Sverige

Sekretesspolicy för NutriU

 

Sekretesspolicyn uppdaterades senast den 12 december 2018.

NutriU (”app”) tillhandahåller personligt anpassade näringstjänster, skapar en gemenskap där medlemmar kan dela matlagningsrelaterat innehåll och ger dig möjlighet att följa andra medlemmar med liknande intressen runtom i världen (”tjänster”). Appen använder personuppgifter som samlas in eller behandlas via appen, bl.a. personuppgifter som behandlas av en köksmaskin från Philips som du parar ihop med appen (till exempel en Philips-mixer) (”enhet”).

Syftet med den här sekretesspolicyn är att hjälpa dig att förstå de sekretessregler som gäller för användandet av våra tjänster, bl.a. vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem samt dina individuella rättigheter. Den här sekretesspolicyn gäller personuppgifter som samlas in eller behandlas av enheten eller appen och som regleras av eller kontrolleras av Philips Consumer Lifestyle B.V. eller något av dess dotterbolag ("Philips", "vår", "vi" eller "oss").
 

Läs även vårt cookie-meddelande och våra användningsvillkor, som beskriver de villkor som gäller för användandet av våra tjänster.

Vilka personuppgifter samlas in och för vilka syften?

Vi tar emot och samlar in personuppgifter, som beskrivs i detalj nedan, när vi tillhandahåller våra tjänster, t.ex. när du använder dig av, hämtar och installerar appen.

Känsliga personuppgifter

Vi kan samla in fenotypiska uppgifter, t.ex. din vikt och längd, samt din fysiska aktivitetsnivå för att tillhandahålla dig med personligt anpassade näringstjänster, bl.a. rådgivning och tips. Innan vi samlar in några känsliga uppgifter informerar vi dig och ber om ditt uttryckliga godkännande i enlighet med artikel 9.2.a i förordning (EU) 2016/679.
 

Förutom det som anges ovan ber vi dig att inte skicka eller lämna ut några känsliga personuppgifter (t.ex. personnummer, information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller andra trosuppfattningar, hälsa, sexliv eller sexuell läggning, biometriska eller genetiska kännetecken, straffregister eller fackföreningsmedlemskap) till oss i eller via appen eller på annat sätt.

account data

Kontodata

Vi samlar in dina personuppgifter när du skapar ett konto. Du kan logga in i appen med ett MyPhilips-konto eller via din profil i sociala medier.

 

Om du väljer att logga in via sociala medier samlar vi bl.a. in din grundläggande offentliga profil (t.ex. fullständigt/kort namn, profilbild, identifierare, kön, profil-URL, födelsedag, hemsida och plats) samt din e-postadress. I det här fallet kan din sociala medier-leverantör komma att samla in information om det faktum att du använder appen och loggar in med ditt konto på sociala medier. Läs igenom sociala medier-leverantörens Privacy Notice (t.ex. Facebook, Google+) för att ta reda på mer om deras sekretessregler, inklusive vilken typ av personuppgifter de samlar in, och hur de använder, bearbetar och skyddar dem.

De personuppgifter som samlas in används för att skapa och hantera ditt konto. Du kan använda ditt konto för att logga in i appen på ett säkert sätt. Om du skapar ett MyPhilips-konto för att logga in i appen, skickar vi ett välkomstmeddelande via e-post för att verifiera ditt användarnamn och lösenord, för att kommunicera med dig när du har frågor, för att skicka enbart tjänsterelaterade meddelanden till dig eller för att skicka direktmarknadsföring om du har registrerat dig för det. Du kan även använda ditt MyPhilips-konto för att beställa en produkt eller tjänst från Philips, delta i en reklamkampanj eller ett spel, delta i en aktivitet i sociala medier i samband med en Philips-kampanj (till exempel genom att klicka på ”gilla” eller ”dela”) och delta i produkttester eller enkäter.

Eftersom vi använder dina kontodata för att tillhandahålla tjänsterna anser vi att denna behandling är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.

Visa flerVisa färre

Enhetsdata

När du väljer att para ihop appen med din enhet samlar vi in enhetsspecifik information när du får tillgång till eller använder enheten, t.ex. det unika användarenhetsnumret och sessions- och användningsdata, vilket är information om din användning av enheten. Enheten sparar även recept och ingredienser och strömmar dem till appen. De data som samlas in används för att förse dig med personligt anpassade näringstjänster, t.ex. rådgivning och tips.
 

Eftersom enhetens/enheternas data endast behandlas när du väljer att para ihop din(a) enhet(er) med appen för tjänsternas ändamål anser vi att denna behandling är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.

Data filled in by you

Andra tillhandahållna uppgifter

Uppgifterna inkluderar en profil som består av ditt namn/smeknamn, en kort beskrivning av dig själv, ditt hemland, det innehåll du skapat och sparat som favoriter och vilka andra profiler du följer. Dessutom innehåller uppgifterna dina personliga inställningar, den typ av matlagning du föredrar, enhetssystem och vilka enheter du äger.

 

  • De insamlade uppgifterna används för du ska kunna ta del av en gemenskap som delar matlagningsrelaterat innehåll och följa andra medlemmar med liknande intressen. Dina personliga inställningar i kombination med dina aktiviteter i den sociala gemenskapen används för att ge dig en personlig upplevelse i appen genom att visa dig det innehåll som är mest relevant för dig. Vi gör det genom att analysera insamlad information och använda specifika rekommendations- och filtreringsalgoritmer.

  • I vissa länder inkluderar tjänsterna gemenskapsfunktionen där du kan se recept från andra medlemmar i ditt land samt dela med dig av dina egna recept. Som en del av gemenskapsfunktionen (i) ser du enkelt de livsmedel du föredrar och din Airfryer-modell; och (ii) andra användare kan eventuellt se ditt användarnamn, ditt land, ditt foto, dina kontakter i appen och de recept du lagrar i appen. Appen meddelar dig när gemenskapsfunktionen har aktiverats i ditt land.

Eftersom vi använder dina andra tillhandahållna uppgifter för att tillhandahålla tjänsterna anser vi att denna behandling är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.

Visa flerVisa färre
Cookies

Cookies

Vi använder cookies, taggar och liknande teknik ("cookies") för att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå och anpassa våra tjänster. Cookies gör det möjligt för oss att identifiera din mobilenhet och samla in dina personuppgifter, bl.a. ditt unika användarenhetsnummer, din mobilenhets IP-adress, vilken typ av mobil webbläsare eller operativsystem du använder, sessions- och användningsdata och tjänsterelaterad prestandainformation, som är information om din användning av appen.

 

Innan vi använder cookies kommer vi att be om ditt medgivande. Om du vill ha ytterligare information om användning av cookies i den här appen kan du läsa vårt cookie-meddelande, som du hittar i appens sekretessinställningar.

Visa flerVisa färre

Kundtjänst

När du behöver kundsupport kan du förse oss med information om din användning av våra tjänster, t.ex. din interaktion med Philips, och hur vi kan kontakta dig för att ge dig den support du behöver. Vi driver och tillhandahåller våra tjänster, vilket även innefattar att tillhandahålla kundsupport och förbättra, fixa och anpassa våra tjänster. Vi använder även din information för att svara dig när du kontaktar oss.
 

Vi betraktar behandlingen av dina kundsupportdata som nödvändig för fullgörande av ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.

Combined data

Kombinerade data

Vi kombinerar dina personuppgifter, t.ex. kontouppgifter, andra tillhandahållna uppgifter, enhetsdata, cookies, med information som samlas in under din interaktion och användning av Philips digitala kanaler som sociala medier, webbplatser, e-postmeddelanden, appar och anslutna produkter, IP-adress, cookies, enhetsinformation, kommunikation du klickar eller trycker på, platsinformation och webbplatser som du besöker.

 

De kombinerade uppgifterna analyseras och används för att förse dig med anpassade tjänster, t.ex. personligt anpassade näringstjänster. Du kan delta i en gemenskap som delar matlagningsrelaterat innehåll och följa andra medlemmar med liknande intressen. Det hjälper oss även att förbättra innehållet, funktionaliteten och användbarheten i appen, enheten/enheterna och tjänsterna samt att utveckla nya produkter och tjänster.
 

Om du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer som kan vara relevanta för dig utifrån dina preferenser och ditt beteende online, kan vi skicka dig marknadsföringsmeddelanden och erbjudanden via e-post, telefon och andra digitala kanaler, som mobilappar och sociala medier. För att kunna anpassa kommunikationen efter dina preferenser och ditt beteende och ge dig en mer relevant och personanpassad upplevelse analyserar och sammanställer vi dina personuppgifter. Du kan avanmäla dig och sluta prenumerera på sådana meddelanden när som helst.
 

Vi anser att behandlingen av dina kombinerade data är baserade på Philips legitima intresse och lagenlig enligt artikel 6.1. (f) i förordning (EU) 2016/679.

Visa flerVisa färre

Godkännanden

När appen behöver behörighet till din mobila enhets sensorer (t.ex. kamera, wifi, geolokalisering eller Bluetooth) eller andra data (t.ex. foton, kalender eller kontakter) för tjänsternas ändamål kommer vi att be om ditt medgivande.
 

  • Vi använder endast sådan information när det behövs för att kunna tillhandahålla tjänsterna och endast efter att du har gett ditt medgivande. Detta kan till exempel vara fallet när du parar ihop din(a) enhet(er) med appen via Bluetooth.

  • Ibland är godkännandet ett tekniskt krav i din mobilenhets operativsystem. I sådana fall kan appen be om ditt godkännande för att få tillgång till sådana sensorer eller data, men vi samlar inte in sådana uppgifter om det inte är så att det krävs för att kunna tillhandahålla tjänsterna och endast efter att du gett ditt godkännande.
Third parties
Vem delas personuppgifterna med?


Philips kan lämna ut dina personuppgifter till utomstående tjänsteleverantörer, affärspartners eller annan tredje part i enlighet med den här sekretesspolicyn eller tillämpliga lagar.


Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

NutriU service service Providers

These providers deliver specific services for NutriU service such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

NutriU service service Providers

These providers deliver specific services for NutriU service such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

NutriU service service Providers

These providers deliver specific services for NutriU service such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

NutriU service service Providers

These providers deliver specific services for NutriU service such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

NutriU service service Providers

These providers deliver specific services for NutriU service such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

NutriU service service Providers

These providers deliver specific services for NutriU service such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

NutriU service service Providers

These providers deliver specific services for NutriU service such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

NutriU service service Providers

These providers deliver specific services for NutriU service such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Visa flerVisa färre

Tjänsteleverantörer
Vi samarbetar med utomstående tjänsteleverantörer från som hjälper oss att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster.

 

Vi kan dela dina personuppgifter med följande tjänsteleverantörer:

IT- och molntjänstleverantörer

De här tjänsteleverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster eller liknande teknik som krävs för att kunna köra appen eller tillhandahålla tjänsterna.

Philips kräver att deras tjänsteleverantörer tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter som liknar den nivå vi själva tillhandahåller. Vi kräver att våra leverantörer behandlar dina personuppgifter helt i enlighet med våra anvisningar och endast för de specifika syften som nämns ovan, att de har tillgång till den minsta mängden data de behöver för att leverera en viss tjänst och att de skyddar dina personuppgifter.

Annan tredje part

Philips kan även samarbeta med tredje part som behandlar dina personuppgifter för egna syften. Om Philips delar personuppgifter med tredje part som använder dina personuppgifter för egna syften kommer Philips se till att du informeras om det eller se till att få ditt godkännande i enlighet med tillämpliga lagar innan vi delar dina personuppgifter. I det här fallet ska du läsa deras sekretesspolicyer noggrant där de informerar om sina sekretessregler, bl.a. vilken typ av personuppgifter de samlar in och hur de använder, bearbetar och skyddar dem.

 

Philips säljer ibland en verksamhet eller en del av en verksamhet till ett annat företag. En sådan ägandeöverlåtelse kan omfatta överföringen av dina personuppgifter, som direkt berörs av den verksamheten, till det köpande företaget. Alla våra rättigheter och skyldigheter enligt vår sekretesspolicy kan fritt överföras av Philips till något av våra dotterbolag, i samband med sammanslagning, förvärv, ombildning eller försäljning av tillgångar, eller genom tillämpning av lagar eller något annat, och vi kan komma att överföra dina personuppgifter till något av våra dotterbolag, efterträdare eller nya ägare.

Visa flerVisa färre

Överföring mellan länder

Dina personuppgifter kan lagras och bearbetas i ett land där vi har anläggningar eller där vi har tjänsteleverantörer. Genom att använda tjänsterna bekräftar du (en eventuell) överföring av information till länder utanför ditt hemland, som kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från dem i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i de andra länderna ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter.


Om du befinner dig i EES kan dina personuppgifter överföras till våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer i länder utanför EES som Europeiska kommissionen bedömer har en tillräcklig nivå av dataskydd enligt EES-standard (en fullständig lista över länderna finns här. För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses ha tillräckligt dataskydd, som USA, har vi infört lämpliga åtgärder, till exempel våra Bindande företagsregler för kund, leverantör och affärspartner och standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att följa länken ovan eller genom att kontakta privacy@philips.com.

Visa flerVisa färre

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs eller är tillåtet med tanke på de syften uppgifterna samlats in för. De kriterier vi använder för att fastställa lagringstider är: (i) hur länge du använder appen och tjänsterna; (ii) om det finns lagliga skyldigheter som vi är bundna att följa eller (iii) om lagringen är lämplig med tanke på vårt rättsliga läge (t.ex. med hänsyn till gällande lagar om tidsfrister, rättstvister och tillsynsutredningar).

Choices and rights

Dina valmöjligheter och rättigheter

Om du vill skicka en förfrågan om att få åtkomst till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot behandlingen av personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss, eller om du vill skicka en förfrågan om att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra dem till annat företag (i den mån du har rätt till flyttbara uppgifter enligt gällande lag) kan du kontakta oss på privacy@philips.com. Vi svarar på din förfrågan i enlighet med gällande lagstiftning.

 

I din förfrågan bör du klargöra vilka personuppgifter du vill få tillgång till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot användningen av. För att skydda dig behandlar vi bara förfrågningar gällande de personuppgifter som är förknippade med ditt konto, din e-postadress eller annan kontoinformation som du använder för att skicka din förfrågan och vi kan behöva bekräfta din identitet innan din begäran behandlas. Vi försöker uppfylla din förfrågan så snart som det rimligen är möjligt.
 

I de fall där vi behöver ha medgivande för att samla in eller behandla dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka ditt medgivande utan att det påverkar hur behandlingen som baserades på ett medgivande hanterades innan du drog tillbaka medgivandet.
 

Observera att om du använder (vissa av) dina valmöjligheter och rättigheter kan du kanske inte längre använda våra tjänster längre, i sin helhet eller delvis.

Visa flerVisa färre
We protect your personal data
Vi skyddar dina personliga uppgifter

Vi tar vår skyldighet att skydda de uppgifter du anförtror Philips mot oavsiktlig eller obehörig ändring, förlust, missbruk, spridning eller åtkomst på allvar. Philips tillämpar flera olika säkerhetstekniker samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vi använder oss därför av bland annat åtkomstkontroller, brandväggar och säkra protokoll.

Visa flerVisa färre
Special information for parents
Särskild information till föräldrar

Även om tjänsterna inte är avsedda för barn, i enlighet med gällande lag, har Philips som policy att följa lagen vad gäller samtycke från förälder eller förmyndare innan vi samlar in, använder eller avslöjar barns personuppgifter. Vi strävar efter att skydda barnens behov av integritet och vi uppmuntrar starkt att föräldrar och vårdnadshavare tar en aktiv del i sina barns aktiviteter och intressen online.
 

Om du som förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att ditt barn har försett oss med sina personuppgifter kan du utan deras medgivande kontakta oss på privacy@philips.com. Om vi upptäcker att ett barn har gett oss personuppgifter kommer vi att ta bort hans/hennes uppgifter från våra filer.

Visa flerVisa färre
Changes to the privacy notice
Lokal specifik information: Dina sekretessrättigheter i Kalifornien (endast USA)

California Civil Code Section 1798.83 möjliggör att våra kunder som bor i Kalifornien får begära och från oss en gång om året få kostnadsfri information om personuppgifter (i förekommande fall) som vi har lämnat ut till tredje part i marknadsföringssyfte under föregående kalenderår. Om så är tillämpligt ska den här informationen innehålla en förteckning över kategorier av personuppgifter som lämnades ut samt namn och adress gällande varje tredje part som vi lämnade ut information till under närmast föregående kalenderår. Om du är bosatt i Kalifornien och vill lämna in en sådan begäran kan du gå till vår sekretesswebbplats: https://www.philips.se/c-e/questions-and-feedback.html.

Visa flerVisa färre

 

  • De insamlade uppgifterna används för du ska kunna ta del av en gemenskap som delar matlagningsrelaterat innehåll och följa andra medlemmar med liknande intressen. Dina personliga inställningar i kombination med dina aktiviteter i den sociala gemenskapen används för att ge dig en personlig upplevelse i appen genom att visa dig det innehåll som är mest relevant för dig. Vi gör det genom att analysera insamlad information och använda specifika rekommendations- och filtreringsalgoritmer.

  • I vissa länder inkluderar tjänsterna gemenskapsfunktionen där du kan se recept från andra medlemmar i ditt land samt dela med dig av dina egna recept. Som en del av gemenskapsfunktionen (i) ser du enkelt de livsmedel du föredrar och din Airfryer-modell; och (ii) andra användare kan eventuellt se ditt användarnamn, ditt land, ditt foto, dina kontakter i appen och de recept du lagrar i appen. Appen meddelar dig när gemenskapsfunktionen har aktiverats i ditt land.

Eftersom vi använder dina andra tillhandahållna uppgifter för att tillhandahålla tjänsterna anser vi att denna behandling är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.

Visa flerVisa färre
Changes to the privacy notice
Förändringar i det här sekretessmeddelandet

Våra tjänster kan ändras emellanåt utan föregående meddelande. Av den anledningen förbehåller vi oss rätten att ändra eller uppdatera den här sekretesspolicyn från gång till gång. När vi uppdaterar den här sekretesspolicyn uppdaterar vi även datumet högst upp i sekretesspolicyn.
 

Vi uppmanar dig att regelbundet granska den senaste versionen av sekretesspolicyn.
 

Den nya sekretesspolicyn träder i kraft så snart den har publicerats. Om du inte godkänner den reviderade versionen bör du ändra dina inställningar eller överväga att sluta använda våra tjänster. Om du fortsätter att använda våra tjänster efter att ändringarna har trätt i kraft erkänner du att du har fått information om och godkänner den reviderade versionen av sekretesspolicyn.

Visa flerVisa färre
Contact

Kontakta oss

Om du har frågor om den här sekretesspolicyn eller om hur Philips använder dina personuppgifter kan du kontakta vår Data Protection Officer på privacy@philips.com. Alternativt kan du ha rätt att framföra ett klagomål hos en tillsynsmyndighet som har befogenheter i ditt land eller din region.
 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Nederländerna