någon information kopplad till sådana behörigheter såvida inte det krävs för att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med det här meddelandet.


Du kan blockera eller återkalla de här behörigheterna när som helst under operativsystemets inställningar.

más informaciónLeer menos

Utlämnande av dina personliga uppgifter till andra

 

Philips kan lämna ut dina personuppgifter till utomstående tjänsteleverantörer, affärspartners eller annan tredje part i enlighet med den här sekretesspolicyn eller tillämpliga lagar.

Dotterbolag 

Vi kan komma att dela dina uppgifter med andra Philips-enheter som utgör en del av Philips-gruppen. Vissa Philips-enheter kan exempelvis hjälpa oss att hantera appinfrastrukturen eller hantera dina frågor. Endast personer som behöver ha åtkomst för att genomföra sina jobb kommer att behandla dina uppgifter.

 

Tjänsteleverantörer

Vi samarbetar även med externa tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra vår app. Vi kan dela dina personuppgifter med följande tjänsteleverantörer:

 • IT-, undersöknings- och molntjänstleverantörer. De här tjänsteleverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster eller liknande teknik som krävs för att kunna köra appen eller tillhandahålla tjänsterna.
 • Analysleverantörer. De här tjänsteleverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster eller liknande teknik som krävs för att göra analyser och tillhandahålla tjänsterna.


Philips kräver att deras tjänsteleverantörer tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter som liknar den nivå vi själva tillhandahåller. Vi kräver att våra leverantörer behandlar dina personuppgifter helt i enlighet med våra anvisningar och endast för de specifika syften som nämns ovan, att de har tillgång till den minsta mängden data de behöver för att leverera en viss tjänst och att de skyddar dina personuppgifter.
 

Annan tredje part

Philips kan även samarbeta med tredje part som behandlar din information eller dina personuppgifter för egna syften. Läs deras sekretesspolicyer noggrant där de informerar om sina sekretessregler, inklusive vilken typ av personuppgifter de samlar in och hur de använder, bearbetar och skyddar dem.
 

Om Philips delar information eller personuppgifter med tredje part som använder dina personuppgifter för egna syften kommer Philips se till att du informeras om det eller se till att få ditt godkännande i enlighet med tillämpliga lagar innan vi delar dina personuppgifter.
 

Philips säljer ibland en verksamhet eller en del av en verksamhet till ett annat företag. En sådan ägandeöverlåtelse kan omfatta överföringen av dina personuppgifter, som direkt berörs av den verksamheten, till det köpande företaget. Alla våra rättigheter och skyldigheter enligt vår sekretesspolicy kan fritt överföras av Philips till något av våra dotterbolag, i samband med sammanslagning, förvärv, ombildning eller försäljning av tillgångar, eller genom tillämpning av lagar eller något annat, och vi kan komma att överföra dina personuppgifter till något av våra dotterbolag, efterträdare eller nya ägare.
 

När så krävs enligt lag, eller för att skydda våra rättigheter, kan vi dela dina uppgifter med offentliga myndigheter.

más informaciónLeer menos

Överföring mellan länder

 

Dina personuppgifter kan lagras och behandlas i valfritt land där vi har anläggningar eller där vi använder oss av tjänsteleverantörer. Genom att använda tjänsterna godkänner du överföringen (om sådan förekommer) av information till länder utanför ditt hemland, vilka kan ha dataskyddsregler som skiljer sig från reglerna i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i de andra länderna ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter.


Om du befinner dig i EES kan dina personuppgifter överföras till våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer i länder utanför EES som Europeiska kommissionen bedömer har en tillräcklig nivå av dataskydd enligt EES-standard (en fullständig lista över länderna finns här).


För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses ha tillräckligt dataskydd, som USA, har vi infört lämpliga åtgärder, till exempel våra Bindande företagsregler för kund, leverantör och affärspartner och standardavtalsklausuler och/eller standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att följa länken ovan eller genom att kontakta oss här.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?


Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs eller är tillåtet med tanke på de syften uppgifterna samlats in för. De kriterier vi använder för att fastställa lagringstider är (i) hur länge du använder appen och tjänsterna; (ii) om det finns lagliga skyldigheter som vi är bundna att följa eller (iii) om lagringen är lämplig med tanke på vårt rättsliga läge (t.ex. med hänsyn till gällande lagar om tidsfrister, rättstvister och tillsynsutredningar).

Dina valmöjligheter och rättigheter


Om du vill skicka en förfrågan om att få åtkomst till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot behandlingen av personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss, eller om du vill skicka en förfrågan om att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra dem till annat företag (i den mån du har rätt till flyttbara uppgifter enligt gällande lag) kan du kontakta oss här. Vi svarar på din förfrågan i enlighet med gällande lagstiftning.


I din förfrågan bör du klargöra vilka personuppgifter du vill få tillgång till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot användningen av. För att skydda dig behandlar vi bara förfrågningar gällande de personuppgifter som är förknippade med ditt konto, din e-postadress eller annan kontoinformation som du använder för att skicka din förfrågan och vi kan behöva bekräfta din identitet innan din begäran behandlas. Vi försöker uppfylla din förfrågan så snart som det rimligen är möjligt.


Där vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla våra tjänster baserat på våra villkor kanske vi inte kan tillhandahålla tjänsterna om vi inte behandlar dina uppgifter. Där vi förlitar oss på vårt berättigade intresse säkerställer vi att behandlingen inte gör intrång i dina integritetsrättigheter och -intressen. Där vi förlitar oss på samtycke kan du när som helst återkalla det, utan att det påverkar hur behandlingen hanterades innan återkallandet.


Om du utnyttjar (vissa av) dina valmöjligheter och rättigheter kan du kanske inte använda våra tjänster längre, i sin helhet eller delvis.

Vi skyddar dina personliga uppgifter

 

Vi tar vår skyldighet att skydda de uppgifter du anförtror Philips mot oavsiktlig eller obehörig ändring, förlust, missbruk, spridning eller åtkomst på allvar. Philips tillämpar flera olika säkerhetstekniker samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vi använder oss därför av bland annat åtkomstkontroller, brandväggar och säkra protokoll.

Särskild information till föräldrar

 

Även om tjänsterna inte är avsedda för barn har Philips som policy, i enlighet med gällande lag, att följa lagen vad gäller samtycke från förälder eller förmyndare innan vi samlar in, använder eller avslöjar barns personuppgifter. Vi strävar efter att skydda barnens behov av integritet och vi uppmuntrar starkt att föräldrar och vårdnadshavare tar en aktiv del i sina barns aktiviteter och intressen online.


Om du som förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att ditt barn har försett oss med sina personuppgifter utan ditt medgivande kan du kontakta oss här. Om vi upptäcker att ett barn har gett oss personuppgifter kommer vi att ta bort hens uppgifter från våra filer.

Förändringar i sekretesspolicyn


Våra tjänster kan ändras emellanåt utan föregående meddelande. Av den anledningen förbehåller vi oss rätten att ändra eller uppdatera den här sekretesspolicyn från gång till gång. När vi uppdaterar den här sekretesspolicyn uppdaterar vi även datumet högst upp i sekretesspolicyn. Vi uppmanar dig att regelbundet granska den senaste versionen av sekretesspolicyn.


Den nya sekretesspolicyn träder i kraft så snart den har publicerats. Om du inte godkänner den reviderade versionen bör du ändra dina inställningar eller överväga att sluta använda våra tjänster. Om du fortsätter att använda våra tjänster efter att ändringarna har trätt i kraft erkänner du att du har fått information om uppdateringarna av sekretessmeddelandet.

Kontakta oss


Om du har frågor om den här sekretesspolicyn eller om hur Philips använder dina personuppgifter kan du kontakta oss (inklusive vår dataskyddsansvarige 0eller representant) här. Du har också rätt att framföra ett klagomål hos en tillsynsmyndighet som har befogenheter i ditt land eller din region.


Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Nederländerna

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.