Sverige

Sekretessmeddelande
för NutriU

 

Detta
sekretessmeddelande uppdaterades senast den 19 augusti 2020.

Philips NutriU (nedan kallad ”Appen”) tillhandahåller en personligt anpassad nutritionstjänst för dig, skapar en community där du kan dela matlagningsrelaterat innehåll och gör det möjligt för dig att följa andra communitymedlemmar med liknande intressen runt om i världen (nedan kallad ”Tjänsterna”). Appen använder personuppgifter som samlas in eller behandlas via Appen, inklusive personuppgifter som behandlas av den köksmaskin från Philips som du väljer att para med Appen (t.ex. en blender från Philips) (nedan kallad ”Enheten”).

Syftet med detta sekretessmeddelande är att redogöra för de rutiner vi använder för att skydda din integritet när du använder våra Tjänster, bland annat vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem, samt dina individuella rättigheter. Detta sekretessmeddelande gäller personuppgifter som samlats in eller behandlats av Appen, som kontrolleras av eller står under kontroll av Philips Consumer Lifestyle B.V. eller något av dess dotterbolag (nedan kallade ”Philips”, ”vår”, ”vårt”, ”våra”, ”vi”, eller ”oss”).

 

Läs även våra användarvillkor, som beskriver villkoren som gäller för din användning av våra Tjänster.

Vilka personuppgifter samlas in och för vilka ändamål

Vi mottar eller samlar in personuppgifter på det sätt som beskrivs ingående nedan vid tillhandahållandet av våra Tjänster, inklusive när du öppnar, laddar och installerar Appen.  Vi kopplar dina personuppgifter till unika identifierare.

Känsliga personuppgifter

När du samtycker till insamling av fenotypdata behandlar vi din vikt, längd, fysiska aktivitetsnivå och andra data för att kunna erbjuda dig personligt anpassade nutritionstjänster, bland annat råd och tips via pushmeddelanden och/eller meddelanden i Appen. Innan vi samlar in känsliga uppgifter informerar vi dig och ber om ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 9.2 a i förordning (EU) 2016/679.

 

Förutom det som anges ovan ber vi dig att inte skicka några känsliga personuppgifter (t.ex personnummer, information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös tillhörighet, filosofi eller annan trosuppfattning, hälsa, sexliv eller sexuell läggning, biometriska data eller genetiska egenskaper, kriminell bakgrund eller medlemskap i fackförbund) till oss, på eller genom Appen, eller med några andra medel.

account data

Kontouppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter när du skapar ett konto. Du kan logga in i Appen med MyPhilips-konto eller med din profil på sociala medier, bland annat ditt Apple-konto.

 

 • De personuppgifter som vi samlar in kan bland annat vara ditt namn, din e-postadress, språk och lösenord.  Vi behandlar även information om din användning av Appen, bland annat din session, inloggning och autentiseringsinformation, som vi använder för att hantera ditt konto.
 • Om du loggar in via sociala medier kan de personuppgifter vi samlar in innefatta din grundläggande offentliga profil (t.ex. fullständigt/förkortat namn, profilfoto, identifierare, kön, profil URL, födelsedag, hemsida och plats) och din e-post, som vi använder för autentiseringsändamål. I detta fall får din leverantör av sociala medier samla in information om att du använder Appen och loggar in med ditt konto på sociala medier. Läs sekretessmeddelandet från din leverantör av sociala medier (t.ex, Facebook, Google, Apple) för information om deras sekretessrutiner, inklusive vilken typ av uppgifter de samlar in och hur de använder, behandlar och skyddar uppgifterna.
 • Vi använder dina kontouppgifter för att skapa och hantera ditt konto och tillhandahålla personligt anpassade tjänster. Du kan använda ditt konto för att säker inloggning till Appen. Om du skapar ett MyPhilips-konto för att logga in på Appen kommer vi att skicka dig ett välkomstmejl för att bekräfta ditt användarnamn och lösenord, kommunicera med dig i samband med dina frågor, skicka dig rent tjänsterelaterade meddelanden eller styra marknadsföringskommunikation ifall du har samtyckt till detta. Du kan också använda ditt MyPhilips-konto för att beställa en produkt eller tjänst från Philips, delta i en kampanj eller ett spel, delta i aktiviteter på sociala medier i samband med en Philips-kampanj(t.ex. att klicka på ”gilla” eller ”dela” och delta i produkttester eller enkäter.

 

Eftersom vi använder dina kontouppgifter för att tillhandahålla tjänsterna anser vi denna behandling nödvändig för verkställandet av ett kontrakt som du är part till och som är lagligt enligt artikel 6.1 b i förordning (EU) 2016/679.Eftersom vi använder dina kontodata för att tillhandahålla tjänsterna anser vi att denna behandling är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.

Visa flerVisa färre

Enhetsdata

När du väljer att para Appen med din Enhet samlar vi in enhetsspecifik information när du öppnar eller använder Enheten, bland annat det unika enhetsnumret och sessions- och användningsdata, vilket är information om din användning av enheten. Enheten registrerar dessutom recept och ingredienser och strömmar dem till Appen. Insamlade data används för att tillhandahålla personligt anpassade nutritionstjänster till dig, inklusive råd och tips via meddelanden i Appen och/eller pushmeddelanden.

 

Eftersom din Enhets eller dina Enheters data endast behandlas när du väljer att para din Enhet/dina Enheter med Appen för att använda Tjänsterna anser vi att denna behandling krävs för verkställande av det kontrakt som du är part till och som är lagligt enligt artikel 6.1 b i förordning (EU) nr 2016/679.

Data filled in by you

Övriga uppgifter som tillhandahålls

När du använder Appen kan du skapa en profil som består av ditt smeknamn, en kort beskrivning av dig själv, ditt hemland, ditt genererade innehåll, ditt föredragna innehåll och andra profiler du följer.  Vi behandlar dessa data tillsammans med dina privata inställningar inklusive dina preferenser när det gäller kök, enhetssystem, enheter du äger och information vi observerar när du använder våra Tjänster.

 

 • Vi använder dessa personuppgifter för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster och göra dig till en del av en community som delar matlagningsrelaterat innehåll, där du kan följa andra communitymedlemmar med liknande intressen. Vi använder dina privata inställningar i kombination med din aktivitet i communityn för att förse dig med personligt anpassade upplevelser i Appen genom att presentera det innehåll som är mest relevant för dig samt skicka dig pushmeddelanden och/eller meddelanden i Appen. Vi gör detta genom att analysera insamlade data och använda specifika rekommendationer och filtreringsalgoritmer.

 

 • I vissa länder inkluderar Tjänsterna communityfunktioner som kan användas för att visa recept från andra medlemmar i samma land, dela egna recept och posta kommentarer. Som en del av communityfunktionerna kan du (i) enkelt visa de livsmedel du föredrar och din enhets eller dina enheters modell (t.ex. Air Fryer-modell) och (ii) kan andra användare se ditt användarnamn, land och foto, dina kontakter i Appen och recepten du lagrar i Appen. Appen meddelar dig när communityfunktionerna aktiveras i ditt land.

 

Eftersom vi använder andra tillhandahållna uppgifter för att tillhandahålla tjänsterna anser vi denna behandling nödvändig för verkställandet av ett kontrakt som du är part till och som är lagligt enligt artikel 6.1 b i förordning (EU) 2016/679.

Visa flerVisa färre
Cookies

Cookies och analysverktyg

Vi använder cookies, taggar eller liknande teknologier (nedan kallade ”Cookies”) för att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå och anpassa våra Tjänster. Cookies gör det möjligt för oss att känna igen din enhet och samla in information och personuppgifter, inklusive det unika numret på din enhet, dess IP-adress, vilken typ av webbläsare eller operativsystem du använder, sessions- och användningsdata eller tjänsterelaterad prestandainformation som är information om din användning av Appen.  Vi visar dig även landsspecifikt innehåll (inklusive information på ditt språk) baserat på IP-adressen för din mobila enhet och SIM-kortsinformationen. 

 

När du samtycker till att dela dina App-data för att bidra till att förbättra Appen och tar emot personligt anpassade tjänster samlar vi in och behandlar dina App-användningsdata enligt beskrivningen nedan.  För att göra detta använder vi flera tjänsteleverantörer som behandlar dina App-data för vår räkning och enligt våra instruktioner.  Våra tjänsteleverantörer använder Cookies för att hjälpa oss samla in information.   

 

 • Adobe Analytics. Appen använder Adobe Analytics, en analystjänst (nedan kallad ”Adobe Analytics”) som tillhandahålls av Adobe Systems Software Ireland Limited (nedan kallade ”Adobe”). Adobe Analytics använder cookies eller liknande teknik, som består av textfiler som placeras i din App, för att underlätta för Appen att analysera generella trafikmönster via Appen. Genom att överföra den information som genereras av cookies om användningen av Appen till Adobe säkerställer Adobe att din IP-adress anonymiseras innan geolokalisering kan användas och ersätts med en generisk IP-adress före lagring. För Philips räkning använder Adobe denna information för att utvärdera din användning av Appen, sammanställa rapporter om App-aktivitet åt Philips och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till App-aktivitet och användning av Appen till Philips. Adobe kopplar inte din IP-adress till några andra data som lagras av Adobe.
 • Apptentive. Denna App använder Apptentive, en feedback- och kommunikationstjänst (nedan kallad ”Apptentive") som tillhandahålls av Apptentive Inc. Apptentive använder en motsvarande teknik som cookies för att hjälpa Appen analysera de generella trafikmönstren och samla in feedback från dig via Appen. För Philips räkning kommer Apptentive att använda information om din enhet (bland annat tillverkare, modell och operativsystem), användningsmönster för Appen och information som du väljer att lämna (bland annat enkätsvar eller feedback) för att tillhandahålla tjänster till Philips som gör det lättare för dem att förstå App-användningen, tillhandahålla support och förbättra sina produkter och tjänster.  Din IP-adress anonymiseras för användning och lagring inom ramen för Apptentives produkter och tjänster.
 • Branch Metrics. Denna App använder Branch Metrics, en tjänst som tillhandahålls av Branch Metrics Inc. (nedan kallade ”Branch”) för att djuplänka användare in i Appen, analysera hur användarna öppnar och använder Appen och utnyttja dessa insikter för att förbättra Appen.  För Philips räkning kommer Branch att behandla information som genererats om din användning av Appen (bland annat mobilplattformen, tidsstämpeln, API-nyckeln (identifierare för applikationen), App-version, enhetsidentifierare, iOS-identifierare för leverantörer, Android Advertiser-ID, IP-adress, enhetens modell, tillverkare och enhets-O/S, start/stopptid för sessionen, mobilnätverkskod och nätverksstatus).  Om du laddade ner Appen genom att klicka på en Philips-annons på någon av våra partners plattformar, såsom Facebook, Apple eller Google och bestämmer dig för att ge ditt samtycke kommer Branch att samla in annonsmätningsdata från din mobila enhet, inklusive unika identifierare och analysdata för annonsen du klickade på och andra App-evenemang (bland annat första installationen, öppnandet och delningen av Appen via Appens särskilda delningsfunktion).  För att bedöma hur effektiva våra reklamkampanjer är och mäta engagemanget delar vi dina annonsmätningsata med plattformen vi använder för att köra annonsen, som sedan använder data för att rapportera hur effektiva våra annonser är.  Genom att samtycka till användningen av Branch samtycker du till att dela dina annonsmätningsdata med plattformen du använde när du klickade på vår annons, exempelvis Facebook, Apple eller Google, vilket innebär att dina data behandlas i enlighet med dess sekretessmeddelande (Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation; Apple:  https://www.apple.com/privacy/; Google: https://policies.google.com/privacy).
 • Google Firebase. Denna App använder Google Firebase, en apputvecklingstjänst (nedan kallad ”Firebase”) som tillhandahålls av Google Ireland Ltd. (nedan kallad ”Google”). Firebase använder cookies eller motsvarande moderna tekniker SDK, som är textfiler som placeras i din App och webbläsare.  För Philips räkning kommer Firebase att använda information från din enhet, t.ex. Din enhets IP, IP-adress, ditt IFDA eller Google Play Services och din Macadress och ersätta dem med en unik kod. När du använder Appen mäter vi antalet besök till Appen, vilka sidor du besöker, din nätverksanslutning, laddningstider och när Appen kraschar. Vi använder den informationen för att utvärdera och förstå din användning av Appen, för att testa och analysera dess prestanda och i slutänden för att optimera våra produkter och tjänster.

 

För att du ska få en upplevelse som är mer personligt anpassad behandlar vi dina Analytics-data för att kunna visa dig rätt innehåll och skicka rekommendationer, meddelanden i Appen och pushmeddelanden.  Vi använder även information från cookies och analysverktyg för att ställa frågor till dig eller bjuda in dig att delta i enkäter eller forskningsprojekt.  När du väljer att delta behandlar vi dina kontorättigheter, svar, synpunkter och erfarenheter.  Vi använder dina personuppgifter för att förbättra Tjänsterna och utvecklar nya produkter åt dig inom området köksmaskiner.   Lägg märke till att vi endast behandlar din Analytics-information efter att du har gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EU) 2016/679.

 

Om du skriver en recension i appbutiken granskar vi och behandlar dina synpunkter för produktförbättring. Om du inte begär att vi ska göra det kopplar vi inte den informationen till dina kontorättigheter eller annan information vi har fått från dig.   Vi ser bara användarnamnet på din appbutik och dina synpunkter.   I detta fall anser vi att behandlingen av dina kundsupportdata bygger på ett legitimt intresse från Philips och är lagligt i enlighet med artikel 6.1 f i förordning (EU) nr 2016/679.  När du behöver kundsupport vägleder vi dig genom supportprocessen i enlighet med avsnittet Kundsupport längre ner.  

Visa flerVisa färre

Kundsupport

När du behöver kundsupport kan du ge oss information kopplad till din användning av våra Tjänster, inklusive din interaktion med Philips och hur vi kan kontakta dig för att ge dig den support du behöver. Vi driver och erbjuder våra Tjänster, inklusive tillhandahåller kundsupport, och förbättrar, åtgärdar och anpassar våra Tjänster. Vi använder även dina uppgifter för att svara dig när du kontaktar oss.

 

Vi anser att behandlingen av dina kundsupportuppgifter är nödvändig för att verkställandet av ett kontrakt som du är part till och som är lagligt enligt artikel 6.1 b i förordning (EU) nr 2016/679. I detta fall anser vi att behandlingen av dina kundsupportdata bygger på ett legitimt intresse från Philips och är lagligt i enlighet med artikel 6.1 f i förordning (EU) nr 2016/679.

Combined data

Kombinerade data

Vi kan komma att kombinera dina personuppgifter, inklusive kontouppgifter och andra uppgifter som du har tillhandahållit, enhetsdata och med data som samlats in i samband med din interaktion med och användning av Philips digitala kanaler såsom sociala medier, webbplatser, e-postmeddelanden, appar och anslutna mobila produkter, inklusive din IP-adress, cookies, enhetsinformation, meddelanden du klickar eller pekar på, platsuppgifter och webbplatser du besöker.

 

Vi använder dessa kombinerade data för att förbättra våra appars, enheters, produkters och Tjänsternas innehåll, funktionalitet och användbarhet samt för att utveckla nya produkter och tjänster. I detta fall anser vi att behandlingen av dina kombinerade data bygger på ett legitimt intresse från Philips och är lagligt i enlighet med artikel 6.1 f i förordning (EU) nr 2016/679.

 

Om du samtycker till att få reklammeddelanden om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer som kan vara relevanta för dig baserat på dina preferenser och ditt beteende online, kan vi skicka dig marknadsförings- och reklamkommunikation via e-post, din smartphone och andra digitala kanaler såsom appar och sociala medier. För att kunna skräddarsy meddelandena efter dina preferenser och ditt beteende och erbjuda dig en mer relevant och personanpassad upplevelse kan vi analysera dina kombinerade data.  Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och ange att du inte längre önskar motta sådana meddelanden. 

Visa flerVisa färre

Tillstånd till åtkomst

Appen kan begära tillstånd från dig för att få åtkomst till dina mobila enheters lagringskapacitet, sensorer eller andra funktioner (t.ex. foton, agenda, kontakter, kamera, WiFi, geolokalisering eller bluetooth).  Vi begär åtkomst när det är strikt nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsterna enligt beskrivningen nedan.

 

 • Bluetooth och WIFi. Appen kräver WiFi-anslutning för att ansluta till internet.   Appen kräver också bluetooth/WIFI för att koppla upp din enhet eller dina enheter mot Appen.  Du kan när som helst blockera bluetooth-/WiFi-anslutningen genom inställningarna på den mobila enheten.
 • Plats. På vissa enhetsmodeller kräver Android-operativsystemet ungefärlig geografisk plats för att ansluta enheten. iOS-operativsystem kräver även geolokalisering för att känna igen när Appen och enheten är i närheten. Philips behandlar dock inte sådana uppgifter på något sätt.  Data finns kvar i din mobila enhet när Philips inte har åtkomst till dem.  Du kan när som helst blockera insamlingen av geolokaliseringsdata genom inställningarna på den mobila enheten.
 • Filer. Appen kräver åtkomst till den mobila enhetens filer för att lagra språkinställningar och andra filer som Appen använder för att fungera (t.ex. manualer, recept, grafik, mediafiler eller andra stora programtillgångar). Om du raderar Appen raderas filerna från din mobila enhet.
 • Foton och media. Om du lägger till en profilbild till din profil kräver Appen tillåtelse att få åtkomst till din mobila enhets kamera eller fotogalleri.  Android-operativsystem kan begära tillstånd för videor, men Appen använder tillåtelsen endast för att du ska kunna ladda upp din bild. 
 • Ibland är tillstånd ett tekniskt krav från operativsystemet. I så fall kan Appen efterfråga ditt tillstånd att få åtkomst till en viss sensor eller vissa data, men vi kommer inte att samla in sådana data såvida det inte krävs för tillhandahålla Tjänsterna.
Third parties
Med vilka delas personuppgifterna?

Philips kan lämna ut dina personuppgifter till tredjepartstjänsteleverantörer, affärspartners eller andra tredje parter i enlighet med detta Sekretessmeddelande och/eller tillämplig lagstiftning.


Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

NutriU service service Providers

These providers deliver specific services for NutriU service such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

NutriU service service Providers

These providers deliver specific services for NutriU service such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

NutriU service service Providers

These providers deliver specific services for NutriU service such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

NutriU service service Providers

These providers deliver specific services for NutriU service such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

NutriU service service Providers

These providers deliver specific services for NutriU service such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

NutriU service service Providers

These providers deliver specific services for NutriU service such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

NutriU service service Providers

These providers deliver specific services for NutriU service such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

NutriU service service Providers

These providers deliver specific services for NutriU service such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Visa flerVisa färre

Tjänsteleverantörer

Vi samarbetar med tredjepartstjänsteleverantörer som hjälper oss att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra Tjänster.

 

Vi kan dela dina personuppgifter med följande tjänsteleverantörer:

Leverantörer av IT- och molntjänster
Dessa tjänsteleverantörer erbjuder maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster och/eller relaterad teknik som krävs för att driva Appen eller tillhandahålla Tjänsterna.

 

Leverantörer av analystjänster

Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller hårdvara, mjukvara, nätverk, lagring och/eller relaterad teknik som vi behöver för att utföra App-analyser. 

Philips kräver av sina tjänsteleverantörer att de tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter som motsvarar vår egen nivå. Vi ställer kravet på våra tjänsteleverantörer att de endast får behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och endast för de specifika syften som nämns ovan, att de endast ska ha åtkomst till minsta möjliga mängd uppgifter som krävs för att leverera en specifik tjänst. Vi kräver även att de ska skydda dina personuppgifter och se till att hålla dem säkra.

Övriga tredje parter

Philips kan även samarbeta med tredje parter som behandlar dina personuppgifter för sina egna ändamål. Om Philips delar personuppgifter med tredje parter som använder dina personuppgifter för sina egna ändamål kommer Philips att se till att informera dig och/eller begära ditt samtycke i enlighet med gällande lagstiftning innan vi delar dina personuppgifter. I detta fall ska du läsa deras sekretessmeddelanden noggrant där de informerar om sina integritetsskyddsrutiner samt om vilken typ av personuppgifter de samlar in och hur de använder och skyddar dessa.

 

Det händer att Philips säljer en verksamhet eller del av verksamhet till ett annat företag. En sådan överföring av äganderätten kan komma att omfatta överföring till köparen av dina personuppgifter med direkt koppling till denna verksamhet. Philips har rätt att fritt tilldela alla våra rättigheter och skyldigheter i enlighet med vårt Sekretessmeddelande till alla våra dotterbolag i samband med sammanslagning, förvärv, omstrukturering, eller försäljning av tillgångar eller på grund av lag eller annat, och vi kan överföra dina personuppgifter till våra dotterbolag, de enheter som ersatt oss eller den nya ägaren.

Visa flerVisa färre

Gränsöverskridande överföringar

Dina personuppgifter kan komma att sparas och behandlas i alla länder där vi har anläggningar eller anlitar tjänsteleverantörer, och genom att använda Tjänsterna bekräftar du att (en eventuell) överföring av information kan ske till länder utanför det land där du är bosatt, vilka kan ha dataskyddsprinciper som skiljer sig från dem som gäller i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsansvariga myndigheter i dessa andra länder ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

 

Om du befinner dig inom EES kan dina personuppgifter överföras till våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer i länder utanför EES vilka har godkänts av Europeiska kommissionen för att de anses erbjuda en tillräcklig nivå av dataskydd i enlighet med EES-standard (den fullständiga listan över sådana länder finns här http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). För överföringar från EES till länder som Europeiska kommissionen inte anser erbjuder en tillräcklig nivå av dataskydd, såsom USA, har vi infört adekvata åtgärder, såsom våra Bindande företagsregler för kund-, leverantörs- och affärspartnersdata och/eller standardavtalsklausuler antagna av Europeiska kommissionen för att skydda dina Personuppgifter. Du kan se vilka dessa åtgärder är genom att följa länken ovan eller genom att kontakta oss här.

Visa flerVisa färre

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det krävs eller är tillåtet för det eller de ändamål som uppgifterna har samlats in för. De kriterier vi använder för att fastställa hur länge vi lagrar uppgifter är bland annat: (i) hur länge du använder Appen och Tjänsterna, (ii) huruvida vi är ålagda en lagstadgad skyldighet att lagra uppgifterna eller (iii) om lagring är tillrådlig mot bakgrund av vår rättsliga ställning (till exempel med avseende på gällande preskriptionsregler, tvister eller tillsynsmyndigheters undersökningar).

Choices and rights

Dina alternativ och rättigheter

Om du vill begära att få åtkomst till, rätta, radera, begränsa eller invända mot behandlingen av personuppgifter som du tidigare har tillhandahållit till oss eller om du vill begära en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra dem till ett annat företag (i den mån denna rätt till portabilitet av uppgifter omfattar dig i enlighet med gällande lag), kan du framställa din begäran genom att mejla oss här. Vi kommer att behandla din begäran i enlighet med gällande lag.

 

Redogör tydligt i ditt mejl för vilka personuppgifter du begär åtkomst till alternativt vill rätta, radera, begränsa eller invända mot behandling av. För att skydda dig får vi endast tillmötesgå en sådan begäran när det gäller personuppgifter kopplade till ditt konto, din e-postadress eller annan kontoinformation som du använder för att skicka oss din begäran och vi kan behöva bekräfta din identitet innan vi tillmötesgår din begäran. Vi försöker att tillmötesgå din begäran så snart som det är praktiskt möjligt.

I de fall då vi behöver ditt samtycke för att samla in och/eller behandla dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den tidigare behandling som baserades på ditt samtycke före återkallandet.

 

Observera att om du använder dig av (vissa av) dina alternativ och rättigheter, kan det hända att du, helt eller delvis, inte längre kan använda våra Tjänster.

När vi behandlar dina personuppgifter baserat på en lagstadgad skyldighet vi är ålagda, bland annat när du interagerar med oss för att utöva dina rättigheter, anser vi att behandlingen är laglig i enlighet med artikel 6.1 c i förordning (EU) nr 2016/679.

 

När vi är beroende av ett avtal för att behandla dina personuppgifter för Tjänsterna kan det hända att vi inte kan tillhandahålla Tjänsterna om vi inte får dina uppgifter.  

Visa flerVisa färre
We protect your personal data
Vi skyddar dina personuppgifter

Philips tar vår skyldighet att skydda de uppgifter som du anförtror oss på största allvar, och vi skyddar dem mot oavsiktlig eller obehörig ändring, förlust, missbruk, spridning eller åtkomst. Philips använder en mängd säkerhetstekniker och tekniska och organisatoriska åtgärder för att hjälpa dig skydda dina uppgifter. För detta ändamål använder vi bland annat åtkomstkontroller, brandväggar och säkerhetsprotokoll.

Visa flerVisa färre
Special information for parents
Ändringar gällande detta Sekretessmeddelande

Våra Tjänster kan med jämna mellanrum ändras utan föregående meddelande. Därför förbehåller vi oss rätten att då och då göra tillägg till eller uppdatera detta Sekretessmeddelande. När vi uppdaterar detta Sekretessmeddelande kommer vi även att uppdatera datumet längst upp i Sekretessmeddelandet.

 

Vi uppmanar dig att regelbundet gå igenom den senaste versionen av detta Sekretessmeddelande.

 

Det nya Sekretessmeddelandet är giltigt så snart det har publicerats. Om du inte samtycker till det ändrade meddelandet, bör du ändra dina inställningar eller överväga att sluta använda våra Tjänster. Genom att fortsätta besöka eller använda våra Tjänster efter att dessa ändringar har trätt i kraft, bekräftar du att du har informerats om det reviderade Sekretessmeddelandet.

Visa flerVisa färre

 

 • De insamlade uppgifterna används för du ska kunna ta del av en gemenskap som delar matlagningsrelaterat innehåll och följa andra medlemmar med liknande intressen. Dina personliga inställningar i kombination med dina aktiviteter i den sociala gemenskapen används för att ge dig en personlig upplevelse i appen genom att visa dig det innehåll som är mest relevant för dig. Vi gör det genom att analysera insamlad information och använda specifika rekommendations- och filtreringsalgoritmer.

 • I vissa länder inkluderar tjänsterna gemenskapsfunktionen där du kan se recept från andra medlemmar i ditt land samt dela med dig av dina egna recept. Som en del av gemenskapsfunktionen (i) ser du enkelt de livsmedel du föredrar och din Airfryer-modell; och (ii) andra användare kan eventuellt se ditt användarnamn, ditt land, ditt foto, dina kontakter i appen och de recept du lagrar i appen. Appen meddelar dig när gemenskapsfunktionen har aktiverats i ditt land.

Eftersom vi använder dina andra tillhandahållna uppgifter för att tillhandahålla tjänsterna anser vi att denna behandling är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.

Visa flerVisa färre
Changes to the privacy notice
Förändringar i det här sekretessmeddelandet

Våra tjänster kan ändras emellanåt utan föregående meddelande. Av den anledningen förbehåller vi oss rätten att ändra eller uppdatera den här sekretesspolicyn från gång till gång. När vi uppdaterar den här sekretesspolicyn uppdaterar vi även datumet högst upp i sekretesspolicyn.
 

Vi uppmanar dig att regelbundet granska den senaste versionen av sekretesspolicyn.
 

Den nya sekretesspolicyn träder i kraft så snart den har publicerats. Om du inte godkänner den reviderade versionen bör du ändra dina inställningar eller överväga att sluta använda våra tjänster. Om du fortsätter att använda våra tjänster efter att ändringarna har trätt i kraft erkänner du att du har fått information om och godkänner den reviderade versionen av sekretesspolicyn.

Visa flerVisa färre
Contact

Kontakta oss

Om du har frågor om detta Sekretessmeddelande eller om hur Philips använder dina personuppgifter, kontakta Philips och/eller vårt personuppgiftsombud här. Alternativt har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet som är behörig för ditt land eller din region

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Nederländerna